WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

призначення пенсії, тощо. У таких справах можлива участь пенсійних органів Мі-ністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ України.
При здійсненні своїх функцій органи опіки і піклування приймають від-повідні рішення (п. 6 Правил опіки і піклування), тому їх висновком у спра-ві має бути рішення в письмовій формі. Для дачі висновку про придатність жилого приміщення для проживання суди повинні залучати до участі у справі органи санітарно-епідеміологічної служби, а також місцеві житлові органи, якщо рішення у справі може вплинути на їх інтереси. Невиконання цього обов'язку призводить до порушення прав зазначених органів і може бути підставою для скасування судового рішення, постановленого у таких справах без їхньої участі.
Функцію органів місцевого самоврядування виконує суб'єкт комуналь-ної власності і підприємницької діяльності, котрим є Бюро технічної ін-вентаризації асоціації "Укртехінвентаризації", на яке покладено обов'язок здійснювати перевірку реального юридичного статусу об'єктів нерухомості, обстеження їх технічного стану, державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебуває у власності юридичних та фізич-них осіб. Бюро здійснює технічну паспортизацію та інвентаризацію основ-них фондів комунального господарства, а також будинків підприємств, ус-танов, організацій і окремих громадян, поновлення документів на право во-лодіння будинками і встановлення порядку користування земельними ділянками і будівлями. Верховний Суд України роз'яснив судам про необ хідність залучати Бюро для дачі висновку у справах про право володіння, поділу будівель і порядку користування земельними ділянками1.
Житлово-комунальні організації органів місцевого самоврядування, у підпорядкуванні і розпорядженні яких є житловий фонд, у певних випадках можуть бути залучені у справу третіми особами. В судовій практиці і теорії процесу виникають труднощі у розмежуванні їх процесуальної правосуб'єк-тності такими особами і суб'єктами захисту прав інших осіб. Відповідно до ст. 45 ЦПК підставою для участі їх у процесі буде відсутність спору по до-говору житлового найму з однією із сторін, а не суб'єктивного юридичного інтересу, про що зазначається в літературі, оскільки такий може мати не лише матеріально-правовий, а й державно-правовий характер.
Захист прав інших осіб та інтересів держави в цивільному процесі мо-жуть здійснювати фінансові органи місцевої державної адміністрації у спра-вах, які виникають із спорів про право власності, спадкування, а також у справах окремого провадження про встановлення юридичних фактів, від яких залежить здійснення громадянами таких прав.
Суб'єктами захисту прав інших осіб й інтересів держави можуть бути ті органи державної влади, участь яких у цивільному процесі обумовлюється необхідністю здійснення ними своєї компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. Так, державна податкова адміністрація може стягувати з громадян у бюджет в судовому порядку недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах, а також суми штрафів та інших фінансових санкцій; подавати позови про стягнення в доход держави коштів, одержаних громадянами за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законом підстав (ст. 11 Закону від 4 грудня 1990 р. "Про державну податкову службу в Україні").
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, державні комітети України: по водному господарству, земельних ресурсах, лісовому господарству, з питань геології та використання надр та їх органи на місцях можуть порушувати в судах справи про відшкодування з юридичних і фізичних осіб збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра (статті 64-67 Кодексу України про надра); про відшкодування збитків і витрат, заподіяних здоров'ю і життю людей та державі внаслідок: порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (статті 5, 20, 67-69 Закону від 25 червня 1991 р., зі змінами від 5 травня 1993 р. "Про охорону навколишнього природного середовища"); порушення законодавства про охорону атмосферного повітря (статті 44-45 Закону від 19 жовтня 1992 р. "Про охорону атмосферного повітря"); порушення законодавства про природно-заповідний фонд (статті 64-65 Закону від 16 червня 1992 р., зі змінами від 5 травня 1993 р., "Про природно-заповідний фонд України"); порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (ст. 58 Закону від 3 березня 1993 р. "Про тваринний світ"); порушення лісового законодавства (статті 97-101 Лісового кодексу України).
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Комітет по нагляду за охороною праці, органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України (ст. 44 Закону від 14 жовтня 1992 р. "Про охорону праці"). У справах за позовами до власників про відшкодування шкоди працівникам, збитків іншим громадянам, підприємствам і державі зазначені державні органи можуть брати участь для дачі висновку по справі (статті 11, 30 Закону, ч. 2 ст. 45 ЦПК).
Органи державної влади і місцевого самоврядування для дачі висновку по справі можуть бути залучені судом для участі в процесі або вступити в процес за своєю ініціативою. їх участь у процесі для дачі висновку є обо-в'язковою у випадках, передбачених законом, та коли суд визнає це за не-обхідне (ст. 45 ЦПК).
Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб
Державні підприємства, установи, організації, кооперативні організації, їх об'єднання, інші громадські організації можуть захищати права та інтереси інших осіб пред'явленням вимоги на порушення процесу в справах про визнання угоди недійсною з підстав і про позбавлення батьківських прав.
Звернутися до суду із заявою у справах про визнання громадян обмежено дієздатними і недієздатними можуть члени сім'ї такого громадянина, прокурор, органи опікиі піклування, профспілки, інші громадські організації, а також психіатричні лікувальні заклади.
Відповідно до Закону України від 16 червня 1992 р. "Про об'єднання громодян" (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо, які визнаються по-літичною партією або громадською організацією) вони корестуються пра-вом представляти і захищати законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах.
Громадські організації (об'єднання) споживачів мають право пред'являти в суд позови, представляти і захищати в суді інтереси споживачів (п. 10 ч. 1 ст. 5, ст. 26 Закону в редакції від 15 грудня 1993 р. "Про захист прав споживачів"). Громадські природоохоронні об'єднання мають право подавати до суду позов про відшкодування шкоди,

 
 

Цікаве

Загрузка...