WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт - Реферат

Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт - Реферат


Реферат на тему:
Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт
Поняття та предмет до говору. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт укладається між замовником і підрядчиком (або провідною проектною організацією як генпідрядчиком). Він є консенсуальним, двостороннім і сплатним. Предметом договору є передусім проектно-кошторисна документація - техніко-економічні обґрунтування (техніко-економічні розрахунки), проекти, робочі проекти, робоча документація на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов, споруд, а також закінчені інженерні дослідження для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, проекти організації будівництва та проекти виконання робіт тощо.
Склад проектно-кошторисної документації (робочих проектів на будівництво об'єктів як виробничого, так і соціально-побутового призначення, робочої документації, кошторисної документації"), а також технічні вимоги до неї та порядок її узгодження і затвердження визначаються відповідно до Інструкції про склад, порядок розробки, узгодження і затвер-дження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будов і споруд, яка затверджена постановою Держбуду СРСР від 23 грудня 1985 р., введена в дію з 1 січня 1986 р. і є чинною.
Проектування може здійснюватися за дві стадії (технічний проект, робочі креслення) або за одну стадію (техноробочий проект - технічний проект, поєднаний з робочими кресленнями).
Сторони у договорі. Порядок укладення договору. Як у будь-якому підрядному договорі, у договорі на виконання проектних і розвідувальних робіт сторонами є замовник і підрядчик. Якщо підрядчик увесь обсяг договірних робіт виконує власними силами, залучаючи до цього інші спеціалізовані організації, то використовується складна структура договір-них робіт, якою охоплюється замовник, генеральний підрядчик (провідна підрядна організація), а також субпідрядчик.
За умов планового характеру договору замовником проектних робіт, виконуваних за рахунок коштів капітального будівництва або бюджетних асигнувань, виступала організація, якій були виділені ці кошти. В інших випадках, коли роботи виконували за рахунок коштів від основної діяльності державних підприємств або власних коштів кооперативної, громадської або іншої організації-власника (господарської асоціації, акціонерного товариства, орендного підприємства тощо), замовником виступала будь-яка організація, яка наділена правами юридичної особи. Нині у питаннях правового регулювання суб'єктного складу договору на виконання про-ектних і розвідувальних робіт знято обмеження щодо участі окремих громадян як на стороні замовника, так і на стороні підрядчика. Учасниками такого договору в принципі можуть бути будь-які особи.
У разі проектування об'єктів, спільних для групи підприємств, замовником проектної документації виступає головний забудовник - найбільше підприємство серед підприємств-забудовників. Головний забудовник затверджується відповідним міністерством, якщо будівництво здійснюється за рахунок державних асигнувань, або за згодою забудовників - в інших випадках.
Підрядчиком щодо виготовлення проектно-кошторисної документації в усіх випадках є проектна (розвідувальна) організація, для якої така робота становить зміст виробничої діяльності. Якщо при виконанні робіт застосовується система генерального підряду, то генеральний підрядчик (провідна проектна організація) здійснює функції замовника по виконанню певного обсягу робіт, який передається іншій проектній організації на підставі окремого договору. Правовий статус проектної організації, як правило, визначається нормативним актом та її статусом.
Договори на виконання проектних і розвідувальних робіт укладаються на весь період проектування. Якщо виникає потреба уточнити обсяг робіт на наступний рік або додатково внести непередбачені раніше роботи, то між сторонами укладається додаткова угода.
При незначних обсягах проектних робіт та їх невеликій вартості замовник подає підрядчикові - проектній організації - письмову заявку з гарантією оплати, і на цій підставі підрядчик починає виконувати роботи.
У договорі зазначаються строк і вартість виконання робіт, а у тих випадках, коли виконання передбачених договором робіт виходить за межі календарного року, в договорі також встановлюються обсяги і вартість робіт на перший рік. До договору додаються як його невід'ємна частина кошторис на передбачені договором проектно-розвідувальні роботи, довідка замовника про забезпечення фінансування цих робіт, графік строків надання замовником необхідних для проектування вихідних даних і строків закінчення передбачених договорами робіт і в необхідних випадках документ про особливі умови виконання проектних робіт, а також додається завдання на проектування.
Відповідно до ст. 10 Арбітражного процесуального кодексу України розбіжності, що виникають під час укладення господарських договорів, розглядають керівники підприємств та організацій або уповноважені ними особи.
За наявності заперечень щодо умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться позначка в договорі, і у 20-денний строк направляє другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов'язана також протягом 20 днів розглянути його, докласти зусиль до врегулювання розбіжностей з другою стороною, ввести в договір усі прийняті пропозиції, а ті, що залишилися неврегульованими, передати в той самий строк на вирішення арбітражного суду.
Якщо сторона, що одержала протокол розбіжностей, щодо умов договору, який оснований на державному замовленні, не передасть неврегульовані розбіжності на розгляд арбітражного суду у встановлений строк, пропозиції іншої сторони

 
 

Цікаве

Загрузка...