WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

здійснити перевірку заявленого найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на тотожність найменуванню вже зареєстрованого суб'єкта, внесеного до відповідних реєстрів.
Орган державної реєстрації може зарезервувати терміном на один мі-сяць (для відкритих акціонерних товариств - на дев'ять місяців) найме-нування суб'єкта підприємницької діяльності, яке включається до окремого переліку зарезервованих найменувань та враховується під час перевірки на тотожність поряд знайменуванням уже зареєстрованих суб'єктів. Перелік зарезервованих найменувань є складовою частиною Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Положення про порядок резервування найменувань суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб затверджується Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи до органу державної реєстрації подають:
а) установчі документи в повному обсязі, що передбачені законодав-ством для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта. До таких документів належать, по-перше, рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; по-друге, статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;
б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;
в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, перед-баченому законом.
Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на час державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою. Інша адреса підтверджується договором, що передбачає передачу засновникові у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безплатного користування майном, про спільну діяльність, установчий договір тощо).
Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується сві-доцтвом про державну реєстрацію.
Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ має бути засвідчений згідно із законодавством країни його видання, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС.
У разі якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької ді-яльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих до-кументах засвідчується нотаріусом.
Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два - оригінали), оформлених у встановленому порядку.
Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
Фізична особа (заявник), яка має намір проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної ре-єстрації:
а) реєстраційну картку, яка є водночас заявою про державну реєстра-цію суб'єкта підприємницької діяльності;
б) дві фотокартки,
в) довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фі-зичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
г) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію. Вона також пред'являє документ, що посвідчує особу.
За наявності всіх зазначених документів орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів від дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання інформації про суб'єкти підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.
Заявникові видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.
Безпосередньо орган державної реєстрації подає у п'ятиденний строк від дня державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності:
а) до органу державної статистики - копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію,
б) до органу державної податкової служби - копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію,
в) до органів Пенсійного фонду - інформаційне повідомлення,
г) до органів Фонду соціального страхування - інформаційне пові-домлення.
Крім того, у п'ятиденний строк по закінченні календарного місяця він подає до органу державної статистики відомості про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.
Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік в органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, сві-доцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи).
Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів, не повинен перевищувати двох днів.
Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником (додаткового погодження не потребують), а також документ, що підтверджує внесення плати за

 
 

Цікаве

Загрузка...