WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна юрисдикція - Реферат

Адміністративна юрисдикція - Реферат

комітети селищних і сільських рад (ст. 219);
o від імені яких рішення приймають уповноважені на те посадові особи, до яких належать, наприклад, органи внутрішніх справ (ст. 222). За безпосередньою компетенцією органи адміністративно-деліктної
юрисдикції детерміновані законодавцем і зафіксовані у відповідних статтях глави 17 "Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення" КУпАП.
Офіційна класифікація органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, представлена в ст. 213 кодексу. Відповідно до неї справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
а) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад (п. 1);
б) виконавчими комітетами селищних, сільських рад (п. 2);
в) районними, міськими судами (суддями) (п. 4);
г) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та ін-шими органами (посадовими особами), уповноваженими на те (п. 5).
Таким чином, законодавець визначає головні види суб'єктів адмініст-ративно-деліктної юрисдикції.
Керуючись п. 1 цієї статті, слід враховувати, що адміністративні комісії утворюються: а) у районах областей, районах міст Києва і Севастополя згідно зі ст. 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. - місцевими державними адміністраціями; б) у містах, селах і селищах згідно зі ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 березня 1997 р. - виконкомами місцевих рад.
Характерноюрисою адміністративних комісій, що відрізняє їх від усіх інших суб'єктів адміністративної юрисдикції, є їх правомочність розглядати будь-які справи про адміністративні правопорушення, якщо такі справи не віднесені до ведення інших органів (ст. 214 КУпАП).
Пункт 2 ст. 213 відносить до органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, виконавчі комітети селищ і сел. Види складів адміністративних правопорушень, підвідомчих цим органам, зазначені в ст. 219.
Керуючись цим пунктом ст. 213 слід пам'ятати, що відповідно до ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 березня 1997 р., крім сільських і селищних виконавчих комітетів право розглядати справи про адміністративні правопорушення належить і міським виконавчим комітетам. Однак на практиці міські виконавчі комітети справи про адміністративні правопорушення не розглядають - вони передаються для розгляду адміністративних комісій.
Ще одна важлива обставина пов'язана з адміністративною юрисдик-цією виконавчих комітетів:
- відповідно до ст. 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у сільських радах, що представляють територіальні громади чисельністю до 500 жителів, виконавчий комітет може не створюватися. Рішення про це приймається відповідною територіальною громадою чи сільською радою;
- у разі прийняття такого рішення функції виконкому (крім розпо-рядження земельними і природними ресурсами) одноосібно здійснює сільський голова. Таким чином, виникають формальні підстави для одно-особового розгляду сільським головою справ про адміністративні право-порушення;
- у випадку, якщо справа підвідомча водночас виконавчому коміте-тові й адміністративній комісії, то рішення щодо безпосереднього суб'єкта юрисдикції приймає виконавчий комітет (статті 141, 142, 152 та ін.). Постанова у справі про адміністративне правопорушення виконавчим ко-мітетом сільської, селищної ради приймається у формі рішення.
Наступний вид суб'єктів адміністративної юрисдикції згідно з п. 4 ст. 213 - районні (міські) суди (судді), їхня безпосередня компетенція у цій сфері регламентована ст. 221 КУпАП. Правові основи діяльності судів в Україні закріплені Конституцією України, Законом України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.
Повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення мають судді районних і міських судів. У колегіальному складі справи про накладення адміністративних стягнень суди не розглядають. У колегіальному складі суди розглядають у порядку цивільного судочинства (глава 31 ГПК України) справи щодо оскарження дій органів і посадових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень.
До компетенції суддів законодавець відніс: а) справи, які на його думку є найскладнішими щодо кваліфікації дій правопорушника і встановлення його винуватості; б) справи, у яких може виникнути доцільність накладення суворішого адміністративного стягнення; в) усі категорії справ про проступки, вчинені неповнолітніми.
У наступну групу суб'єктів адміністративною юрисдикцією ?п. 5 ст. 213) зведені органи зі сфери функціонування виконавчої влади, їх адміністративно-юрисдикційна компетенція закріплена в статтях КУпАП, кожна з яких присвячена конкретному суб'єктові. Примітко, що законо-давець не дає їх вичерпного переліку. Це зумовлено динамізмом усієї системи суб'єктів адміністративної юрисдикції, необхідністю оперативно й адекватно реагувати на зміни в суспільному і державному житті.
Особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ. Адміністративно-деліктна юрисдикція органів внутрішніх справ регламентована ст. 222 КУпАП. Відповідно до неї вони розглядають адміністративні справи щодо таких 9 видів правопорушень:
- порушення громадського порядку;
- порушення правил про валютні операції;
- порушення правил паспортної системи;
- правил перебування в Україні та транзитного проїзду через тери-торію України іноземців і осіб без громадянства;
- правил дорожнього руху;
- правил, що забезпечують безпеку руху транспорту;
- правил користування засобами транспорту;
- правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті;
- незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших па-ливно-мастильних матеріалів.
У КУпАП вони визначені в 114 складах і розміщені у 62 статтях (6 з 11 глав Особливої частини):
глава 5 "Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення" - 1 склад;
глава 9 "Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил" - 2 склади;
глава 10 "Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі

 
 

Цікаве

Загрузка...