WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок відкриття рахунку в банках - Реферат

Порядок відкриття рахунку в банках - Реферат

відповідними документами підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів. Картку підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Зразки підписів та повноваження посадових осіб засвідчуються нотаріально;
ж) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається суб-розрахунковий рахунок, про відкриття суброзрахункового рахунку з визначенням обсягу та характеру операцій, які проводитимуться на ньому, а також із зазначенням юридичної адреси підприємства та його розрахункового рахунку.
Установа банку, в якій відкрито суброзрахунковий рахунок, у триденний строк повідомляє про це відповідний податковий орган та банк, в якому відкрито розрахунковий рахунок підприємства в національній валюті або розрахунковий рахунок в іноземній валюті у разі відкриття суброзрахункового рахунку в іноземній валюті.
Повідомлення зберігається у справі з юридичного оформлення розрахункового рахунку. Копії повідомлень у податковий орган та банк зберігаються у справі з юридичного оформлення субрахунку.
Наведений вище перелік документів є загальним. Для окремих видів підприємств законодавством передбачено подання додаткових документів (наприклад, для орендного - нотаріально засвідченої копії договору оренди); інші підприємства звільнені від подання певних документів (так, ста-тут не подається повним та командитним товариством, фермерським господарством, бюджетними установами та організаціями).
Рахунки юридичним особам-нерезидентам відкриваються в порядку, передбаченому розділом 4 Інструкції № 3.
Рахунок типу "ГТ відкриває уповноважений банк постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.
Відкриття постійним представництвам юридичних осіб - нерезидентів рахунків типу "П" здійснюється на підставі:
нотаріально засвідченої копії індивідуальної ліцензії Кримського республіканського, по м. Києву і області та обласних управлінь Національного банку України; заяви про відкриття рахунку;
копії легалізованого доручення на здійснення представницьких функцій, засвідченої нотаріально;
картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально.
Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття та користування рахунком типу "П" постійні представництва юридичних осіб - нерезидентів подають такі документи:
клопотання юридичної особи - нерезидента до відповідних установ Національного банку України про відкриття постійному представництву рахунку типу "П";
письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та обслуговування рахунку типу "П";
копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва у Міністерстві статистики України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;
копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва у Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;
копію свідоцтва про державну реєстрацію постійного представництва з метою оподаткування у місцевому органі державної податкової адміністрації, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;
копію легалізованого статуту юридичної особи - нерезидента, якій належить представництво, засвідчену нотаріально;
копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію нерезидента - юридичної особи, якому належить постійне представництво;
копію легалізованого доручення іноземної юридичної особи її постійному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально;
копію дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу 'ТІ" постійному представництву юридичної особи-нерезидента на території України, засвідчену нотаріально (для резидентів країн - республік колишнього СРСР).
Рахунок типу "П" використовується відповідно до правил, встановлених для розрахункових рахунків резидентів У країни (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором між банком і власником рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (МВРУ).
Постійне представництво має право з рахунку типу "П" купити іноземну валюту на МВРУ тільки для перерахування юридичній особі-нерезиденту, яку воно представляє, на суму коштів:
отриманих у зв'язку із здійсненням експортно-імпортних операцій;
нарахованих та зарахованих відсотків за залишком коштів на цьому рахунку;
на суму залишку коштів на рахунку - у разі припинення діяльності на території України (що підтверджується відповідними документами) після сплати обов'язкових податків і платежів.
Здійснення інвестицій в Україні, інших операцій, що заборонені чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України з цього видурахунків, не дозволяється.
У разі переоформлення рахунку у зв'язку з реорганізацією підприємства подаються такі самі документи, що й при створенні підприємства.
Розрахункові та поточні рахунки закриваються в установах банку:
1) на підставі заяви власника рахунку;
2) на підставі рішення органу, на який відповідно до законодавства покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
3) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суд/ про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;
4) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунку.
Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку може бути розірвано за погодженням сторін. Протягом 10 днів з дати розірвання договору банк закриває рахунок, а залишок коштів на ньому перераховує на інший рахунок за дорученням клієнта. Установа банку повідомляє податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунку про закриття рахунку в триденний строк.
Від закриття рахунку слід відрізняти тимчасове припинення операцій з розрахунковими, поточними рахунками на підставі рішень державних податкових інспекцій, судових, правоохоронних органів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Законодавством України встановлено спеціальний порядок відкриття валютних рахунків.
Відповідно до розділу 6 Інструкції № 3 банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:
- розрахункові;
- суброзрахункові;
- позичкові;
- депозитні (вкладні).
Розрахунковий рахунок призначений для розрахунків у межах чинного законодавства у безготівковій і готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством України про валютне регулювання та нормативними актами Національного банку України.
Суброзрахунковий рахунок відкривається для філій чи інших відокремлених підрозділів підприємств, що мають право відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України використовувати іноземну валюту (за згодою власника рахунку - головного підприємства).
Позичкові рахунки в іноземній валюті відкриває уповноважений банк на договірній основі юридичним особам (резидентам та нерезидентам), а також представництвам юридичних осіб - нерезидентів незалежно від наявності розрахункового рахунку у цьому банку у встановленому чинним законодавством порядку.
Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкриває уповноважений банк фізичним і юридичним особам (резидентам та нерезидентам), а також представництвам юридичних осіб - нерезидентів на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк.
Кошти на депозитний рахунок юридичної особи - резидента та представництва юридичної особи - нерезидента перераховуються з розрахункового рахунку в іноземній валюті власника коштів і після закінчення строку їх зберігання повертаються на цей самий розрахунковий рахунок.
Для відкриття розрахункового рахунку в іноземній валюті юридична особа - резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття розрахункового рахунку в національній валюті.
Відкриття субрахунку в іноземній валюті для філії чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - резидента здійснює уповноважений банк на підставі нотаріально засвідченого дозволу на використання юридичною особою іноземної валюти як засобу платежу та нотаріально засвідчених копій документів, визначених інструкцією № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...