WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи пенсійного забезпечення України - Реферат

Органи пенсійного забезпечення України - Реферат

виконавців;
розроблення порядку реалізації правових приписів;
навчання виконавців способам і методам роботи;
забезпечення взаємодії між органами соціального захисту населення та іншими органами державної виконавчої влади;
виготовлення форм обліку і звітності та іншої бланкової документації;
налагодження систематичного контролю над виконанням нормативних актів;
встановлення відповідальності за порушення законодавства.
4. Пенсійний фонд України і порядок його формування і використання.
Пенсійний фонд України є ценральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду здійснює правління фонду, чисельність і склад якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи Пенсійного фонду утримуються за рахунок державного бюджету.
Пенсійний фонд здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення і по суті виступає гарантом стабільності державної системи пенсійного забезпечення. Він діє в Україні як самостійна фінансово-банківська система з 1992 року. Фонд створений на базі Українського республіканського відділення колишнього Пенсійного фонду СРСР. Його статус, завдання і функції первинно були призначені Положенням про Пенсійний фонд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р., а вновій редакції - від 1 червня 1994 р.
Основним завданням Пенсійного фонду є збирання, акумулювання коштів (страхових внесків) та фінансування витрат зі сплати пенсій і допомог, тобто формування і цільове використання бюджету фонду.
Коштами фонду є обов"язкові страхові внески підприємств, організацій і громадян. Розмір (тариф) страхових внесків установлений постановою Верховної Ради України від 17 червня 1993 р. зі зміною і доповненням від 7 лютого 1996 р. Цим нормативно-правовим актом установлено диференційований підхід до сплати страхових внесків. Підприємства, установи та організації сплачують обов"язкові страхові внески у розмірі 37% від загального фонду винагороди, що сплачується працівникам, а самі працівники вносять 1% своюї зарплати. Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, у тому числі адвокатів, їхніх помічників, приватних нотаріусів та інших громадян, діяльність яких базується на приватній власності фізичної особи і виключно на його праці, встановлено тариф страхових внесків у розмірі 33,6% від сумидоходу. Якщо громадянин-підприємець за договором цивільно-правового характеру, то підприємство, яке сплачує йому винагороду, зобов"язане сплатити страхові внески у розмірі 33,3% від суми винагороди.
Із загальної суми нарахованих страхових внесків у Пенсійний фонд спрямовується 88%, а до Фонду соціального страхування - 12%. Такий порядок розподілу відрахувань на пенсійне забезпечення і соціальне страхування встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р.
Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:
1) організує і контролює роботу органів Пенсійного фонду і забезпечення виконання вимог законодавства про державне соціальне страхування; веде облік сплатників обов"язкових страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду, перевіряє правильність призначення і виплати пенсій та допомог, забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій, веде статистичну та бухгалтерську звітність;
2) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду разом з іншими зацікавленими відомствами та представляє його на розгляд до Кабінету Міністрів України;
3) бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення, а також у розроблені проектів нормативних актів із цих питань;
4) Видає в межах своєї компетенції положення, інструкції, роз"яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників обов"язкових внесків до Пенсійного фонду, нарахування та сплати цих внесків, порядку використання та обліку коштів Пенсійного фонду;
5) забезпечує діяльність органів Пенсійного фонду, проводить ревізії та перевірки їхньої роботи, за результатами яких уживає необхідних заходів;
6) організує професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду, узагальнює та поширює досвід його роботи;
7) забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизовану обробку інформації в системі Пенсійного фонду; організує роботу зі створення єдиного державного банку даних про платників обов"язкових страхових внесків до Пенсійного фонду;
8) інформує громадськість про свою діяльність;
9) взаємодіє у питаннях, що підпадають під його компетенцію, зміністерствами, відомствами, організаціями місцевої влади, підприємствами, установами та організаціями;
10) здійснює відповідно дочинного законодавства виплату пенсій громадянам України, які переїхали на постійне проживання за кордон, а також іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні.
Пенсійний фонд забезпечує:
фінансування витрат на виплату пенсії згідно Законами України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи", виплату пенсій військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ строкової служби;
допомогу на дітей;
інші витрати, фінансування яких згідно з чинним законодавством покладене на Пенсійний фонд. Фонд бере участь у фінансуванні державних, регіональних та обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, в організації міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення.
Кошти Пенсійного фонду зберігаються на окремих поточних рахунках і субрахунках в установах банків, використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають. Перерахування грошей на пенсійне забезпечення проводиться безпосередньо через відділення зв"язку чи ощадні банки, де й отримують свої пенсії пенсіонери.
Пенсійний фонд і його органи на місцях, обласні управління й районні відділення наділені правом вилучати у беззаперечному порядку не внесені до фонду страхові внески разом із нарахованою пенею, а також застосовувати інші санкції, зокрема накладати адміністративні стягнення (штрафи) на посадових осіб.
А втім, стабільність Пенсійного фонду весь час перебуває під загрозою. Значне число підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців ухиляється від сплати страхових внесків. Це призводить до перевищення витрат фонду над доходами і вимагає дотацій з Державного бюджету та залучення банківських кредитів.
Висновок
В Україні створено єдину систему пенсійного забезпечення. Вона виявляється насамперед у тому, що виплата пенсій практично всім категоріям пенсіонерів здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України, і частково, дотацій з Державного б"юджету, які виділяються на пенсійне забезпечення. Єдина система передбачає централізоване правове регулювання, що гарантує повсюдно на всій території країни рівні умови та норми, однакові можливості здійснення громадянами України одного з найважливіших соціальних прав.
Список використаних першоджерел
1. Конституція України - Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996р. - № 30.
2. Про пенсійне забезпечення - Закон України від 5 листопада 1991 року // ВВР. - 1992 - №3
3. Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін та доповнень в Закон України "Про пенсійне забехпечення" - постанова Верховної Ради України від 17 червня 1993року // ВВР. - 1993, №29, №44.
4. Про створення Пенсійного фонду України - постанова Кабінету Міністрів України №39 від 28 січня 1992 року // ЗП України - 1992р. - №2.
5. Питання Пенсійного фонду України - постанова Кабінету Міністрів України №345 від 1 червня 1994року // ЗП України - 1994р. - №9.
6. Типове положення про управління соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації /Затв. постановою Кабінету Міністрів України №461 від 26.04.96 // ЗП України - 1996р. - №10.
7. Положення про Міністерство соціального захисту населення України / Затв. Указом Президента України №988/96 від 23.10.96р. // Урядовий кур"єр - 1996р. - 29 жовтня.

 
 

Цікаве

Загрузка...