WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу - Реферат

Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу - Реферат

повинні стежити за технічним станом і правильно експлуатувати свої мережі, забезпечувати техніку безпеки та можливість нормального використання енергії та газу споживачами.
З метою забезпечення надійного й економічного використання енергії та газу на споживача також покладається ряд обов'язків щодо нормальної експлуатації енерго- чи газомережі. Зокрема, він здійснює перевірку стану, профілактичні випробування та ремонт належних йому енергоустановок і захисних засобів; забезпечує необхідний облік використаної енергії; додержується встановлених лімітів і режимів енергоспоживання; щороку складає плани організаційно-технічних заходів щодо раціонального витрачання енергії; забезпечує обслуговування енергоустановок персоналом потрібної кваліфікації тощо. Споживач повинен безперешкодно допускати персонал постачальних організацій та представників органів енергетичне нагляду для контролю за режимом споживання енергії та технічним станом енергомережі. Він зобов'язаний негайно повідомляти енергопостачальну організацію про всі несправності в роботі приладів обліку енергії, про аварії, ураження електричним струмом людей і тварин.
Порушення постачальною організацією або споживачем їхніх обов'язків за договором призводить до невигідних майнових наслідків. Особливо дорого споживачам і всьому народному господарству коштують перерви в енергопостачанні та подачі газу, пов'язані з недовипуском енергії чи газу споживачам.
У разі переривання електропостачання з вини електропостачальної організації вона сплачує споживачеві штраф, додаткові виплати або нарахування згідно з чинним законодавством.
Відповідно до ч. 6 ст. 24 Закону України "Про електроенергетику" енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі п'ятикратної вартості недовідпущеної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на користування електроенергією). Час перерви визначається спільно за документацією споживача, електропостачальної та електропередавальної організації з моменту припинення або обмеження подачі електроенергії до встановлення необхідного рівня напруги і частоти. Електропостачальна організація за узгодженням із споживачем може відшкодувати (поповнити) недовідпущену йому кількість енергії у дні, що залишилися у поточному або наступному розрахункових періодах, без сплати штрафних санкцій.
Постачальна організація не несе матеріальної відповідальності перед споживачем за недопостачання електричної енергії, яке зумовлене: а) форс-мажорними обставинами;
б) неправильними діями персоналу споживача; в) умовами, за яких допускається обмеження або припинення подачі енергії споживачам; г) пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення. В разі відпуску споживачеві електроенергії, параметри якості якої знаходяться поза межами граничних величин, що зазначені у договорі, електропостачальна організація сплачує споживачеві штраф у розмірі 25 відсотків вартості такої електроенергії (ч. 7 ст. 24 Закону України "Про електроенергетику").
Постачальна організація не несе відповідальності перед споживачем за відпуск енергії низької якості за ту кількість діб, протягом яких споживач не додержувався встановленого режиму електропостачання і допускав перевищення встановленої договірної потужності.
За законодавством, яке діяло до прийняття Закону України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р., штрафи за порушення умов договору щодо кількості та якості енергії були виключною неустойкою, бо збитки при цьому не відшкодовувались. Відповідно до ч. 1 ст. 25 цього закону споживачі електричної енергії мають право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення їх прав, згідно із законодавством. За ст. 762 проекту ЦК України у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором постачання енергетичних або інших ресурсів через приєднану мережу сторона, що постачає ресурси, і абонент повинні відшкодувати завдану цим порушенням реальну шкоду.
Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією і виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законо-давством України. Зокрема, у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період споживачі (крім населення) сплачують енергопостачальникам п'ятикратну вартість різниці між фактично спожитою і договірною величиною. У разі перевищення договірної величини потужності споживач сплачує енергопостачальникові п'ятикратну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності (ст. 26 Закону України "Про електроенергетику").
Обов'язком споживача є своєчасна і повна оплата одержаних енергоресурсів за цінами (тарифами), встановленими договором. Зокрема, розрахунки із споживачами за користування електроенергією, яку відпускають електропостачальні організації та електростанції споживачів (блок-станції), здійснюються відповідно до діючих тарифів згідно з договором на користування електроенергією. Споживачі оплачують вико-ристану ними електроенергію за роздрібними тарифами, затвердженими Національною комісією з питань регулювання електроенергетики, на користь електропостачальних організацій, які працюють за регульованими тарифами, і за договірною ціною - на користь тих організацій, які працюють за нерегульованим тарифом.
Споживач несе відповідальність за несвоєчасну сплату рахунків за використану енергію у форму пені. Незалежно від стягнення пені енергопостачальна організація може припинити відпуск енергії споживачеві до погашення ним заборгованості. Так, за відсутності оплати за електричну енергію, що спожита за розрахунковий період, через 5 днів після дати роз-рахунку електропостачальна організація письмово або телефонограмою повідомляє споживача про дату і час відключення або обмеження споживання електроенергії. Термін, з якого запроваджується обмеження відпуску електричної енергії, визначається постачальною організацією залежно від категорії споживача. При цьому має враховуватися можливість завершення технологічного циклу виробництва, який споживач почав до дати одержання повідомлення про обмеження.
Крім того, повне або часткове припинення подачі споживачеві електроенергії після попередження його не пізніше ніж за 2 доби допускається у випадках: а) споживання електроенергії без укладення договору або після закінчення строку його дії; б) самовільного приєднання струмоприймачів до мережі електропередавальної організаціїабо збільшення потужності понад договірні величини, обумовлені договором; в) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок; г) недопущення посадових осіб державних органів, на які покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок споживача або приладів обліку електроенергії та у деяких інших випадках (п. 93 Правил користування електричною енергією). Одностороннє припинення подачі енергії можна розглядати як застосування постачальною організацією до споживача санкцій оперативного характеру.

 
 

Цікаве

Загрузка...