WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України - Реферат

Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України - Реферат

конкурсу передбачено Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації, затвердженим наказом ФДМ України, Антимонопольного комітету і ДКЦПФР від 4 серпня 1997 р.
Сторонами у договорі виступають, з одного боку, Фонд державного майна України як продавець, з другого - переможець конкурсу як покупець.
Такийдоговір має бути підписаний протягом 10 робочих днів з моменту отримання органом приватизації протоколу про визначення остаточного переможця і затвердження ним підсумків конкурсу.
Текст договору складається на підставі Типового договору купівлі-продажу, що затверджується ФДМ України.
У разі, якщо переможець конкурсу на момент підписання договору купівлі-продажу не отримав згоди органу Антимонопольного комітету, договір купівлі-продажу підписується з відкладальною умовою - отримання згоди на придбання пакета акцій відповідно до ст. 61 ЦК України.
Істотними умовами договору є:
- назва та адреса ВАТ;
- відомості про продавця та покупця;
- ціна пакета акцій, яку зобов'язується сплатити
- кількість та номінальна вартість проданих н акцій;
- терміни оплати пакета акцій;
- зобов'язання продавця;
- зобов'язання покупця;
- назва, адреса і номер банківських розрахункових рахунків покупця та продавця;
- відповідальність сторін за невиконання зобов'язань;
- правові наслідки невиконання зобов'язань.
За згодою сторін у договорі купівлі-продажу можуть бути додатково зазначені інші зобов'язання.
Умовами договору купівлі-продажу пакета акцій, придбаного за результатами конкурсу, можуть бути передбачені обтяження пакета акцій певними обов'язками. Участь власників таких акцій в управлінні ВАТ, розподілі дивідендів та порядок відчуження акцій визначаються умовами договору купівлі-продажу.
Невід'ємною частиною такого договору е бізнес-план чи зобов'язання щодо виконання зафіксованих умов конкурсу.
Вказаний договір купівлі-продажу обов'язково має бути посвідчений нотаріально. Всі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця. Право власності на пакет акцій ВАТ, який продавався на конкурсі, переходить до переможця з моменту пов-ної сплати вартості пакета акцій, визначеної нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу.
Неординарно законодавство вирішує питання виникнення права власності у покупців державних пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації, під час проведення сертифікатних аукціонів. Згідно з Положенням про порядок проведення сертифікатних аукціонів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1995 р. №218, право власності на придбані на сертифікатному аукціоні акції виникає у покупця з моменту затвердження акта ненормативного характеру - протоколу про результати сертифікатного аукціону.
Згідно із зазначеним Положенням, затвердженим наказом ФДМ України, Антимонопольним комітетом та ДКЦПФР від 8 серпня 1997 р., право власності на пакет акцій ВАТ, який продався на конкурсі, переходить до переможця з моменту повної сплати вартості пакета акцій, визначеної нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, що суперечить ст. 5 Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р., де вказано, що право власності на цінні папери на пред'явника, випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів. Право власності на знерухомлені цінні папери переходить до нового власника з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача. Таким же моментом обумовлений перехід права власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі.
Право власності на придбані акції підтверджується записом у реєстрі акціонерів відповідного акціонерного товариства.
Як зазначалося вище, одним із способів приватизації е продаж акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств на фондовій біржі. Уповноваженим від ФДМ України продавцем пакетів акцій ВАТ, що належать державі, є Представництво ФДМ України, що створюється і діє на підставі статуту, що його затверджує ФДМ України. Покупцем вказаних акцій можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають право за чинним законодавством України на придбання державного майна у процесі приватизації.
Відповідно до Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 1996 р. №13641, переможцем у процесі проведення торгів визнається учасник торгів, який назвав найвищу ціну. Учасники торгів, що стали пере-можцями, укладають на біржі біржові контракти в день торгів. У разі придбання одним покупцем кількох лотів акцій одного акціонерного товариства складається один біржовий контракт на загальну кількість придбаних акцій. Контракт укладається відповідно до типового біржового контракту, передбаченого вказаним Положенням. У ньому зазначаються відомості про сторони, сума контракту, порядок розрахунків та сплати необхідних платежів, порядок виконання сторонами своїх зобов'язань, гарантії та відповідальність сторін.
Біржові контракти укладаються в трьох примірниках, а в разі проведення торгів у філії біржі - у чотирьох примірниках, які після підписання їх продавцем, покупцем та реєстрації реєстраційною палатою біржі передаються Представництву ФДМ, покупцеві та біржі.
Фондовий ринок України перебуває нині на зародковому етапі, проте створено всі передумови для його розвитку. Виділяють первинний та вторинний, біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів. Первинний ринок - це ринок перших і повторних емісій (випусків) цінних паперів, на якому відбувається їх первинне розміщення. Вторинним ринком називається ринок, де вільно обертаються цінні папери, які вже пройшли первинне розміщення.
Біржовий ринок цінних паперів - це організований інституційний ринок, операції якого проводять професійні учасники на фондовій біржі. Позабіржовий ринок- ринок операцій з цінними паперами, які здійснюються поза фондовою біржею.
При первинному розміщенні акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками і не потребують додаткового укладення договорів. Акції відкритого акціонерного товариства розповсюджуються шляхом передплати, право власності у інвесторів виникає на підставі договорів, в основному купівлі-продажу. Законодавством спеціально не встановлені обов'язкові умови

 
 

Цікаве

Загрузка...