WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правові основи торговельної діяльності - Реферат

Організаційно-правові основи торговельної діяльності - Реферат

країни).
Державна реєстрація суб'єктів торговельної діяльності здійснюється відповідно до ст. 8 Закону України "Про підприємництво" та Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998р. № 740.
Державна реєстрація суб'єктів торговельної діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або у районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за їх місцезнаходженням (місцем проживання).
Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники) або уповноважена ним (ними) особа (заявник) особисто подають до органу державної реєстрації:
а) установчі документи:
рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два І більше, таким рішенням є установчий договір, протокол установчих зборів;
статут (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва);
б) реєстраційну картку, яка є водночас заявою про державну реєстрацію; .
в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності у розмірі, передбаченому законодавчими актами;
д) рішення Антимонопольного комітету про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) .суб'єктів підприємницької діяльності, якщо законодавчими актами України передбачена необхідність такої згоди.
У разі реєстрації приватного підприємства рішення власника не подається.
Якщо власником (одним із власників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, додатково подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної особи.
Якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах потребує нотаріального засвідчення.
Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність законодавству установчих документів несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для реєстрації.
Громадянин, який має намір проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (заявник), подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку за встановленим зразком, яка водночас є заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також пред'являє документ, що посвідчує його особу.
За державну реєстрацію вноситься плата, розмір якої встановлений Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 25 травня 1998 р. № 740 і залежить від суб'єкта підприємництва, обраної організаційної форми та сфери під-приємницької діяльності.
Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подання інших документів, не передбачених законодавством або оформлених за іншими вимогами, ніж це визначено у Положенні про державну реєстрацію.
За наявності всіх документів, передбачених Положенням про державну реєстрацію, орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дати надходження цих документів зобов'язаний провести державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і видати заявникові свідоцтво про державну реєстрацію та один примірник установчих документів з відповідною відміткою органу державної реєстрації (для юридичної особи).
Свідоцтво про державну реєстрацію є підставою для відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків в установах банків1, виготовлення печаток і штампів.
Безпосередньо торговельну діяльність можуть здійснювати не лише суб'єкти підприємництва- юридичні особи, а й створені ними філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. За загальним правилом, вони не потребують державної реєстрації.
Виняток становлять представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які мають бути зареєстровані у порядку, встановленому Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом МЗЕЗторгу України від 18 січня 1996р.
Суб'єкти підприємницької діяльності підлягають внесенню:
o юридичні особи та їх філії, представництва, відділення та Інші відокремлені підрозділи - до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, що його ведуть органи державної статистики. Порядок внесення визначається Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. Nв 118.
Орган державної статистики після внесення суб'єкта підприємницької діяльності до реєстру проставляє у свідоцтві про державну реєстрацію ідентифікаційний код і дату включення до реєстру,
o фізичні особи - до державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, що його ведуть податкові адміністрації. Порядок внесення визначається Законом України "Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" від 22 грудня 1994р.
Суб'єкти торговельної діяльності з різних причин можуть з часом змінювати своє місцезнаходження (місце проживання). У таких випадках суб'єкт підприємництва у 7-денний термін з дня виникнення такої зміни зобов'язаний:
o подати документ, що засвідчує нове місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності (договір купівлі-продажу, оренди тощо);
o внести відповідні зміни до своєї реєстраційної картки;
o подати свідоцтво про державну реєстрацію для внесення відповідних змін.
Невиконання цієї умови у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду чи арбітражного суду а позовом про скасування державної реєстрації.
Якщо зміна місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта підприємницької діяльності пов'язана із зміною адміністративного району (міста), орган державної реєстрації, на обліку якого перебував суб'єкт підприємництва, у 10-денний термін надсилає реєстраційну картку та реєстраційну справу органові державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) цьогосуб'єкта.
Разом з тим суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 30-денний термін з дня зміни місцезнаходження (місця проживання) звернутися до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання), щоб стати на облік і подати свідоцтво для внесення до нього відповідних змін.
У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про державну реєстрацію власнику (власникам) або уповноваженій ним особі видається дублікат свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, для чого до органу державної реєстрації подають опубліковане в офіційній пресі оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію та документ, що засвідчує сплату збору за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію (за видачу дубліката сплачується 40 відсотків реєстраційного збору, а за державну реєстрацію змін до установчих документів - ЗО відсотків реєстраційного збору).
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється з підстав, передбачених Положенням про

 
 

Цікаве

Загрузка...