WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові способи та порядок відновлення прав споживачів, які придбали товар неналежної якості - Реферат

Правові способи та порядок відновлення прав споживачів, які придбали товар неналежної якості - Реферат

зобов'язань, для яких встановлення тривалих претензійних і позовних строків не сприятиме захистові прав покупців, не спонукатиме їх до своєчасного виявлення недоліків товару, до ретельного огляду покупок.
Стаття 24 Закону України "Про захист прав споживачів" проголошує судовий захист порушених прав споживачів. При цьому споживачі за своїм вибором подають позови до суду за місцем свого проживання або за місцем перебування відповідача, за місцем заподіяння шкоди або за місцем вико-нання договору. Крім того, споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Все це, безумовно, полегшує реалізацію споживачами наданих їм прав.
Звертатися з позовами в інтересах покупців-споживачів мають право також органи Державного комітету у справах захисту прав споживачів. За статистичними даними, цими органами у 1996 р. було виявленолише 229 випадків порушеного порядку обміну товарів та подано ними до судових органів 236 позовних заяв, з яких 203 суд задовольнив1. Порівняно невелику кількість позовних заяв можна пояснити лише тим, цю переважна кількість вимог споживачів задовольняється в позасудовому порядку, в т. ч. завдяки втручанню органів у справах захисту прав споживачів.
Приватизація - це відчуження майна, що перебуває у державній власності та власності Автономної Республіки Крим на користь фізичних та недержавних юридичних осіб. Правовою формою такого відчуження є договір купівлі-продажу, за яким продавець зобов'язується передати відповідний об'єкт приватизації у приватну чи колективну власність покупцеві, а покупець - прийняти цей об'єкт, сплатити за нього певну грошову суму, виконати інші обов'язки, передбачені законодавством про приватизацію чи обумовлені сторонами.
У зв'язку з тим, що укладення договору купівлі-продажу об'єктів приватизації та виконання основних його умов є важливим етапом процесу зміни відносин власності на засоби виробництва, цей договір має відповідні особливості щодо його сторін, змісту та порядку укладення.
Сторони договору купівлі-продажу об'єктів приватизації. Згідно із статтями 6,7 і 8 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 р. та статтями 4 і 5 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 15 травня 1996 р. продавцями державного майна у процесі приватизації виступають: щодо об'єктів загальнодержавної власності - Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва в районах і містах, щодо об'єктів власності Автономної Республіки Крим - органи приватизації в Автономній Республіці Крим, щодо об'єктів комунальної власності - органи, що їх створюють відповідні місцеві ради.
Покупцями об'єктів приватизації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; юридичні особи, зареєстровані на території України; юридичні особи інших держав; господарські товариства, створені для участі у приватизації громадянами, в тому числі членами трудового колективу. Господарське товариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується, засновується на підставі рішення загальних зборів, у яких брало участь більше як 50% працівників підприємства або їх уповноважених представників. У разі приватизації майна, зданого в оренду, покупцем може виступати орендар державного майна.
Поряд з іншими юридичними особами та громадянами орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу державного підприємства, його структурного підрозділу відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 14 березня 1995 р., або організації орендарів, створені членами трудового колективу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів відповідно до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 10 квітня 1992 р.2 Необхідно зазначити, що покупцями майна, зданого в оренду, виступають саме організації орендарів (чи господарське товариство), а не орендні підприємства. В арбітражній практиці трапляються випадки, коли до арбітражних судів за захистом своїх прав, пов'язаних з приватизацією державного майна, звертаються саме орендні підприємства, які не є суб'єктами приватизації. Отже, їхні позови пред'явлено безпідставно і задоволенню не підлягають.
Не можуть бути покупцями: юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%; органи державної впади; працівники державних органів приватизації (крім випадків використання ними приватизаційних паперів); юридичні особи, майно яких перебуває у комунальній власності;
органи місцевого самоврядування; особи, яким відповідно до чинного законодавства заборонено займатися підприємницькою діяльністю (крім випадків використання ними приватизаційних паперів). Відповідно до ст. 2 Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. забороняється займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовцям;
службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, органів державної влади та управління, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств; особам, яким суд заборонив займатися певною діяльністю до закінчення терміну, встановленого вироком суду; особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Форма та порядок укладення договору купівлі-продажу державного майна залежать від способу приватизації відповідного об'єкта.
Якщо приватизують об'єкти малої приватизації шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом, а також продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, договір купівлі-продажу укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації відповідною місцевою радою, як того вимагають ст. 27 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" і ст. 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".
Шляхом викупу або продажу на аукціоні, за конкурсом при-ватизуються згідно із Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А;
окреме індивідуально-визначене майно; об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.
Фонд державного майна У країни, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради затверджують за поданням органів приватизації переліки об'єктів, які перебувають відповідно у загальнодержавній власності, власності

 
 

Цікаве

Загрузка...