WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види авторських договорів та їх зміст - Реферат

Види авторських договорів та їх зміст - Реферат

пере-робленого), але включеного складовою частиною до аудіовізуального твору також вважається співавтором аудіовізуального твору.
Укладення авторського договору на створення аудіовізуального твору (або на передачу прав на раніше створені твори) тягне за собою передачу авторами цих творів (або іншими володільцями авторських прав на раніше створені твори) виробникові аудіовізуального твору виключних прав , на використання аудіовізуального твору, якщо інше не передбачено авторським договором.
Проте автор музичного твору з текстом чи без тексту, створеного спеціально для аудіовізуального твору, як виняток із загального положення, зберігає право на одержання винагороди за використання цього музичного твору при кожному його публічному виконанні або публічному сповіщенні, а також здачі в найми примірників аудіовізуального твору.
Це означає, що автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передати майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру, не мають права заперечувати проти відтворення, розповсюдження, публічного сповіщення і виконання, передачі в ефір і по проводах для загального відома або проти будь-якого іншого публічного сповіщення твору, а також проти субтитрування і дублювання його тексту. Але ця норма не стосується музичних творів, включених до аудіовізуального твору.
Автори творів, які увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому. Проте в договорі з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуальноготвору, чи з продюсером може бути передбачено інше.
Виробник аудіовізуального твору має право при кожному використанні цього твору зазначати своє ім'я чи найменування або вимагати такого зазначення.
Відповідальність сторін у договорі на створення аудіовізуального твору за порушення умов договору настає за загальними правилами.
Договір про передачу (відступлення) авторського права. У ст. 27 Закону України "Про авторське право і суміжні права" йдеться про два договори. В п. 1 цієї статті йдеться про передачу автором чи його правонаступниками іншій особі майнових прав, а також про те, що автор чи його правонаступники можуть укладати ліцензійні договори (видавати ліцензію). В наступній ст. 28 уже йдеться саме про ліцензійні договори. Зазначена стаття так і називається "Право на невиключну чи виключну ліцензію".
Отже, у названих статтях містяться норми щодо двох різних договорів - договір про передачу (відступлення) авторського права і договори про передачу твору для використання (ліцензійні договори). Чим відрізняються зазначені два договори - про це йтиметься нижче. А зараз варто звернути увагу на те, що вислів "передача (відступлення) авторського права" в літературі і законодавстві тлумачиться неоднозначне. Як було показано вище, у Законі України "Про авторське право і суміжні права" йдеться про два різні договори. У Законі Російської Федерації "Про авторське право і суміжні права" ці два договори тлумачаться як один ліцензійний договір, який у свою чергу поділяється на два види - авторський договір про передачу виключних прав і авторський договір про передачу невиключних прав. Проте саме слово "ліцензійний" не згадується взагалі.
Таким чином, законодавець РФ замість усталених понять "виключна ліцензія" і "невиключна ліцензія" запровадив нові поняття - "виключні права" і "невиключні права". Навряд чи можна визнати це вдалим прийомом, оскільки давно визнано, що саме авторське право є виключним правом і поділяти його тепер ще й на виключні і невиключні права немає будь-яких правових підстав. Це просто недоцільно, призводить до плутанини.
Видається, що законодавець України чіткіше розрізняє зазначені договори. Договір про передачу авторських прав іншій особі і договорів про передачу права на використання твору (ліцензійний договір) - це не один і той самий договір, вони різні.
Щоб переконатися в тому, що зазначені договори різні, наведемо повністю текст п. 1 ст. 27: "Майнові права можуть бути передані (відступлені) автором або іншою особою, що має авторське право, іншій особі. Автор або інша особа, що має авторське право (ліцензіар), можуть також видати ліцензію іншій особі (ліцензіату) на використання твору відповідно до такої ліцензії. Передача (відступлення) авторського права і видача ліцензії оформляється авторським договором". Наведений текст поза будь-яким сумнівом свідчить, що йдеться про різні договори.
Що являє собою договір про передачу (відступлення) авторського права. Безумовно, мова йде про передачу (відступлення) саме майнових прав. Про це прямо сказано в п. 1 ст. 27 цього закону. Питання постає проте, як слід розуміти передачу (відступлення) майнових прав автора. Про яке відступлення йдеться.
В загальновизнаному значенні поняття "відступлення'' є не що інше як відмова від чого-небудь. Таке тлумачення дає І Г.Ф. Шершеневич. Він пише: "Як майнове право, авторське право підлягає відчуженню з боку автора. Перехід авторського права здійснюється за законним спадкуванням, заповітом, договором"1. Отже, мова йде саме про відчуження майнових прав автора. Інакше кажучи, автор має право продати свої майнові права, подарувати їх, обміняти на інші права тощо. Тільки в такому значенні слід розуміти виспів закону "передача (відступлення) авторського права".
Договір про передачу (відступлення) авторського права - це консенсуальна угода, за якою автор чи його правонаступники передають свої майнові права на твір іншій особі на невизначений строк. Цей договір може бути платним і безоплатним. Безумовно, автор чи його правонаступники передають увесь комплекс майнових прав без будь-яких застережень. Вони за певних умов повністю відмовляються від своїх майнових прав, передаючи їх у власність іншої особи.
Об'єктом цього договору є майнові права автора у повній своїй сукупності. Перелік майнових прав автора наведено у ст. 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права" при цьому він не є вичерпним.
Стороною у договорі може бути сам автор або його правонаступник. До правонаступників належать спадкоємці та інші особи, до яких авторське право перейшло за законом чи договором. Такими особами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
Контрагентом у такому договорі також може бути будь-яка фізична чи юридична особа. Майнові права автора - об'єктом цивільного обороту і. отже, щодо цього об'єкта можуть вчинятися будь-які цивільні правочини.
Цей договір

 
 

Цікаве

Загрузка...