WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові відносини - Реферат

Адміністративно-правові відносини - Реферат

захист прав споживачів" містить норму, згідно з якою органи захисту прав споживачів мають право забо-роняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам товарів, завезених на територію України без документів, щопідтверджують їх належну якість. Тут юридичним фактом є факт завезення на територію України споживчих товарів без відповідних документів. У разі його виникнення органи державного управління реалізують своє право на заборону продажу таких товарів.
Закон України "Про дорожній рух" від 10 листопада 1994 р. містить норму, згідно з якою кожен громадянин, який не має медичних протипо-казань, може у встановленому порядку набути права на керування авто-транспортними засобами і мотоколясками - при досягненні 16 років; ав-томобілями усіх видів і категорій (за винятком автобусів і вантажних ав-томобілів, обладнаних для перевезення більш як 8 пасажирів ) - з 18 років; автобусами і вантажними автомобілями, обладнаними для перевезення більш як 8 пасажирів - з 19 років. У цьому разі юридичним фактом є досягнення відповідного віку. З настанням юридичного факту громадянин набуває суб'єктивного права, якого раніше не було.
Диспозиція зобов'язуючої або уповноважуючої адміністративно-пра-вової норми приписує, якою може і має бути поведінка активної сторони. Дії осіб, здійснювані відповідно до приписів диспозиції норми, тобто дії, Що являють собою реалізацію прав та обов'язків, є юридичними фактами. Отже, фіксуючи права та обов'язки, диспозиція опосередковано вказує на юридичні факти.
Так, відповідно до Положення про прикордонний режим (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.) громадяни, які в'їжджають у прикордонну смугу, повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу і підтверджують необхідність в'їзду, а також пред'являти ці документи на вимогу спеціально уповноважених осіб Прикордонних військ і органів внутрішніх справ. У цьому разі юридичним фактом є в'їзд громадянина у прикордонну смугу, тобто дії громадянина, що є реалізацією ним свого суб'єктивного права.
Нерідко норми права пов'язують юридичні наслідки не тільки з на-явністю тієї чи іншої обставини, а й з її відсутністю. Так, набуття права на керування транспортними засобами зумовлене не тільки настанням відповідного віку, а й відсутністю медичних протипоказань (фізичних вад і захворювань). До них належать і факти невиконання зобов'язань. Так, невиконання громадянином обов'язку перереєстрації вогнепальної гладкостовбурної мисливської зброї є юридичним фактом і тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 192 КпАП України; невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 184 КпАП.
Дуже часто для виникнення правовідносин потрібна сукупність двох або кількох юридичних фактів, наявність яких необхідна для настання юридичних наслідків. Наприклад, для набуття права на керування транс-портним засобом необхідна наявність таких юридичних фактів: настання відповідного віку; відсутність медичних протипоказань; підготовка у від-повідному навчальному закладі (або самопідготовка за відповідною про-грамою); одержання відповідного посвідчення.
Юридичні факти можна класифікувати за різними критеріями.
1. За наслідками, що настали, юридичні факти поділяються на: а) правоутворюючі; б) правозмінюючі; в) правоприпиняючі.
Правоутворюючі факти зумовлюють встановлення правовідносин, наприклад, вчинення адміністративних правопорушень.
Правозмінюючг факти змінюють існуючі правовідносини. Так, ви-знання за правопорушником неможливості сплатити штраф може призвести до винесення постанови про накладення штрафу працівником виконавчої служби шляхом звернення стягнення на особисте майно правопорушника (ст. 308 КУпАП). Такий юридичний факт (винесення постанови) змінює зміст адміністративних правовідносин між сторонами, хоч правовідносини зберігаються.
Правоприпиняючі факти спричинюють припинення правовідносин. Такими є дії особи щодо здійснення суб'єктивного права чи виконання юридичного зобов'язання. Наприклад, сплата правопорушником штрафу (виконання постанови щодо накладення стягнення) припиняє адміністративно-деліктні відносини, які виникли у зв'язку зі вчиненням правопорушення.
2. Залежно від наявності або відсутності зв'язку факту з волею суб'єкта їх поділяють на дії та події.
Дії є результатом активного волевиявлення суб'єкта і поділяються на: а) правомірні і б) неправомірні.
Правомірні дії завжди відповідають вимогам адміністративно-правових норм. Прикладом таких правомірних дій, що розцінюються нормами як юридичні факти, можуть бути: подання громадянином скарги; звернення підприємства, що створюється, за реєстрацією; подання проекту на експертизу тощо. Важливим видом правомірних дій є індивідуальні правові акти органів державного управління, тобто акти, звернені до конкретного адресата та справи. Прямий наслідок прийняття таких актів - виникнення, зміна або припинення адміністративно-правових відносин. Так, наказ про призначення на посаду тягне за собою виникнення державно-службових відносин у формі адміністративно-правових.
Неправомірні дії порушують вимоги адміністративно-правових норм. Для сфери державного управління найхарактернішим видом неправомірних дій є різні правопорушення. Вони тягнуть за собою виникнення ад-міністративно-деліктних (юрисдикційних) відносин. Юридичним фактом цієї категорії є неправомірна бездіяльність. Приміром, бездіяльність, наслідком якої стало невиконання законних вимог прокурора, належить до юридичних фактів, які тягнуть за собою виникнення адміністративно-деліктних відносин (ст. 1858 КУпАП).
Події, тобто явища, що трапляються незалежно від волі людей, також можуть у деяких випадках виступати юридичними фактами, наприклад, стихійне лихо, смерть тощо.
5. Особливості адміністративно-правових відносин
Серед особливостей адміністративно-правових відносин розрізняють такі:
1. Адміністративно-правові відносини є формою (однією із форм) іс-нування соціальних відносин. Переважною сферою їх виникнення є сфера державного управління.
2. Адміністративно-правові відносини конструюються у межах адмі-ністративно-правових норм, тобто норми містять абстрактні конструкції відносин.
3. Адміністративно-правові відносини об'єктивуються з виникненням юридичних фактів, передбачених адміністративно-правовими нормами.
4. Одним із суб'єктів адміністративно-правових відносин завжди є носій владних повноважень щодо інших учасників, якими його наділяють адміністративно-правові норми.
5. Адміністративно-правові відносини об'єктивуються переважно в особливій сфері суспільного життя - сфері державного управління, як правило, у зв'язку зі здійсненням органами державного управління своїх управлінських функцій, тобто у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності за

 
 

Цікаве

Загрузка...