WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові способи та порядок відновлення прав споживачів, які придбали товар неналежної якості - Реферат

Правові способи та порядок відновлення прав споживачів, які придбали товар неналежної якості - Реферат

відповідну особу з оформленим дорученням.
Відповідний орган приватизації та конкурсна комісія укладають угоду на проведення конкурсу з продажу об'єкта приватизації.
Основні завдання комісії: визначити умови та строки про ведення конкурсу, прийняти від покупців заяви та інші доку менти на участь у конкурсі, зареєструвати учасників конкурсу, забезпечити ознайомлення їх з об'єктом приватизації, розглянути пропозиції учасників конкурсу, визначити остаточного переможця конкурсу, скласти протокол про результати конкурсу та подати його до відповідного органу приватизації. Положення про конкурсну комісію з продажу майна затверджено наказом Фонду державного майна від 17 травня 1993р.№219.
Умови та термін проведення конкурсу конкурсна комісія визначає протягом 2 місяців після її утворення. Ці умови та термін проведення конкурсу затверджує орган приватизації.
Для участі у конкурсі покупець подає особисто чи надсилає до конкурсної комісії заяву за встановленою формою та план приватизації об'єкта, що має містити відомості про назву та місцезнаходження об'єкта, який він бажає придбати, про покупця, запропоновану покупцем купівельну ціну об'єкта, зобов'язання щодо умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.
Кінцевий термін для прийняття заяв на участь у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.
Якщо на участь у конкурсі ніхто не подав заяву, орган приватизації приймає рішення про зміну умовконкурсу та повторний продаж об'єкта за конкурсом.
Якщо на участь у конкурсі подав заяву один покупець, об'єкт може бути приватизований шляхом викупу цим покупцем.
Конкурс здійснюється за два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом 5 робочих днів від них не надходять додаткові пропозиції, попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.
Робочі засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про визначення попереднього та остаточного переможців конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії та оголошується на відкритому засіданні за участю всіх покупців.
Після закінчення засідання конкурсна комісія складає протокол, в якому зазначаються такі відомості:
умови конкурсу;
пропозиції учасників конкурсу;
мотивації вибору переможця;
відомості про учасників конкурсу.
Протокол підписують усі члени конкурсної комісії, після чого його надсилають до відповідного органу приватизації, а також учасникам конкурсу.
Результати конкурсу затверджує орган приватизації.
Не пізніше як у 5-денний термін з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону, конкурсу між покупцем і продавцем укладається договір купівлі-продажу об'єкта приватизації.
Відповідно до ст. 20 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" порушення правил оголошення та проведення аукціону, конкурсу, передбачені цим законом, можуть бути підставою для визнання судами недійсними угод, укладених на аукціоні конкурсі.
Так, рішенням арбітражного суду м. Києва від 26 квітня 1996 р. був визнаний недійсним протокол засідання конкурсної комісії від 4 жовтня 1995р. № 9 у частині визначення переможця некомерційного конкурсу з продажу майна державного підприємства "Стенограф" у зв'язку з порушенням вимоги законодавства про приватизацію. Переможцем другого етапу і остаточним переможцем було оголошено науково-виробниче комерційне підприємство "Літа", яке подало план експлуатації об'єкта, що не відповідає вимогам законодавства: в ньому не було пропозицій щодо ціни продажу об'єкта, зобов'язань щодо умов конкурсу та додаткових зобов'язань щодо подальшої експлуатації об'єкта. Були також порушені відповідним представництвом Фонду державного майна України вимоги законодавства щодо порядку опублікування інформації та відомостей про об'єкт, який підлягає продажу за конкурсом, в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" Фонду державного майна України.
Арбітражна наглядова колегія Вищого арбітражного суду України, переглянувши матеріали вищезгаданої арбітражної справи, також засвідчила порушення вимог законодавства про приватизацію під час проведення некомерційного конкурсу другого етапу з продажу майна державного підприємства "Стенограф" і залишила рішення арбітражного суду м. Києва без змін.
Продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, відповідно до плану приватизації здійснюється шляхом проведення комерційного чи некомерційного конкурсів у порядку, передбаченому Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 серпня 1997 р. № 821/55-01/204.
Договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації, укладається на підставі протоколу про визначення остаточного переможця конкурсу, затвердженого органом приватизації.
У разі продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, крім продажу їх пакетом згідно з планом приватизації, договір купівлі-продажу як єдиний документ не укладається.
Так, пільговий продаж акцій такого відкритого акціонерного товариства громадянам України, які згідно з чинним законодавством мають право на пільгове придбання акцій, здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про застосування способів приватизації майна державних під-приємств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 4 лютого 1993 р.
Оплата акцій відкритого акціонерного товариства проводиться у відповідних установах банку дорученнями про переказ на рахунок цього акціонерного товариства приватизаційного майнового сертифіката чи його залишку з депозитного рахунку громадянина чи власних коштів громадянина з його іменного рахунку, а також шляхом прийняття акціонерним товариством готівкою приватизаційного майнового сертифіката, на який виписується прибутковий касовий ордер. Відкрите акціонерне товариство перераховує отримані кошти та кошти, прийняті до оплати з депозитних рахунків, платіжними дорученнями до відповідних позабюджетних фондів приватизації і видає акції громадянам, а також надсилає цінними листами працівникам підприємства, громадянам України, які в місячний строк не отримали їх особисто.
В разі продажу акцій відкритих акціонерних товариств через центри сертифікатних

 
 

Цікаве

Загрузка...