WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України - Курсова робота

Норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України - Курсова робота

винних осіб. Тільки прокуратурою Хмельницької області упродовж І кварталу 2005 р. за фактами посягань права громадян порушено 41 кримінальну справу, з яких 25 направлено до суду[17, с.7].
Масовий характер масштабних порушень прав і свобод громадян, що були виявлені органами прокуратури, переконує в тому, що обмеження повноважень прокуратури в наглядових функціях може призвести до негативних для суспільства та держави наслідків.
Значне збільшення кількості звернень до органів прокуратури, особливо до центрального апарату Генеральної прокуратури України, свідчить про те, що громадяни стали більше довіряти органам прокуратури.
Першочерговим завданням, яке поставив Генеральний прокурор України перед у сім прокурорсько-слідчими працівниками, є "послідовне обстоювання прав і свобод людини, їх реальний захист, утвердження законності і правопорядку". Це відображено ї галузевому наказі Генерального прокурора України, яким зобов'язано підпорядкованих прокурорів забезпечити дієвий нагляд за додержанням законів, спрямованих на захист соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина[35, с.5].
Наглядова функція прокуратури у сукупності з іншими її функціями утворює важливу складову наглядово-контрольної функції державної влади та є тим вагомим інструментом, який спільно із судовими рішеннями застосовується для захисту прав та законних інтересів людини, громадянина і держави.
Аналіз наведених міжнародно-правових актів, та актів внутрішнього законодавства (Конституції України і КПК України) дає підставу для висновку, що захист основних прав і свобод людини і громадянина в Україні, в тому числі і шляхом здійснення контролю судом за їхнім дотриманням, досяг рівня міжнародних стандартів. Отже, в системі юридичних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина судовий контроль набуває особливого значення, що підтверджено багатьма правниками
Висновки:
Узагальнюючи викладене у дипломній роботі можна зробити ряд висновків:
Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.- 1996.- N 30.- ст.141
2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України //ВВР. - 2005. - № 8. - ст.56
3. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.2,23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та ст.12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 р.//Офіц. вісник України. - 1997. - №46. - с.126-130.
4. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / За ред. О.Л. Жуковської. - К., 2004. - с. 271-294.
5. Офіційний вісник України. - 1997. - №46. - с.126-130.
6. Права людини. Міжнародні договори України. - К.: Наукова думка, 1992.
7. Маляренко В.Т., В.Г Гончаренко "Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар". - К.: Форум 2003р. - 938 с.
8. Бланкенбург З. Юристы и правовые инновации в Германии и США (сравнительный анализ) // Государство и право. - 1997. - № 5.- с. 101.
9. Боровиковський А.Л Устав гражданского судопроизводства с объяснениями по решениям гражданского кассационного департамента и общественного собрания кассационное и I и II Департаментов правительствующего сената. - Изд. шестое. // СПб., 1908. - с. 635-636.
10. Головатий С. П. Звіт Міністра юстиції України // http//www.mijyst.gov.ua.
11. Грошевий Ю.М., Хотенець В.М. Кримінальний процес. - Харків: "Право", 2000.
12. Грошевий Ю.М. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003. - № 2 (33). - с.69.
13. Десятков О. Розгляд звернень громадян.// Вісник прокуратури.- 2003. - №10(28) - с.130
14. Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная вдасть в механизме разделения властей й защите прав й свобод человека // Государство й право. - 1997. - №8. С.49-50
15. Карпачова Н.І. Судовий захист прав громадян// http//www.ombuchmen. com.ua
16. Кимбал Г. Как правильно пользоваться статистикой. - М., 1982. - с.15.
17. Корнякова Т.А. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян// Прокуратура, людина, держава.-2005.- №5(47).-126 с.
18. Комаров В.В., В.А.Бигун, В.В.Баранкова Проблеми науки гражданского процессуального права //- X., 2002.- с. 150.
19. Ларин А. М. Преступность и раскрываемость преступлений. // Государство и право, 1999. № 4. С. 83-89.
20. Лазарев В. В. Реализация норм права // Общая теория права и государства. - М. -1994.-с. 288-292.
21. Леушин В.И. Реализация и применение права. Юридический процесс. // Теория государства и права. - М.: Норма. - 1999. -382с.
22. Лунеев В. В. Материалы заседания "круглого стола" по проблемам совершенствования критериев оценки деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью. МВД России.- М., 1998. -с. 22-23
23. Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №5, с.50.
24. Маляренко В.Т., Пилипчук П.П. Про межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної" справи // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №2. С.39.
25. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. - СПб., 1874. - Т. 1. -с. 125-133;
26. Михайлов В. А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве. - М.: Институт защиты предпринимателя, 1997. - с.175.
27. Пучинский В.К. Проблемы доступности правосудия (обзорный реферат) // Реферативный журнал "За рубежом". - 1980. - № 2. - с. 122.
28. Смітієнко З.Д., Рогатюк І.В. Деякі питання, пов'язані з реалізацією функцій кримінального процесу // Адвокат, 2002. - № 2-3. - С. 16-17.
29. Туманянц А.Р. Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства. Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Харків: 1998, с.8-9.
30. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. - Харків, "Основа". 2000.- с.19-20
31. Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантії правосуддя:// Право України - 2001- №1- С. 86
32. Фріс П.Л. Питання Реформування Кримінально-процесуального законодавства України та забезпечення рівності учасників кримінального процесу. http:// pravburo.if.ua
33. Шевчук П.І. Доступ до правосуддя: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Адвокат. -2000. - № 1. -с. 4;
34. Шевчук П.І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребуєзаконодавчого вирішення // Вісник Верховного Суду України. -2000. -№ 2 (18). -с. 40.
35. Прокуратура, людина, держава.-2005.- №2.-128 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...