WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зміст договорів про виконання науково-технічних робіт - Реферат

Зміст договорів про виконання науково-технічних робіт - Реферат

виконавцю робіт передавати результати виконаних робіт третім особам зумовлена тим, що зазначену роботу виконано за рахунок замовника, його коштом, тому і право розпоряджатися нею належить саме замовникові. Технічна документація, яка є результатом виконаних пошу-ково-проектних робіт, може становити певну службову, комерційну чи будь-яку іншу конфіденційну таємницю, вона має певну вартість, що належить замовникові. Саме тому без його дозволу зазначена документація не може передаватися третім особам.
Нарешті, обов'язком виконавця робіт є також його гарантія, що виконана за договором проектно-кошторисна документація не містить таких елементів, які б давали право третім особам перешкодити чи обмежити її використання.
Під третіми особами у цьому випадку звичайно розуміють компетентні державні органи, органи місцевого самоврядування, з якими проектно-кошторисну документацію не було погоджено у встановленому порядку, а їх вимоги не додержано. До третіх осіб належать також будь-які інші фізичні чи юридичні особи, інтереси яких може зачіпати використання розробленої проектно-кошторисної документації (наприклад, виключні права на використання архітектурного проекта, на основі якого розроблено проектно-кошторисну документацію).
Якщо з боку зазначених третіх осіб будуть заявлені претензії до замовника, то виконавець зобов'язаний виступати на боці замовника і спростувати висунуті претензії. Якщо ж претензії не будуть спростовані, то виконавець зобов'язаний відшкодувати замовникові заподіяні збитки.
Виконавець зобов'язаний забезпечити необхідну якість виконаних пошукових та проектно-кошторисних робіт. За ст. 948 проекту ЦК України, виконавець за договором на виконання пошукових та проектних робіт несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації та результати пошукових робіт, включаючи і недоліки, що будуть виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і даних пошукових робіт. У такому разі на вимогу замовника виконавець пошукових та проектних робіт зобов'язаний усунути виявлені недоліки проектно-кош-торисної документації за свій рахунок. Виконавець у разі потреби має здійснити додаткові пошукові роботи і відповідно до одержаних результатів безплатно переробити проектно-кошторисну документацію, а також відшкодувати завдані збитки, якщо законом або договором непередбачено інше.
Отже, виконавець робіт відповідає за заподіяні збитки за загальними правилами. Проте у договорі чи законі може бути передбачено інше, зокрема обмеження розміру відповідальності вартістю виконаних робіт, стягнення не збитків, а лише виключної неустойки тощо.
У свою чергу замовник зобов'язаний передати виконавцеві завдання та вихідні дані на проведення пошукових робіт і проектування. Стаття 945 проекту ЦК України передбачає, що за договором на виконання пошукових і проектних робіт замовник зобов'язаний передати виконавцеві завдання на здійснення зазначених робіт та інші вихідні дані, необхідні для розробки проектно-кошторисної документації. В завданні замовника визначається предмет пошукових і проектних робіт, у тому числі вимоги до їх якості. Підготовка такого завдання часто вимагає виконання досить значного обсягу робіт і спеціальної фахової підготовки, які сам замовник не має змоги виконати. Для підготовки такого технічного завдання замовник може залучити спеціальні організації, у тому числі й самого виконавця.
Замовник відповідно до ст. 946 проекту ЦК України зобов'язаний сплатити виконавцеві обумовлену договором Ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або ж в іншому порядку, передбаченому договором. Оплата може проводитися за окремо виконані пошукові роботи і окремо за проектно-кошторисну документацію. Крім того, замовник зобов'язаний відшкодувати виконавцеві додаткові витрати, пов'язані зі змінами технічного завдання чи інших вихідних даних для виконання робіт за договором, які були зумовлені обставинами, що не залежали від виконавця.
Одним із важливих обов'язків замовника є використання проектно-кошторисної документації, одержаної від виконавця, тільки на цілі, передбачені договором, не передавати її третім особам і не розголошувати дані, що містяться в ній без згоди виконавця. Проте в договорі можуть бути передбачені права замовника використовувати проектно-кошторисну документацію не тільки для спорудження обумовленого договором об'єкта, а й для інших цілей. У договорі, зокрема, може бути передбачено право замовника розмножувати зазначену документацію для наступної її реалізації.
Договір може передбачати також обов'язок замовника надавати виконавцеві робіт ті чи інші послуги, необхідні для успішного і якісного виконання пошукових і проектних робіт. Зазначені види й обсяги послуг визначаються у договорі.
Замовник відповідно до договору зобов'язаний всіляко сприяти виконавцеві. Це сприяння може полягати в наданні виконавцеві додаткових нормативно-технічних матеріалів, необхідних для виконання робіт, у виділенні своїх фахівців для допомоги, яких виконавець може включити в групу проектування, у передачі виконавцеві додаткових вихідних даних, необхідних для розробки проектно-кошторисної документації, тощо.
Замовник також зобов'язаний разом з виконавцем брати участь у погодженні готової проектно-кошторисної документації з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування.
На замовнику-лежить також обов'язок відшкодувати виконавцеві додаткові витрати, спричинені зміною вихідних даних для пошукових і проектних робіт внаслідок обставин, що не залежать від виконавця.
У разі вчинення до виконавця третіми особами позову у зв'язку з недоліками розробленої проектно-кошторисної документації або виконаних пошукових робіт замовник зобов'язаний залучити до справи самого виконавця. Найчастіше це має місце у випадках, коли замовником на виконання пошукових і проектних робіт виступає організація, яка одночасно є підрядчиком за договором будівельного підряду. У такому разі будівельна організація відповідає перед замовником будівельних робіт за будь-які недоліки спорудженого об'єкта, в тому числі й ті, які спричинені недоліками проектно-кошторисної документації чи даних пошукових робіт. Вона зобов'язана відшкодувати заподіяні збитки своєму замовникові, але має право на регресний позов до виконавця пошукових і проектних робіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...