WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові норми - Реферат

Адміністративно-правові норми - Реферат

містити заохочення або зовсім його не мати.
Гіпотеза вказує на фактичні умови, за наявності яких слід керуватися цією нормою. Вона може бути абсолютно визначеною (досягши 16 років, громадянин зобов'язаний одержати паспорт) або відносно визначеною, тобто містити елементи адміністративного розсуду (вказівки на можливість її застосування за розсудом правозастосовника). Такі гіпотези, як правило, містять формулювання: може бути, у разі необхідності, за доцільністю, у певних випадках тощо (військовозобов'язаний, який без поважних причин не з'явився за викликом військкомату, може бути притягнутий до адміністративної відповідальності; у необхідних випадках працівник міліції може перевірити документи, організувати медичний огляд водіїв транспортних засобів; до батьків неповнолітніх правопорушників, які без поважних причин не з'явилися за викликом у міліцію, може бути застосоване примусове приведення).
Диспозиція - це сформульоване у вигляді приписів, заборон, дозволів правило поведінки (16-річному громадянину слід виконати низку дій, щоб одержати паспорт; призовник зобов'язаний особисто з'явитися до військкомату).
У нормах адміністративної відповідальності диспозиція часто форму-люється у вигляді вказівок або опису діяння, що тягне за собою накладення стягнення. З караності діяння випливає висновок, що воно забороняється.
Наприклад:
- пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, скла локомотивів і вагонів тягне за собою накладення штрафу;
- невиконання особами, які перебувають на повітряному судні, роз-поряджень командира судна тягне за собою попередження або накладення штрафу;
- порушення правил фотографування, кінозйомки і користування засобами радіозв'язку з борту повітряного судна тягне за собою попере-дження або накладення штрафу.
Санкція вказує на зміст реагування держави у разі порушення тих чи інших правил, передбачених нормою. Наприклад:
- порушення санітарно-гігієнічних правил і норм тягне за собою
накладення штрафу;
- жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель або каліцтво, а так само мучення тварин тягнуть за собою попередження або накладення штрафу.
Слід зазначити, що не всі норми містять санкцію. Так, норми, що ре-гулюють управлінську діяльність, виходять з того, що взаємовідносини між вищестоящими і нижчими адміністративно-управлінськими працівниками будуються на засадах дисциплінарної влади. Санкції у цьому випадку містяться у нормах загального характеру, що належать інституту державної служби.
Наприклад:
- за анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться;
- неповнолітніх тримають у школах і професійних училищах соці-альної реабілітації у межах встановленого судом строку, але не більше трьох років;
- службові особи митних органів зобов'язані не допускати порушень трудової дисципліни, а також вчинків, несумісних зі статусом працівника митної служби, виявляти пильність, зберігати державну, службову та ко-мерційну таємниці.
Вище вже зазначалося, що адміністративно-правові норми можуть містити заохочення. Питання щодо заохочення як складового компонента юридичної норми в теорії права майже не розглядається, на жаль не досліджується воно і в літературі, присвяченій проблемам адміністративного права. Водночас вченими-адміністративістами приділяється достатня увага заохоченню як одній з форм переконання.
Заохочення як елемент правової норми - це публічне визнання заслуг юридичної та фізичної особи за виконання адміністративно-правових або громадських обов'язків. Такі заслуги формулюються (перелічуються), як правило, в диспозиції норми. Підставою для заохочення є визначені нормою права дії (поведінка), що стимулюються державою. Наприклад, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту містить таку норму: "за зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі для працівників залізничного транспорту встановлюються такі види заохочення: оголошення подяки; преміювання; нагородження цінним подарунком; нагородження почесною грамотою; присвоєння звання кращого працівника за фахом; нагородження нагрудним знаком; нагородження нагрудним значком "Почесному залізничнику".
3. Види адміністративно-правових норм
У зв'язку з тим, що адміністративно-правові норми різняться за своєю регулюючою спрямованістю, своїм юридичним змістом, їх класифікують за видами.
Найпоширенішими класифікаціями є такі.
За спрямованістю змісту:
1. Такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб'єктів.
Наприклад:
- Президент України за поданням Прем'єр-міністра України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;
- Президент України за поданням Прем'єр-міністра України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання ор-ганів виконавчої влади;
- виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення вико-навчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України;
- склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій;
- голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;
- голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Мі-ністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня;
- місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами;
- місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня;
- Державну митну службу України створює Президент України. Положення про Державну митну службу України затверджує Президент України;
- територіальні митні управління створюються Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митних установ здійснюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України;
- організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України;
- МВС України єголовним (провідним) органом у системі цен-тральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації дер-жавної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів су-спільства і держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.
2. Такі, що визначають форми і методи управлінської діяльності. Наприклад:
- Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у спра-вах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до покладених на нього завдань: встановлює форми і правила, бере участь у розробці стандартів щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...