WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративний примус - Реферат

Адміністративний примус - Реферат

припинення. Цей вид заходів (у юри-дичній літературі їх іноді називають "адміністративно-припинювальними") належить до другого різновиду заходів адміністративного примусу.
Сама назва вказує на їх цільове призначення - припинення неправо-мірної поведінки, їх призначення полягає: а) в припиненні протиправної поведінки; б) в усуненні шкідливих наслідків протиправної поведінки; г) устворенні необхідних умов для можливого в майбутньому притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.
Заходи адміністративного припинення можуть застосовуватись як самостійні (наприклад, припинення функціонування пункту харчування у зв'язку з порушенням санітарно-епідеміологічних правил), так і разом з іншими заходами адміністративного примусу, зокрема, з адміністративними стягненнями.
Одні заходи адміністративного припинення через їх специфічне при-значення застосовуються досить часто, наприклад, вимога до громадянина чи посадової особи припинити правопорушення (п. 1 ст. 11 Закону України "Про міліцію" від 25 грудня 1990 р.); інші - не так часто, наприклад, обов'язкові до виконання приписи господарюючим суб'єктам щодо припинення порушення прав споживачів (п. 1 ст. 5 Закону України "Про захист прав споживачів" у редакції від 15 грудня 1993 р.); треті - порівняно рідко, наприклад, застосування працівниками міліції вогнепальної зброї як крайнього заходу (ст. 15 Закону України"Про міліцію").
Заходи адміністративного припинення, як правило, закріплюються в нормативному порядку. Вони зафіксовані в ст. 260 КУпАП (заходи за-безпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення). У ній, зокрема, говориться: "з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпані інші заходи впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі немож-ливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ і виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд і вилучення речей і документів".
Заходи відповідальності за порушення адміністративно-правових установлень. Найбільш чітко окреслену класифікаційну групу заходів адміністративного примусу становлять примусові заходи впливу, які містяться в адміністративно-правових санкціях і застосовуються за пору-шення адміністративно-правових установлень.
Їх головною особливістю є те, що вони застосовуються виключно як заходи відповідальності та містяться в адміністративно-правових санкціях.
В юридичній літературі до цієї групи заходів адміністративного при-мусу доволі часто включають тільки адміністративні стягнення.
Такий підхід звужує сферу застосування адміністративно-примусових заходів цієї групи, залишаючи за її межами заходи впливу адміністративних санкцій, що не належать до адміністративних стягнень.
Зокрема, ст. 24 КУпАП передбачає вжиття до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років за вчинення адміністративних правопорушень примусових заходів впливу, які не є стягненнями; в санкції ст. 46 міститься міра відповідальності, яка не передбачена цим же Кодексом як вид адмі-ністративного стягнення (вилучення радіаційне забруднених предметів).
До юридичних осіб, у порядку відповідальності за порушення адмі-ністративно-правових установлень, можуть вживатися заходи впливу, які законодавець в одних випадках визначає як стягнення (ст. 28 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1882 р.), а в інших - як "заходи адміністративного характеру" (ч. 10 ст. 2 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" від 23 вересня 1997 р.).
Заходам відповідальності за порушення адміністративно-правових установлень можна дати таке визначення: це заходи адміністративного примуси, які містяться в адміністративна-правових санкціях і застосову-ються уповноваженими на те державними органами, з додержанням встановленої процедури, а) до фізичних осіб за вчинення адміністративних правопорушень; б) до юридичних осіб за порушення адміністративно-правових установлень.
Обов'язковою умовою вжиття таких заходів є здійснення адміністра-тивного провадження і прийняття рішення щодо вжиття відповідного заходу адміністративного примусу в установленому законом порядку і формі.
Адміністративним законодавством України передбачено санкції, які містять такі заходи:
а) накладення адміністративних стягнень на фізичних осіб за вчинення адміністративних правопорушень;
б) накладення дисциплінарних стягнень на фізичних осіб за вчинен-ня адміністративних правопорушень (ст. 15 КУпАП);
в) застосування до фізичних осіб за вчинення адміністративних пра-вопорушень заходів впливу, які не визначаються законодавцем як адмі-ністративні стягнення (ст. 24 КУпАП);
г) накладення на юридичних осіб за порушення адміністративно-правових установлень стягнень, які не визначаються законодавцем як адмі-ністративні стягнення1 (притягнення до відповідальності в адміністративному порядку);
д) застосування до юридичних осіб за порушення адміністративне-правових установлень заходів адміністративного впливу, які не визнача-ються законодавцем як стягнення.
Таким чином, за порушення адміністративно-правових установлень можуть застосовуватись, по-перше, стягнення; по-друге, вживатися інші заходи впливу.
Серед стягнень виділяють: а) адміністративні стягнення; б) дисцип-лінарні стягнення; в) стягнення, що накладаються в адміністративному порядку на юридичних осіб.
Адміністративні стягнення чітко детерміновані й відповідно до чинного законодавства застосовуються до фізичних осіб за вчинення адмі-ністративних правопорушень.
Їх застосування регламентовано перш за все Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими нормативними актами. Система адміністративних стягнень наведена в ст. 24 КУпАП, у якій ви-значено, що за вчинення адміністративних правопорушень можуть засто-совуватись адміністративні стягнення: попередження; штраф; сплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація: предмета, що є знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного

 
 

Цікаве

Загрузка...