WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративний примус - Реферат

Адміністративний примус - Реферат

запровадженням надзвичайного стану (при введенні такого стану може бути встановлена заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток);
o застосування адміністративно-примусових заходів може бути зверне-но як до конкретних суб'єктів (бути персоніфікованим), так і до певної групи фізичних або юридичних осіб без їх персоніфікації. Наприклад, до мешканців селища, водіїв транспортних засобів, неповнолітніх тощо;
o застосування заходів адміністративного примусу передбачається різ-ними за юридичною силою нормативними документами: а) законами; б) положеннями; в) правилами; г) інструкціями;
o заходи адміністративного примусу застосовуються як дофізичних, так і до юридичних осіб. Зокрема, до громадської організації за порушення чинного законодавства можуть застосовуватися такі адміністративно-примусові заходи впливу, як примусовий розпуск, тимчасова заборона чи припинення діяльності, штраф тощо; o усі заходи адміністративного примусу мають примусово-обов'язковий, державно-владний характер.
Види заходів адміністративного примусу. Заходи адміністративного примусу поділяються на три групи:
а) заходи адміністративного попередження;
б) заходи адміністративного припинення;
в) заходи відповідальності за порушення адміністративно-правових установлень.
Проте, виділяючи у третій групі лише стягнення, слід визнати, що за межами класифікації залишаються заходи примусу, які, як і стягнення, застосовуються як заходи відповідальності адміністративного характеру.
Критерієм, за яким конкретні заходи адміністративного примусу, що входять до зазначених груп, різняться один від одного, є їх "розміщення" стосовно протиправної дії.
Заходи адміністративного попередження мають на меті не дозволити вчинити протиправний вчинок і застосовуються, якщо правопорушення тільки передбачається. Заходи адміністративного припинення мають не дозволити розвинутися протиправному вчинкові (припинити його), міні-мізувати збитки. Вони застосовуються, якщо вчинок вже почав здійсню-ватися. Заходи відповідальності за порушення нормативно-правових установлень застосовуються за умови, якщо встановлено склад проти-правного вчинку, тобто вчинок уже є правопорушенням.
Заходи адміністративного попередження. Ці заходи (їх часто на-зивають адміністративно-попереджувальними) застосовуються з метою попередження правопорушень за умови, якщо їх вчинення лише перед-бачається.
Сутність попередження (запобігання, профілактики) правопорушень полягає, по-перше, в тому, щоб не допустити протиправної поведінки з боку конкретних осіб, які до такої поведінки схильні; по-друге, в усуненні причин, що сприяють вчиненню правопорушень і утворенню умов, які виключають протиправну поведінку.
Законодавець вважає адміністративно-попереджувальну роботу важ-ливим компонентом забезпечення законності, порядку та дисципліни. Виходячи з цього, він вводить у КУпАП спеціальну статтю (ст. 6 "Запо-бігання адміністративним правопорушенням", яка передбачає вжиття профілактичних заходів, визначає їх цілі та суб'єктів.
У повсякденному житті громадяни частіше стикаються з адміністра-тивно-попереджувальними заходами, які застосовуються правоохоронними органами (міліція МВС, податкова міліція, прокуратура), державними інспекціями, контрольно-ревізійними службами та іншими, уповноваженими на те державою структурами. Це, зокрема:
o перевірка документів. Вона здійснюється з метою визначення: особистості конкретної особи; якісних характеристик товарів, виробів, послуг; належності документа його пред'явникові; обґрунтованості та законності застосовуваних дій; справжності пред'явленого документа;
o безперешкодний вхід у житлові приміщення громадян, які перебува-ють під адміністративним наглядом;
o відвідання підприємств, закладів, організацій для виконання профі-лактичних функцій;
o опечатування приміщень, використовуваних як каси, місця зберігання документів, товарно-матеріальних цінностей; опечатування вимірювальних приладів і пристроїв;
o вилучення для проведення аналізу проб продукції, яка призначена для реалізації населенню;
o заборона або обмеження у встановленому порядку руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів з метою забезпечення громадської безпеки;
o заборона експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких за-грожує безпеці руху;
o тимчасова заборона (обмеження) доступу громадян на окремі ділянки місцевості або об'єкти з метою забезпечення громадського порядку і громадської безпеки тощо.
Характерною особливістю адміністративно-попереджувальних заходів є те, що вони застосовуються в ситуаціях, коли правопорушення немає. Практиці відомі два види таких ситуацій:
1. Якщо є реальні підстави передбачати, що може здійснитися право-порушення і його слід не допустити.
Заходи, що можна вжити при цьому, можуть бути а) індивідуальними або персоніфікованими і б) загальними, що не мають чітко визначеного конкретного адресата.
Прикладом індивідуальних або персоніфікованих заходів (адресованих конкретній особі) можуть слугувати правила адміністративного нагляду. Вони являють собою систему обмежень і встановлюються стосовно конкретних осіб, звільнених з місць позбавлення волі та схильних до протиправних вчинків. Прикладом загальних заходів (що не мають кон-кретного адресата) можуть слугувати заходи контролю на безпеку, які за-стосовуються в авіації щодо ручної поклажі, багажу, вантажу, а також па-сажирів.
2. Якщо потрібно забезпечити необхідний правопорядок за надзви-чайних (екстремальних) умов.
Надзвичайні умови, що зумовлюють необхідність застосування адмі-ністративно-попереджувальних заходів, можуть бути різноманітними: пожежа, епідемія, повінь, землетрус, аварія, нещасний випадок тощо.
Найкраще ці заходи представлені в Законах України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 р., "Про зону надзви-чайної екологічної ситуації" від 13 липня 2000 р., "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха-рактеру" від 8 червня 2000 р. Це встановлення особливого режиму в'їзду, виїзду, пересування; заборона масових і спортивних заходів; введення ко-мендантської години та ін.
Заходи адміністративного

 
 

Цікаве

Загрузка...