WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи пенсійного забезпечення України - Реферат

Органи пенсійного забезпечення України - Реферат

Кафедра адміністративного права
Тема: "Органи пенсійного забезпечення України"
Зміст
1. Центральні органи, що здійснюють функції управління пенсійним забезпеченням в Україні.
2. Повноваження управлінь соціального захисту населення обласних державних адміністрацій.
3. Повноваження управлінь соціального захисту органів виконавчої влади в районах і містах.
4. Пенсійний фонд України і порядок його формування і використання.
Висновок
Вступ
Чинна система державних органів, у тому числі тих, що здійснюють управління пенсійним забезпеченням, визначається Конституцією та іншими законодавчими актами. Вона є відображенням мети й завдань, що стоять перед державою на сучасному етапі. Зміст діяльності того чи іншого органу та його функції залежать, як відомо, від характеру того суб"єкта, для управління яким створено цей орган. Саме цим відрізняються одні органи від інших.
1. Центральні органи, що здійснюють функції управління пенсійним забезпеченням в Україні.
У системі органів, що здійснюють пенсійне забезпечення, вирізняються насамперед органи законодавчої та виконавчої влади. Вони посідають першорядне місце у структурі органів державної влади і відігрують провідну роль у керівництві всією системою соціального захисту населення.
Єдиним органом законодавчої влади в державі є Верховна Рада України Вона приймає законои про основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, затверджує основні показники бюджету Пенсійного фонду, які включаються до Державного бюджету, визначає розмір (тариф) обов"язкових страхових внесків підприємств, організацій і громадян. Верховна Рада України є органом загальної компетенції.
Систему органів державної виконавчої влади представляють центральні органи та місцеві державні адміністрації. Вищим органом у системі виконавчої влади представляють центральні органи та місцеві державні адміністрації. Вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. До його відання належать питання, пов"язані з реалізацією та виконанням гарантій, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення. Кабінет Міністрів видає підзаконні нормативні акти з питань здійснення пенсійного забезпечення, щороку представляє на затвердження Верховної Ради Державний бюджет, складовою якого є бюджет Пенсійного фонду,і вживає заходів до виконання останнього. Кабінет Міністрів входить із поданням до Президента України про створення,реорганізацію і ліквідацію Міністерства, призначення міністра соціального захисту населення України, затверджує склад колегії Міністерства, Заслуховує звіти Міністерства і дає оцінку цого роботі.
Одним із центральних органів державної виконавчої влади, що здійснює функції управління пенсійним забезпеченняму країні, є Мімістерство соціального захисту населення України, підвідомче Кабінетові Міністрів.Завдання і функції Міністерства визначені положенням про Міністерство, затвердженим Президентом України в новій редакції від 23 жовтня 1996 р. На Мінісерство покладено втілення в життя єдиної державної політики у сфері соціального забезпечення і соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, які потребують підтртимки з боку держави.
У межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання законодавства України, здійснює контроль над його виконанням, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і виносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
Коло повноважень Міністерства досить широке. Одначе більшість із них Міністерство виконує через свою систему обласних, міських, районних (міських) управлінь соціального захисту населення, що входять до складу місцевих державних адміністрацій за принципом подвійного підпорядкування.
Під час виконання своїх функцій, у тому числі щодо здійснення пенсійного забезпечення, Міністерст-во соціального захисту населення взаємодіє з Міністерством праці, Пенсійним фондом та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями.
Управління Пенсійним забезпеченням здійснюєть-ся у вигляді виконавчо-розпорядчої діяльності органів соціального захисту населення. Міністерство в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх виконання, дає роз"яснення з питань пенсійного забезпечення громадян.
До змісту управління пенсійним забезпеченням входять численні і різноманітні види діяльності:
участь Міністерства в розроблені нормативно-правових актів із питань пенсійного забезпечення, соціально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці, соціальної допомоги сім"ям з дітьми;
організація роботи органів соціального захисту населення з призначення пенсій і допомог у зв"язку з трудовим каліцтвом чи професійним захворюванням працівників;
здійснення контролю з наданням інвалідам, ветеранам війни і праці, сім"ям загиблих військовослужбовців, сім"ям з дітьми та іншим громадянам установлених пільг;
розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян із питань, що входять до компетенції Міністерства і вжиття заходів до усунення причин, що викликають скарги;
здійснення у встановленому порядку міжнародного співробітництва у питаннях пенсійного забезпечення, соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та інших соціально незахищених громадян.
2. Повноваження управлінь соціального захисту населення обласних державних адміністрацій.
У системі державних органів, які здійснюють пенсійне забезпечення, важлива роль належить управлінням соціального захисту населення обласних державних адміністрацій. Їхні функції безпосередньо не стосуються призначення пенсій. Однак у межах своїх повноважень, визначених Типовим положенням про управління соціального захисту населення обласної, Київської, Севастопольської міської державних адміністрацій, затвердженим Кабінетом Міністрів України 12 січня 1996 р. і Положенням про управління соціального захисту населення обласної державної адміністрації, це управління здійснює керівництво у сфері соціального забезпечення населення і соціального захисту пенсіонерів на певній територіх, області.
Характер діяльності обласних управлінь залежить від тих завдань, що стоять перед ними. Основними завданнями обласного управління соціального захисту є:
розвиток соціального забезпечення з метою задоволення потреб соціально незахищених громадян; керівництво роботою районних і міських органів соціального захисту щодо призначення і виплати державних пенсій і допомог відповідно до законодавства;
створення системи адресної соціальної допомоги і підримки малозабезпечених громадян і сімей з дітьми;
сприяння працевлаштуванню інвалідів, здійснення їх професійного навчання, матеріально-побутового обслуговування, надання протезно-ортопедичної допомоги і забезпечення інвалідів засобами пересування; здійснення контролю над наданням пільг громадянам, які мають право наїх отримання;
розширення та укріплення матеріально-технічної бази установ соціального захисту населення, розвиток мережі будинків-інтернатів (пансіонатів) для престарілих та інвалідів;
здійснення разом з органами місцевого самоуправління, управліннями й відділами обласної державної адміністрації комплексних цільових програм щодо посилення соціального захисту інвалідів, ветеранів війни і праці, одиноких непрацездатних громадян, розвиток мережі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів і надомних форм обслуговування, спорудження спеціальних житлових будинків для цієї категорії населення;
впровадження в органах соціального захисту населення наукової організації праці;
забезпечення підвідомчих організацій кваліфікованими кадрами, створення умов для їх закріплення, якнайширшого використання знань і досвіду працівників.
З метою реалізації цих завдань обласні управління соціального захисту наділені виключно широкими повноваженнями, які охоплюють численні питання зі здійснення соціального захисту населення в області. У центрі уваги цієї роботи - питання організуючого і контролюючого характеру, пов"язані з діяльністю районних

 
 

Цікаве

Загрузка...