WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура в Конституції України - Реферат

Прокуратура в Конституції України - Реферат

правозахисної функції в умовах тотального правового нігілізму й незаконослухняності частини населення? На жаль, чинна Конституція України не містить концептуального положення про взаємну відповідальність держави перед людиною і людини перед державою.
Можна стверджувати, що для органів прокуратури забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини й громадянина є комплексною діяльністю, оскільки воно досягається при здійсненні всіх її функцій. Проте більш наочно захист соціальних, економічних, політичних, культурних, екологічних та інших конституційних прав громадян здійснюється шляхом прокурорського нагляду за: виконанням закону про звернення громадян до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; відповідністю закону нормативних актів про права, свободи й відповідальність громадян; забезпеченням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізації прав і свобод громадян .
В умовах, коли судова реформа в Україні "пробуксовує", прокурор властивими йому засобами має і надалі відстоювати права людини. Питання має стояти так: там, де виникають проблеми з правами і свободами людини, втручання прокурора є обов'язковим і необхідним. На наш погляд, потрібно зберегти арсенал основних документів прокуратури, шляхом застосуванням яких вона реалізує свої повноваження (подання, постанова, вказівка, вимога та ін.), з визначенням у законі їх призначення, юридичної сили, в тому числі при захисті прав громадян. Від цього багато в чому залежить подальше зміцнення і розвиток прокуратури як гаранта прав людини .
Висновки
Отже, узагальнюючи все вищезгадане, можна зробити наступні висновки:
Згідно зі статтею 121 Конституції України Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються такі функції:
o підтримання державного обвинувачення в суді;
o представництво інтересів громадянина чи держави в суді у випадках, визначених законом;
o нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
o нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
o нагляд за додержанням прав і свобод людини й громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами .
нагляд за додержанням прав ісвобод людини й громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (за Законом України "Про внесення змін до Конституції України"від 8 грудня 2004 р.).
Систему органів прокуратури становлять Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові. До останніх належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Чорноморського Флоту та Військово-Морських Сил України (на правах міських).
Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади (частина перша статті 122 Конституції України). Це положення Конституції України відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. викладене в такій редакції: "Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади ". Строк повноважень Генерального прокурора України - 5 років.
Діяльність прокуратури спрямована на зміцнення демократичної, соціальної, правової держави та забезпечення національної безпеки України. Прокуратура покликана сприяти утвердженню верховенства права, дотриманню прав і свобод людини й громадянина, захисту конституційного ладу, суверенітету, зміцненню законності та правопорядку шляхом підтримання державного обвинувачення, нагляду за додержанням законів, представництва інтересів громадян або держави в суді.
Список використаної літератури
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р.
3. Гель А.П. та ін. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П.Гель, Г.С.Семаков, Д.П.Цвігун. - К.: МАУП, 2004
4. Грошевий Ю.М. Прокуратура - орган забезпечення прав та свобод людини і громадянина, законності та правопорядку // Конституційно-правові засади становлення української державності / Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данільян О.Г. та ін. - Х.: Право, 2003. - С. 259
5. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. - Київ. 2004, с. 163 - 200.
6. Мещерякова Н. Загальний - не тотальний? // Юридичний вісник України. - 2004. -№ 5. - 18-24 грудня
7. Мурашин Г.О. Прокуратура як гарант прав людини // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. - Х., 2000. - С. 186-189.
8. Онопенко В. Політреформа не розширила, а навіть звузила функції прокуратури // Закон і бізнес. - 2004. - № 51(675). - 18-24 грудня
9. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І., Котик З.Д. та інш. - Львів: Тріада плюс, 2002. - 280 с.
10. Руденко М., Стось С. Концептуальна сутність прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини і громадянина // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 51. - С. 51-58
11. Шестопалов К. Надзорные мечты осуществляются? Щедрый новогодний подарок: парламент добавил прокуратуре еще одну функцию // Юридическая практика. - 2004. - № 51(365). - 21 декабря.
12. Шумський П.В. Прокуратура України. - К., Вентурі, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...