WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права - Реферат

законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
4) перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил пожежної безпеки,безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;
5) скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
6) займатися відповідно до законодавства господарською діяльністю.
Положенням передбачено, що МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому порядку головні управління МВС України, управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і відділи, а також підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління.
Врегульовано стосунки МВС України з іншими суб'єктами, які беруть участь у правоохоронній діяльності. Так, під час виконання покладених на нього завдань МВС взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав. У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами. МВС України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Положення підкреслює, що МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України, а також встановлює його компетенцію. Відповідно до нього, Міністр внутрішніх справ:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі зло-чинністю, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставленої мети;
3) подає у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;
4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатури на посаду Державного секретаря МВС України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Державного секретаря;
5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт Державного секретаря про їх виконання;
6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;
8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;
9) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;
10) порушує у встановленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його перших заступників та заступників;
11) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників органів внутрішніх справ;
12) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції щодо: граничної чисельності працівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства; утворення, реорганізації, ліквідації територіальних і на транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів);
13) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України про утворення та ліквідацію вищих навчальних закладів МВС України;
14) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників територіальних і на транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
15) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС України урядових органів державного управління і подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;
16) присвоює у встановленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові
звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
На вимогу Указу Президента України "Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні" від 29 травня 2001 р. № 345/2001 Положення про Міністерство внутрішніх справ України визначає адміністративно-правовий статус Державного секретаря Міністерства. У ньому зазначено, що організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення діяльності МВС України здійснюється Державним секретарем. Йго призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України. Він підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першими заступниками та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності, а основними його завданнями є: а) організація забезпечення виконання завдань, покладених на МВС України; б) забезпечення діяльності Міністра як керівника МВС України та члена Кабінету Міністрів України; в) здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на МВС України завдань; г) забезпечення стабільності і наступності в роботі МВС України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу центрального апарату Міністерства;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи МВС України,

 
 

Цікаве

Загрузка...