WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України - Реферат

Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України - Реферат


Реферат на тему:
Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України
У ст. 3 Закону України "Про цінні папері фондову біржу" наведено вичерпний перелік видів цін паперів", до яких належать:
акції;
облігації;
облігації підприємств;
казначейські зобов'язання
ощадні сертифікати;
векселі;
приватизаційні папери.
Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. передбачений ще один вид цінних паперів - похідні цінні папери, що доцільніше було б віднести до таких інструментів фондового ринку, "які поєднують у собі елементи декількох видів цінних паперів або являють собою настільки специфічні документи, що їх не-можливо віднести до тієї чи іншої категорії"1.
До похідних цінних паперів відносять опціони, ф'ючерси, форварди, варанти та інші.
Акція - особливий цінний папір серед інших внаслідок того, що це мобільніший, з одного боку, та найскладніший, з другого - фінансовий інструмент на ринку цінних паперів. З приводу акцій укладається найбільша кількість договорів на ринку цінних паперів, що зумовлює потребу в досконалому, чіткому законодавстві та детальному регулюванні правових відносин між суб'єктами фондового ринку.
Закон України "Про державне регулювання цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. обіг цінних паперів визначає як укладення та виконання угод щодо цінних паперів, які не пов'язані з їх випуском.
Для того, щоб розглянути порядок укладення договорів, їх види та зміст, треба проаналізувати структуру ринку цінних паперів.
Розглядаючи структуру ринку цінних паперів можна виділити такі види суб'єктів ринку цінних паперів:
1) емітенти - суб'єкти, які здійснюють випуск цінних паперів. Оскільки випуск акцій - прерогатива акціонерних товариств, то емітентів акцій відносять до звичайних емітентів, тобто до емітентів, для яких випуск цінних паперів не є основним видом діяльності, без якого неможливо здійснювати інші види діяльності;
2) інвестори - це суб'єкти, які здійснюють вкладення коштів або іншого майна в цінні папери, стосовно акцій - це акціонери. Акціонери належать до звичайних інвесторів, оскільки вкладення грошових коштів в акції не в їхнім обов'язком;
3) професійні учасники ринку цінних паперів- це суб'єкти, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні професійна діяльність здійснюється юридичними та фізичними особами виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), які видаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Згідно зі ст. 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" до видів професійної діяльності слід віднести:
- торгівлю цінними паперами, яка може бути брокерською чи дилерською;
- депозитарну діяльність;
- розрахунково-клірингову діяльність;
- діяльність з управління цінними паперами;
- діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів.
14 травня 1997 р. своїм рішенням №7 Про визначення критеріїв професійної діяльності на ринку цінних паперів"1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) встановила, що до професійної діяльності на ринку цінних паперів слід віднести:
для фізичних осіб - придбання ними цінних паперів від свого імені та за свій рахунок внаслідок укладення цивільно-правових угод і подальше відчуження цих цінних паперів протягом календарного року, якщо розмір угод, який визначається виходячи з номінальної вартості цінних паперів, перевищує суму, еквівалентну 1тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
для юридичних осіб - придбання ними внаслідок укладення цивільно-правових угод цінних паперів та їх похідних і подальше відчуження цих цінних паперів протягом календарного року після їх одержання, якщо загальний оборот від обігу цих цінних паперів, який визначається виходячи з номінальної вартості цінних паперів, за цими угодами перевищує суму, еквівалентну 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вказані показники розміру прибутку, який одержаний від операцій з цінними паперами, не поширюється на випадки, коли операції з купівлі-продажу цінних паперів здійснюються через торговця цінними паперами, який має відповідний дозвіл ДКЦПФР.
Професійні учасники можуть виступати емітентами та інвесторами, хоч основним їх завданням є діяльність з організації та підтримання ринку цінних паперів;
4) самоврегульовані організації - це безприбуткові організації, які об'єднують професійних учасників ринку цінних паперів з метою координації та поліпшення їх діяльності, захисту їх інтересів. Згідно з Положенням про самоврегульовану організацію ринку цінних паперів, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 1996 р. № 329 статус самоврегульованої організації можуть одержати:
а) громадські організації фізичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів;
б) об'єднання юридичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів;
в) фондові біржі;
5) держава - специфічний суб'єкт ринку цінних паперів. Свої повноваження держава здійснює через спеціальні державні органи. Найбільшими такими повноваженнями наділена Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка діє відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14 лютого 1997 р. №142/97, та іншого чинного законодавства України.
Як зазначалося вище, обіг акцій передбачає укладення цивільно-правових угод. Такі угоди можна поділити на:
o угоди, що їх укладають з приводу первинного розміщення цінних паперів, та угоди, які укладаються на вторинному ринку;
o біржові та позабіржові угоди;
o угоди про надання послуг з приводу випуску та обігу акцій.
Угоди з приводу первинного розміщення акцій можуть укладатися у процесі приватизації, де продавцем виступає Фонд державного майна (або його регіональне відділення), а також безпосередньо емітентом - недержавною юридичною особою.
Згідно із ст. 15 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 4 березня 1992 р. продаж акцій підприємств відбувається на аукціоні, за конкурсом, на фондовій біржі та іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців.
Порядок укладення договору купівлі-продажу акцій за результатами

 
 

Цікаве

Загрузка...