WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу - Реферат

Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу - Реферат


Реферат на тему:
Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу
Нормальна робота виробничих підприємств значною мірою залежить від безперервного постачання їм електричної чи теплової енергії або газу. Електроенергія використовується також для освітлення приміщень дер-жавних і громадських організацій, вулиць і жилих будинків, а теплова енергія та газ - для задоволення побутових потреб громадян.
Законом України "Про енергозбереження" від 1 липня 1994 р. передбачено правові, економічні, соціальні, екологічні основи енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів.
У справі забезпечення раціонального використання цих видів ресурсів і додержання правил користування ними важливу роль відведено договорам на постачання енергії та газу.
У Законі Україні "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. відзначається, що регулювання відносин в електроенергетиці має певні особливості, спричинені об'єктивними умовами функціонування цієї галузі: а) постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України; б) централізованим теплопостачанням споживачів через теплоелектроцентралі і котельні, які входять до об'єднаної енергетичної системи України. Купівля і продаж електричної енергії здій-снюються на оптовому ринку електроенергії України, учасниками якого є суб'єкти підприємницької діяльності, що продають і купують електричну енергію на підставі договорів.
Користування електричною і тепловою енергією допускається лише на основі договору, що укладається між енергопостачальною організацією та споживачем. Подача газу також здійснюється на основі договорів. Незважаючи на певні технічні та правові відмінності у постачанні електричної і теплової енергії, з одного боку, енергії і газу, - з другого, названі договори мають багато спільних рис, які об'єднують їх в одному структурному типі договору і дають змогу відрізнити його від інших договорів, зокрема від договору поставки. Предметом цього договору може бути лише електрична енергія у вигляді електричного струму і теплова енергія у вигляді пари або гарячої води. За договором на постачання газу споживачам подається природний або штучний горючий газ. На відміну від договору поставки, енергія і газ передаються споживачеві через приєднану до постачальної організації мережу, внаслідок чого забезпечується можли-вість безперебійного постачання ними споживачів.
Договір про постачання енергії або газу є консенсуальним, двостороннім та сплатним.
За договором про постачання енергії та газу постачальна організація бере на себе обов'язок безперервно подавати споживачеві через приєднану мережу електричну чи теплову енергію або газ в обумовленій кількості та якості, а споживач зобов'язується оплачувати одержану енергію чи газ за обумовленими цінами (тарифами), а також підтримувати в належному стані свою енергетичну чи газову мережу.
Договори про відпускання електричної і теплової енергії укладаються між енергопостачальною організацією і споживачем (абонентом), установки якого безпосередньо приєднані до мережі енергопостачальної організації.
У деяких випадках такий споживач укладає договори про постачання енергії з іншими споживачами (субспоживачами), якщо вони одержують енергію від мережі основного споживача. При цьому в додатку до договору між основним споживачем та енергопостачальною організацією зазначаю-ться дані про всіх приєднаних до цього споживача субабонентів.
Електропостачальною організацією є суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України на здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом. У системі електропостачання беруть участь і електропередавальні організації, тобто суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, що перебувають у їх власності або повному господарському віданні.
Споживачі, які передають електроенергію субспоживачам або відпускають її від своїх електростанцій (блок-станцій), укладають з електропостачальною організацією договір на загальну (сумарну) кількість електроенергії, що передається, з урахуванням споживання енергії населенням. Відносини споживачів, які передають електроенергію субспоживачам, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договорами на користування електроенергією, що укладаються між ними. Якщо основний споживач отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії, то відносини споживача і співспоживачів регулюються умовами та правилами цієї ліцензії, договорами на передачу електричної енергії та договором між субспоживачами і споживачем на постачання електроенергії.
Енергопостачальними організаціями в договорах про постачання теплової енергії виступають теплоелектроцентралі, котельні тощо.
Найголовніші права та обов'язки сторін при постачанні енергії визначаються у договорах, що укладаються згідно із зразковими (взірцевими) договорами. Головним обов'язком енергопостачальної організації є безперервне або за погодженим графіком постачання споживача електричною або тепловою енергією. У договорах на відпуск теплової енергії у вигляді пари або гарячої води окремо зазначається кількість енергії, що йде на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання і технологічні потреби.
Електричну енергію споживачам відпускають електропостачальні організації відповідно до укладених з ними договорів. У разі потреби змінити договірну величину споживання електроенергії споживач може звернутися до електропостачальної організації не пізніше 20 числа поточного розрахункового місяця із заявою про відповідне коригування договірної величини відпуску електроенергії. Електропостачальна організа-ція повинна у першу чергу задовольняти потреби тих споживачів, які систематично і в строк оплачують спожиту енергію. Електропостачальна організація, що працює за регульованим тарифом, погоджує зі споживачами договірні величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження. Ці величини встановлюються виходячи з режиму роботи енергосистеми України і доводять до споживача окремими письмовими повідомленнями не пізніше ніж за 15 днів до наступного кварталу (місяця); вони є невід'ємною частиною договору.
Енергія та газ, які подаються споживачам через приєднану мережу, мають за якістю відповідати певним вимогам. Якість електроенергії визначається напругою (у вольтах) і частотою (у періодах за секунду), які підтримуються на межі електромереж електропостачальної організації та споживача. Теплова енергія характеризується тиском і температурою пари або води. Якість газу, щоподається у магістральні газопроводи, має відповідати вимогам стандарту. Газ подається очищеним від газового бензину, нафти і механічних домішок. Хімічне очищення та осушення природного газу здійснює виробник або газопостачальна організація.
Енерго- та газопостачальні організації

 
 

Цікаве

Загрузка...