WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єктивне право та юридичний обов’язок - Дипломна робота

Суб’єктивне право та юридичний обов’язок - Дипломна робота

по зобов'язаннях, в яких він є кредитором, так і тих , що можуть виникнути в майбутньому.
5) Застава цінних паперів. Застава векселя чи іншого цінного паперу, якщо законом або договором не передбачене інше, який може бути переданий шляхом вчинення передавального запису (індосаменту), здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного паперу. Застава цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється за угодою заставодержателя і особи, на ім'я якої було видано цінний папір.
Застава цінних паперів на пред'явника регулюється також положеннями про заставу товарів в обігу або переробці. Згідно з Тимчасовим положенням про реєстри акціонерів відкритих акціонерних товариств, які створюються на базі приватизованих підприємств, затвердженого наказом ФДМУ від 4 липня 1995 року № 823, про передачу акцій у заставу обов'язково повідомляється реєстратору акцій .
Треба відокремлювати заставу цінних паперів і заставу майнових прав на отримання доходу від зазначеного у цінному папері права (відсотків, дивідендів та ін.).
Застава цінних паперів може здійснюватись шляхом передачі їх заставодержателю або в депозит нотаріальної контори або банку.
Застава майна може здійснюватись шляхом передачі товаророзпорядчого документу (коносаменту, складського свідоцтва - варранта і т.ін.) кредитору.
Як зазначалося вище, законодавством визначені об'єкти, які не можуть використовуватись у заставних операціях. Додатково законодавством України передбачена пряма заборона на заставу майна і засобів благодійних організацій (Закон України від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР "Про благодійність та благодійні організації") , приватизаційних паперів (Закон України № 2173 ХІІ "Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 року) .
На товари і продукцію, які знаходяться під заставою, не знижується ціна ("Положення про порядок зниження ціни та реалізації залежаної продукції виробничо-технічного призначення", затверджене наказом Міністерства економіки і Міністерством фінансів від 10 вересня 1996 року № 120/190) .
30 квітня 1988 року в "Урядовому кур'єрі" був опублікований Указ Президента України №167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами і державними цільовими фондами" від 04.03.1998р., який вводить нове поняття "податкова застава" як спосіб забезпечення погашення платником податків податкової заборгованості.
Указом, зокрема, встановлено таке:
1) платником податків визнається:
" юридична особа, її філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи;
" фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності;
2) податковою заборгованістю визнаються несплачені в установлені терміни суми:
" податків, зборів (обов'язкових платежів);
" неоподаткованих платежів до бюджетів і державних цільових фондів;
" пені, штрафів та інших санкцій, передбачених і застосованих згідно з законодавством у встановленому порядку за несвоєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неоподаткованих платежів до бюджетів і державних цільових фондів, що підлягають стягненню у безспірному порядку.
Предметом податкової застави згідно зі ст. 2 Указу є майно і майнові права платника податків.
Однак, Указ не дає визначення понять "майно" і "майнові права". Частиною 1 ст. 10 Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1997р. зі змінами і доповненнями визначено, що майно підприємства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. У коло майнових прав можна включити корпоративні права, що належать підприємству, права на об'єкти інтелектуальної власності, права вимоги за укладеними договорами або у зв'язку з відшкодуванням заподіяного збитку тощо.
Не можуть бути предметом податкової застави:
" майно і майнові права, які згідно з законом не можуть бути предметом застави;
" основні фонди державного підприємства;
Передана у власність селянського (фермерського) господарства земельна ділянка може бути об'єктом застави лише за зобов'язанням за участю кредитної установи (ст. 25 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство") .
Майно і майнові права платника податків з дня виникнення податкової заборгованості, згідно ст.2 Указу, знаходиться в податковій заставі. У триденний термін з дня виникнення податкової застави податковий орган повідомляє у письмовій формі платника податків про те, що нележне йому майно і майнові права знаходяться у податковій заставі.
Платник податків, який має податкову заборгованість і чиє майно і майнові права знаходяться у податковій заставі, обмеженийу здійсненні права власності стосовно зазначеного майна.
Стаття 6 Указу визначає приорітет вимог податкового органу стосовно майна і майнових прав, що знаходяться у податковій заставі, перед будь-якими вимогами щодо цього майна і майнових прав крім випадків, коли ці права інших осіб виникли і належним чином оформлені до дня виникнення податкової застави. Тобто, податкова застава не порушує прав інших осіб як забезпечених, так і не забезпечених заставою за умови, що до дня виникнення податкової застави вони виникли або були оформлені в установленому законом порядку.
Так, він зобов'язаний повідомити кожного з наступних заставодержателів про податкову заставу, у противному разі він повинен відшкодувати збитки, що виникли в у заставодержателя внаслідок невиконання ним цього зобов'язання (ст. 4 Указу).
Платник податків володіє і користується забезпеченим майном на свій розсуд, при цьому забезпечуючи збереження такого майна (ч. 1 ст. 5 Указу).
Він може відчужувати майно і майнові права, що знаходяться у податковій заставі, тільки з письмової згоди податкового органу. Без такої згоди можуть реалізуватися товари в обігу, якщо вони реалізуються за цінами не нижче звичайних (ч. 2 ст. 5 Указу).
У разі заборони податковим органом здійснення угод про продаж товарів в обігу платник податків може оскаржити таке рішення у вищестоящому податковому органі або в судовому порядку (ч. 4 ст. 5 Указу).
Якщо зазначені в указі заходи не призвели до погашення податкової заборгованості за рахунок коштів платника податків і сум, які йому належить отримати від дебіторів, податковий орган, згідно зі ст. 12 Указу, може звернути стягнення на майно і майнові права платника податків, що знаходяться у податковій заставі:
" звернення стягнення на рухоме майно платника податків, що знаходится у податковій заставі, і подальша його реалізація відбуваються у порядку, який був визначений Кабінетом Міністрів України;
" звернення стягнення на нерухоме майно, цінні папери і майнові права платника податків, а також майно і майнові права фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється в судовому порядку за поданням податкового органу.
У разі повного погашення платником податкової заборгованості у будь-який день до дня реалізації рухомого майна, що знаходиться у податковй заставі, податковий орган ухвалює рішення про припинення податкової застави майна і майнових прав (ч. 4 ст.

 
 

Цікаве

Загрузка...