WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Авторські договори. Загальні положення - Реферат

Авторські договори. Загальні положення - Реферат


Реферат на тему:
Авторські договори. Загальні положення
З вищевикладеного випливає, що предметом авторського договору може бути досить широке коло правових дій, пов'язаних з авторськими правами. Передусім це дії автора по створенню самого твору на замовлення роботодавця. Як зазначалося, відносини автора з роботодавцем, які виникають у зв'язку зі створенням твору, також мають бути врегульовані договором. Це прямо засвідчує ст. 20 Закону України "Про авторське право і суміжні права", з п. 1 якої випливає, що відносини роботодавця регулюються двома договорами - договором трудового найму та цивільно-правовим договором. За першим договором автор-працівник зобов'язаний виконувати свої трудові обов'язки, в коло яких входить створення певного виду творів (наприклад, художник на підприємстві чи в організації). Проте обов'язок створювати твори має бути прямо передбачений у трудовому договорі, тобто йдеться про так званий службовий твір.
Якщо в обов'язки працівника за трудовим договором не входить створення твору, а твір буде створено, то відносини між автором-працівником і роботодавцем має визначати цивільно-правовий договір. У п. 2 ст. 20 Закону зазначено, що виключне право на використання службового твору належить роботодавцеві, якщо інше не передбачено договором. Постає питання, яким договором? Трудовим? Видається, що ні. Це має бути окремий цивільно-правовий договір, у якому передбачено правовий статус створеного працівником твору.
Безумовно, основним предметом авторських договорів є передача іншій особі автором чи його правонаступниками права на використання творів. Це основна група договорів. Але, крім цих правових дій, предметом авторських договорів можуть бути й інші дії. Зокрема, ст. 27 Закону передбачає договори про передачу майнових прав автора чи іншої особи, що має авторське право, іншій особі. Йдеться про передачу всього комплексу майнових прав. Інакше кажучи, автор чи особа, що має авторське право, за певну винагороду передає користувачеві, як правило, на весь строк дії авторського права усі свої майнові права, тобто продає свої майнові ав-торські права. Це може бути дарування, міна чи будь-яке інше відчуження, аби воно не суперечило чинному законодавству. Зазначена стаття Закону прямо застерігає, що передача (відступлення) авторського права оформляється авторським договором.
Як уже відзначалося, предметом авторських договорів можуть бути й інші правові дії, пов'язані з використанням чи розпорядженням твору.
Отже, загальновизнане визначення авторського договору потребує певного уточнення. Так, за авторським договором автор передає або бере на себе обов'язок створити і у встановлений договором строк передати свій товар організації для використання договорі способом, а організація зобов'язується здійснити або почати використання у встановлений строк, а також сплатити авторові винагороду, крім випадків, зазначених у законі.
За цим визначенням, як бачимо, предметом авторського договору є саме передача твору для використання. Проте за чинним законодавством предметом авторського договору можуть бути й інші, правові дії - будь-яке відчуження авторських прав, передача права на використання, передача права на управління майновими правами автора та інші.
Таким чином, авторський договір можна було б сформулювати так: авторський договір -це угода автора чи його правонаступників з іншими особами про вчинення відповідно до закону будь-яких дій з приводу володіння, користування та розпорядження твором.
Авторський договір - двостороння і консенсуальна угода.
Відповідно до п. 2 ст., 29 авторські договори мають укладатися у письмовій формі, якщо законодавством про авторське право і суміжні права не передбачено інше. Проте єдиний Закон України "Про авторське право і суміжні права" не містить інших норм про форму авторського договору. У проекті ЦК України є одна ст. 1173 про форму ліцензійного договору. У ній зазначається: "Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін.
Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках".
Практика укладення авторських договорів пішла саме цим шляхом - договори про видання твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках, як правило, укладаються в усній формі.
Сторони в авторському договорі. Сторонами в авторському договорі можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Стороною в такому договорі є передусім сам автор - тільки фізична особа. Варто зауважити, що суб'єктом авторських прав може бути і юридична особа, але не автор. Автором можуть бути громадянин України, іноземний громадянин чи особа без громадянства, при цьому незалежно від віку.
Проте суб'єкт авторських правовідносин - це не тільки автор, а й інші особи, яким належать авторські права. За законом до них належать спадкоємці та інші правонаступники, до яких авторські права перейшли відповідно до закону. Ними можуть бути будь-які юридичні особи, в тому числі іноземні юридичні особи, а також держава.
Таким чином, суб'єктом авторських правовідносин є сам автор або його правонаступники - спадкоємці, інші особи, до яких авторське право перейшло відповідно до закону, - з однієї сторони. Ця сторона в авторському договорі не має спеціальної назви, її прийнято називати "автор або його правонаступники".
Автор - це особа, творчою працею якої створено той чи інший твір. Автором можуть бути і неповнолітні діти. При цьому неповнолітні віком від 15 до 18 років укладають авторські договори самостійно, а за неповнолітніх віком до 15 років договори укладають від їх імені батьки або опікуни (статті 13І14ЦК).
Нерідко буває так, що на стороні автора виступають кілька осіб (співавторів). Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Відносини між ними визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору належить однаковою мірою всім

 
 

Цікаве

Загрузка...