WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України - Реферат

Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України - Реферат

договору купівлі-продажу акцій акціонерних товариств, не створених у процесі приватизації. Вони випливають із загальних положень цивільного законодавства, встановлених для договору купівлі-продажу. До них слід віднести:
- визначення предмета договору із зазначенням виду акцій, назви емітента, їх номінальної вартості та кількості;
- визначення сторін договору;
- права та обов'язки сторін;
- порядок набуття права власності на акції та корпоративні права;
- ціна договору;
- порядок проведення розрахунків;
- відповідальність сторін.
В разі потреби сторони зазначають інші умови. При первинному розміщенні акцій відкрите акціонерне товариство може користуватися послугами посередників - торговців цінними паперами, яких називають андеррайтерами, запозичивши таку назвуіз зарубіжного законодавства. До андерайтерів належать інституції, "які обслуговують і гарантують розміщення цінних паперів, здійснюють їх купівлю для наступного перепродажу приватним інвесторам.". Розрізняють андерайтинг двох видів. Умовами договору першого виду (андерайтинг на основі твердих зобов'язань) передбачено, що андерайтер несе тверді зобов'язання щодо викупу всього або частини випуску за фіксованими цінами. Це означає, що андерайтер, беручи на себе зобов'язання щодо надання послуг по первинному розміщенню цінних паперів емітента, зобов'язаний у разі, якщо залишиться невикупленою частина запропонованих на продаж акцій, придбати таку частину, приймаючи цим самим фінансовий ризик розміщення акцій.
Другий вид андерайтингу передбачає, що андерайтер тільки надає послуги з первинного розміщення акцій без зобов'язань щодо викупу нерозміщеної частини емісії. Головний обов'язок андерайтера стосовно такого договору - докласти максимальних зусиль для розміщення цінних паперів, проте фінансової відповідальності за кінцевий результат андерайтер не несе.
Основу андерайтингових договорів становлять договори доручення чи комісії, які поєднані з договорами купівлі-продажу. Для першого виду андерайтингу характерно укладення угод купівлі-продажу з відкладальною умовою. За таким договором андерайтер зобов'язаний придбати акції за фіксованим цінами за настання такої умови - нерозміщення ним певної частини акцій у встановлений строк.
Порядок відчуження акцій закритих акціонерних товариств на вторинному ринку ускладнений додатковими умовами порівняно з відчуженням акцій відкритого акціонерного товариства. По-перше, як вже зазначалося, акції закритого акціонерного товариства обігу на біржі не підлягають. По-друге, як передбачено установчими документами більшості ЗАО, в разі відчуження акцій третім особам акціонер повинен одержати відмову самого товариства (у вигляді рішення загальних зборів) та акціонерів від купівлі таких акцій за визначеною ціною. Тому на практиці, крім звичайного договору купівлі-продажу, застосовують договір купівлі-продажу акцій, укладений з відкладальною умовою. Відкладальною умовою у цьому випадку є одержання відмови самого товариства та інших акціонерів від купівлі.
Обіг акцій супроводжується також укладенням ряду договорів, предметом яких хоч і не є відносини купівлі-продажу акцій, але такі договори безпосередньо стосуються та впливають на ці відносини, а також на правовий статус акції.
Це стосується, зокрема, договорів, за якими власник пере дає в управління належні йому акції. Так, управління акціями відкритих акціонерних товариств, які перебувають у державній власності, здійснюється через уповноважену особу, яка визначається за результатами конкурсу, що проводиться згідно з Порядком проведення конкурсу по відбору уповнова-жених осіб на виконання функцій управління акціями відкритих акціонерних товариств, які знаходяться в державній власності, затвердженим наказом ФДМ України, Міністерством економіки та Антимонопольного комітету України від 4 серпня 1997 р. Юридичною підставою для виконання таких функцій є договір-доручення, що його укладають орган приватизації та уповноважена особа відповідно до типової форми.
Предметом даного договору є доручення та повноваження на управління акціями та реалізацію прав акціонера відповідного акціонерного товариства. В договорі також визначаються:
- завдання уповноваженої особи;
- права та обов'язки сторін;
- умови та наслідки припинення дії частково виконаного договору;
- норми витрат;
- розмір та порядок виплати винагороди;
- санкції у випадку невиконання умов договору;
- припинення дії договору;
- особливі та додаткові дії договору.
Крім договору, управління вказаними акціями здійснюється на підставі Порядку виконання уповноваженими особами функцій по управлінню акціями, які знаходяться у державній власності, затвердженого наказом ФДМ України, Міністерством економіки та Антимонопольного комітету України від 4 серпня 1997 р.
В управління можуть бути передані не лише акції, що перебувають у державній власності. Недержавні акції можна передати, наприклад, у довірче управління довірчим товариством. Управлінські відносини встановлюється на підставі договору на довірче управління, який укладають відповідно до типового договору довірчого товариства з довірителем майна, затвердженого наказом ФДМ, Міністерства фінансів та Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р.
Вказаний договір передбачає обсяг повноважень довіреної особи щодо здійснення операцій з майном, яке передається в управління. Право власності на майно залишається за довірителем. Договором також мають бути передбачені права та обов'язки сторін, фінансові розрахунки, порядок розірвання та припинення дії договору.
Передача майна у вигляді акцій для виконання довірчих операцій здійснюється на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі. З моменту підписання вказаний акт є невід'ємною частиною цього договору.
Цивільним кодексом України не передбачено довірче управління як один із видів зобов'язань. За правовою природою довірче управління подібне до таких видів зобов'язань, як доручення та комісія, тому, якщо законодавством не встановлено інше, на відносини з довірчого управління поширюються норми цивільного законодавства, що регулюють відносини комісії та доручення.
Для зменшення ризику можливих втрат та вигідного здійснення інвестицій у процесі придбання чи реалізації акцій власник може скористатися послугами торговців цінними паперами, які проводять комерційну та комісійну діяльність по цінних паперах.
Згідно із ст. 1 Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджених

 
 

Цікаве

Загрузка...