WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна юрисдикція - Реферат

Адміністративна юрисдикція - Реферат


Реферат
на тему:
Адміністративна юрисдикція
Сутність поняття адміністративної юрисдикції. Необхідність визна-чення сутності поняття "юрисдикція" випливає із наявності інших, аль-тернативних поглядів на структуру адміністративного процесу. Найпо-ширенішим з них є поділ всього масиву адміністративних проваджень на адміністративно-юрисдикційні та адміністративно-регулятивні.
У першому випадку йдеться стосовно провадження у справах про ад-міністративні проступки, виконавче провадження, провадження щодо вжиття в адміністративному порядку заходів примусу, дисциплінарне провадження, провадження за скаргами і т. ін. Усі ці провадження є провадженнями з вирішення спору про право, їх результат - накладення стягнення і встановлення порушених правовідносин.
У другому - про провадження у справах розпорядчого, регулятивно-го характеру. Це провадження за пропозиціями і заявами, дозвільне про-вадження, реєстраційне провадження, установче провадження, кадрове провадження, адміністративно-договірне провадження і т. ін. За цих про-ваджень спір щодо права відсутній. Результатом таких проваджень є формування, реорганізація, припинення управлінських відносин.
Не може бути сумніву щодо доцільності таких класифікацій. Виникає лише запитання про коректність використання термінів "юрисдикційні" чи "неюрисдикційні" провадження.
Саме ця обставина змушує з'ясувати сутність поняття "адміністративна юрисдикція" і його кореляцію із законодавством України.
Під "юрисдикцією" розуміється компетентність відповідних органів, посадових осіб розглядати юридичне значущі справи і приймати щодо їх вирішення юридичне обов'язкові рішення.
Традиційно склалося так, що в суспільній свідомості термін "юрис-дикція" частіше ототожнюється з кримінальним судочинством, із судовою підвідомчістю кримінальних справ або підсудністю.
Юридичні словники, видані за часів існування СРСР, під "юрисдик-цією" розуміють установлену законом (чи іншим нормативним актом) сукупність повноважень відповідних державних органів вирішувати правові спори і справи про правопорушення, тобто оцінювати дії фізичної особи або іншого суб'єкта права стосовно їх правомірності, застосовувати юридичні санкції до правопорушників.
Таким чином, на певному етапі розвитку юридичної науки поняття юрисдикції вийшло за рамки кримінально-судочинного трактування і по-ширилося на інші правові сфери, у яких вирішуються правові спори. Перш за все це сфера адміністративно-деліктного права. Орієнтуючись з цього приводу на Конституцію України (п. 22 ст. 92) слід розрізняти юрисдикцію цивільно-правову, кримінально-правову, адміністративно-деліктну і дисциплінарну.
Подальший розвиток уявлень щодо поняття "юрисдикція" має пов'я-зуватись із законодавством України після 1990 р. Саме воно дає підстави наситити термін "юрисдикція" більш широким розумінням і визначити його як юридичне оформлене право уповноважених органів (посадових осіб) здійснювати свої функції щодо встановлених об'єктів, структур, сфер.
У такому розумінні цей термін використано у Постанові Верховної Ради Української РСР "Про перехід у юрисдикцію Української РСР дер-жавних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки" від 6 червня 1991 р. і Положенні про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території рес-публіки (затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 3 липня 1991 р. № 66).
Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" від 16 травня 1995 р. неодноразово користується цим терміном у значенні права на вирішення будь-яких питань, а не лише спорів, у морській економічній зоні.
Так, ст. 4 "Суверенні права та юрисдикція України у виключній (морській) економічній зоні України" наголошує, що Україна у своїй виключній (морській) економічній зоні має юрисдикцію щодо створення і використання штучних островів, установок і споруд, здійснення морських наукових досліджень, захисту та збереження морського середовища; у ст. 11 "Юрисдикція України щодо штучних островів, установок і споруд" йдеться про юрисдикційні дії у виключній (морській) економічній зоні, якими є встановлення навколо штучних островів, установок і споруд зон безпеки і здійснення у цих зонах відповідних заходів для гарантування безпеки як судноплавства, так і штучних островів, установок та споруд, встановлення митних, податкових, санітарних, імміграційних правил та інших; у ст. 13 чітко виписані регулятивна і дозвільна функції юрисдикції: "Україна, здійснюючи свою юрисдикцію, має право регулювати і дозволяти проводити морські наукові дослідження у своїй виключній (морській) економічній зоні. Спеціально уповноважені органи України дають свою згоду на проведення морських наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні за умови, що ці дослідження проводяться лише у мирних цілях, для розширення знань про морське середовище на благо людства і не несуть загрози навколишньому природному середовищу".
З аналогічним змістом термін "юрисдикція" застосовано у Кодексі торговельного мореплавства України. Стаття 32 "Національна належність судна. Право плавання під Державним прапором України" фіксує: "Поняття "українське судно" або "судно України" означає національну належність судна, на яке поширюється юрисдикція України".
Таким чином, "юрисдикцію" можно розуміти:
а) як компетентність судових органів щодо вирішення кримінальних справ;
б) як компетентність судових органів щодо вирішення не тільки кри-мінальних, а й будь-яких інших справ;
в) як компетентність будь-яких (включаючи судові) органів (посадо-вих осіб) щодо вирішення спорів про право;
г) як юридичне оформлене право уповноважених органів (посадових осіб) здійснювати свої функції щодо встановлених об'єктів, структур, сфер.
Співвідношення вищезазначених трактувань полягає у тому, що вони розміщені за принципом "від часткового до загального". Кожна попередня є часткою наступної, а остання поглинає всі інші.
Використовуючи цей підхід, можна конструювати різні види юрис-дикцій. Наприклад: юрисдикцію як компетентність щодо розгляду справ про правопорушення, за

 
 

Цікаве

Загрузка...