WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт - Реферат

Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт - Реферат

вважаються такими, що прийняті. В інших випадках договір вважається не укладеним.
Зміст договору. Права та обов'язки замовника. Відповідно до договору на виконання проектних і розвідувальних робіт на замовника покладається обов'язок забезпечити підрядчикові можливість виконання робіт у строки, передбачені договором, а також у визначеному обсязі надати підрядній організації необхідні для проектування вихідні дані.
Замовник також зобов'язаний протягом п'яти днів з дня підписання договору визначити свого відповідального представника і повідомити про це підрядчика. На відповідальну особу покладаються обов'язки, пов'язані з прийманням виконаних робіт, а також координація поточних питань виконання проектних робіт.
Якщо договір передбачає виконання розвідувальних робіт, у разі потреби замовник також зобов'язаний надати підрядчикові робочу силу, будівельні матеріали, транспортні засоби, приміщення для зберігання інструментів і матеріалів. Ці послуги надаються за договірними цінами.
У тому разі, коли проектні роботи виконуються на місці будівництва, замовник має безоплатно надати робочі приміщення, а також зоплатою у встановлених розмірах житлові приміщення для розміщення проектувальників.
На замовника покладається обов'язок одержання відповідних документів про відчуження і відведення земельних ділянок, а також оформлення права проведення вирубок лісу під час виконання розвідувальних робіт (у тому числі й одержання відповідних документів).
Замовник зобов'язаний забезпечити затвердження виконаних підрядчиком проектних робіт і повідомити проектувальника про розгляд документації, що її затверджує, не пізніше як за 5 днів до встановленого строку.
Як і за будь-яким сплатним договором, замовник повинен своєчасно оплатити рахунки за виконані роботи. Крім того, замовник має розрахуватися з підрядчиком за всі виконані роботи в разі їх припинення або консервування, а також компенсувати підрядчикові всі його додаткові витрати, спричинені припиненням робіт.
Права замовника полягають у тому, що він може вимагати від проектної організації -підрядчика виконання всіх покладених на нього договором обов'язків.
Права та обов'язки підрядчика. Згідно з договором підряду проектна організація зобов'язана виконати проектні роботи в межах установлених строків і вартості, якщо інше не зазначено в договорі. Протягом п'яти днів з дня підписання договору проектна організація повинна призначити головного інженера проекту (головного архітектора), який є відповідальним представником проектної організації з питань, пов'я-заних з виконанням передбачених договором робіт, і повідомити про це призначення замовника. Підрядчик повинен погодити виконувані роботи із зацікавленими організаціями, а також захищати їх у відповідних інстанціях, де вони затверджуються. Підрядчик зобов'язаний забезпечити належну якість документації і всіх виконаних робіт, відповідність їх установленим технічним вимогам. Проектна організація на вимогу замовника зобов'язана своїми силами і за свій рахунок усунути всі виявлені недоліки в роботах, які було виконано.
Відповідальність сторін. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на них договором, сторони несуть взаємну майнову відповідальність як у формі сплати неустойок, так і у формі відшкодування збитків. Генеральний підрядчик відповідає перед замовником за виконання всіх умов, передбачених договором або додатковою угодою. Таку саму відповідальність перед генеральним підрядчиком несе субпідрядчик.
Якщо порушено строки виконання робіт встановлені договором, генеральний підрядчик сплачує замовникові, а субпідрядчик - генеральному підрядчикові за кожний прострочений день, але не більш як за 30 днів, пеню у розмірі 0,01 відсотків від вартості робіт, не виконаних у встановлений договором строк. У разі прострочення виконання робіт понад 30 днів подальше нарахування пені припиняється, і генеральний підрядчик (субпідрядчик) сплачує замовникові - генеральному підрядчикові неустойку в розмірі 1 відсотка від вартості робіт за договором.
Замовник несе відповідальність перед генеральним підрядчиком за передачу вихідних даних у строки, передбачені договором, та за своєчасну оплату рахунків генерального підрядчика й акцептованих ним рахунків субпідрядчика за роботи, виконані за договором. Якщо ці строки порушено, замовник сплачує підрядчикові (субпідрядникові) за кожний прострочений день, однак не більш ніж за 30 днів, пеню в розмірі 0,01 відсотка від вартості робіт, не виконаних через несвоєчасне надання даних для проектування. У разі прострочення понад 30 днів подальше нарахування пені припиняється, і замовник одноразово сплачує неустойку в розмірі 1 відсотка від вартості відповідних робіт.
Коли замовник прострочив платежі генеральному підрядчикові або його субпідрядчикам, він сплачує їм пеню в розмірі 0,01 відсотка від суми простроченого платежу. Аналогічні санкції застосовуються до замовника і в тих випадках, коли проектні роботи виконуються на його письмове замовлення.
Такі види і розміри неустойки випливають з Правил про договори на виконання проектних і розвідувальних робіт. Вони є чинними для випадків, коли проектування здійснюється в межах державного замовлення. В інших випадках сторони можуть визначати в договорі будь-які розміри неустойки за порушення окремих зобов'язань (у тому числі формулювати їх з урахуванням Правил).
Проектна організація відшкодовує замовникові фактичні збитки, завдані неналежною якістю проектної документації, в сумі, що не покривається неустойкою, але не більше ніж вартість передбачених договором проектних робіт. Встановлена на цей випадок неустойка має бути в межах 4 відсотків від вартості робіт, які підлягають виправленню. Неустойка стягується у випадку, якщо підрядчик не усуне недоліки в роботах у зазначені сторонами строки.

 
 

Цікаве

Загрузка...