WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

якi не заявляють самостiйних вимог, мають процесуальнi права i обов'язки, встановленi статтею 27 ЦПК. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.
Сторона, в якої за рiшенням суду виникне право заявити вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити вимогу сама третя особа, зобов'язана повiдомити суд про цю третю особу.
У заявi про залучення третьої особи повиннi бути зазначенi iм'я (найменування) третьої особи, мiсце її проживання (перебування) або мiсцезнаходження та пiдстави, з яких вона має бути залучена до участi у справi.
Суд повiдомляє третю особу про справу, направляє їй копiю заяви про залучення третьої особи i роз'яснює її право заявити про свою участь у справi. Копiя заяви надсилається особам, якi беруть участь у справi. Якщо вiд третьої особи не надiйшло повiдомлення про згоду на участь у справi, справа розглядається без неї.
Третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору, може сама звернутися з заявою про свою участь у справi.Якщо особи, якi беруть участь у справi, заперечують проти залучення чи допуску третьої особи до участi в справi, це питання вирiшується судом залежно вiд обставин справи.
З питання залучення або допуску до участi в справi третьої особи суд постановляє ухвалу.
Треті особи без самостійних вимог можуть за власною ініціативою вступити у справу в суді першої інстанції до постановленім рішення, а також бути залученими до участі у справі за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи суду. В зв'язку з цим треті особи без самостійних вимог поділяються на дві групи: які вступають у справу і котрі залучаються до участі в справі.
Для вступу в процес по справі подається заява із зазначенням мотивів вступу і посиланням на докази. Така заява не підлягає оплаті державним митом і розглядається суддею в стадії підготовки справи до розгляду (п. З ст. 143 ЦПК) та при розгляді справи по суті. При вирішенні питання про вступ третьої особи в справу суд перевіряє існування між нею і однією із сторін правових відносин і можливість впливу на них рішення суду по справі між сторонами. При розгляді судом заяви про залучення третіх осіб інші особи, які беруть участь у справі, вправі оспорювати доцільність їх участі в процесі. Про наслідки вирішення заяви суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає як така, що не перешкоджає дальшому розвитку процесу (п. 1 ст. 291 ЦПК). Але особи, які беруть участь у справі, можуть викласти свої міркування з приводу законності і обгрунтованості такої ухвали в апеляційній скарзі на рішення суду.
Треті особи без самостійних вимог користуються процесуальними пра-вами і несуть процесуальні обов'язки сторони. Але оскільки вони не є су-б'єктами спірних матеріально-правових відносин сторін, то не мають права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру по-зовних вимог, на відмову від позову, визнання позову чи укладення мирової угоди ( ст. 35 ЦПК). Вони не можуть вимагати повторення для них тих процесуальних дій, які були здійснені сторонами й іншими особами, які беруть участь у справі, до їх вступу в процес. В доказовій діяльності третя особа діє незалежно від сторони. Виконання чи утримання від виконання певних процесуальних дій базується на принципі диспозитивності і всебічно залежить від самих третіх осіб, але, виходячи з положень принципу об'єктивної істини, з необхідності всебічного і повного з'ясування дійсних обставин справи, суд може зобов'язати третю особу виконати певні проце-суальні дії, зокрема, подати наявні в неї письмові докази.
Третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, не вправі заявити зустрічний позов, але з дозволу суду може виконати дії, що означають зміну нею процесуальної правосуб'єктності - вона може стати третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги.
Спірною є висловлена в літературі думка, що треті особи без самостій-них вимог вправі залучати на свою сторону інших "субтретіх" осіб, і хоч та-ке подвійне ускладнення процесу викличе незручності для суду, але воно сприятиме уникненню в майбутньому двох процесів по розгляду справи, оскільки дозволить судові з'ясувати існуючі правові відносини між сторона-ми, стороною і третьою особою, між останньою і "субтретьою" особою3.
Участь третіх осіб без самостійних вимог у справах, що виникають з трудових правовідносин, - про поновлення на роботі неправильно звільнених або неправильно переведених працівників з виплатою за вимушений прогул має процесуальні особливості. Оскільки звільнення з роботи або переведення працівників з однієї посади на іншу чи на інше підприємство тієї або іншої місцевості провадиться за розпорядженням уповноважених на це посадових осіб, то останні на підставі ст. 109 ЦПК залучаються до участі у справі третіми особами без самостійних вимог, причому тільки на стороні відповідача. Залучення їх провадиться переважно за ініціативою суду, в провадженні якого перебуває справа, але можливе і на клопотання осіб, які беруть участь у справі.
Розглянувши позов працівника до організації і задовольнивши його, суд, коли буде встановлено, що звільнення або переведення позивача проведено з порушенням законодавства, повинен у тому ж процесі покласти на винну третю особу відшкодування підприємству, установі, організації шкоди, заподіяної в зв'язку з оплатою неправильно звільненому працівникові винагороди за вимушений прогул або оплатою переведеному працівникові різниці в заробітній платі у розмірі, встановленому законодавством про працю. Передбачене ст. 109 ЦПК положення є винятком із загального правила розгляду справ з участю третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача і дає можливість судові у трудових справах про поновлення на роботі або на попередній посаді звільнених чи переведених працівників розглянути одночасно первісний і регресний позови.
Вступ третіх осіб із самостійними вимогами в процес допускається:
1) якщо спірна справа між сторонами безпосередньо впливає на її право власності; власника придбаних для продажу товарів, виготовлених відпо-відно до патенту чи товарного знака у справу, розпочату проти патентодер-жателя або особи, яка користується спірним товарним знаком; власника вантажу, який несе відповідальність за оплату фрахту за перевезення ван-тажу, у справі між власником судна проти одержувача вантажу, розпочату за вимогою про накладення арешту на вантаж для забезпеченняоплати фрахту;
2) у справу, порушену пред'явленням групового позову з посиланням на
незадовільне ведення процесу позивача (груповий позов - це позов,
пред'явлений однією чи кількома особами в інтересах групи осіб, зокрема,
всіх акціонерів);
3) у справу, предметом позову якої є передбачене договором виконання
в натурі, особи, заінтересованої в способі виконання.
Залучення третіх осіб у цивільний процес по справі можливе з дозволу суду тільки на стороні відповідача в таких випадках: якщо відповідач має право

 
 

Цікаве

Загрузка...