WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

навколишнього природного середовища в Україні / Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України. -1997.
17. Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища. Затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 // Урядовий кур'єр. - 2002. - №23.
18. Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах. Затв. Указом Президента України від 14 серпня 2000 // Офіційний вісник, 2000 №33.
19. Положення про Державну екологічну інспекцію. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. // Урядовий кур'єр. - 2001. - №203.
20. Положення про порядок ведення державного земельного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. // Урядовий кур'єр. - 1993. - №6.
21. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. // Урядовий кур'єр. - 1993. - №67.
22. Постанова Верховної Ради УРСР "Про земельну реформу" від 18 грудня 1990 р. із змінами і доповненнями / www.rada.gov.ua.
23. Про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. із змінами і доповненнями / www.rada.gov.ua.
24. Про Національну програму охорони земель на 1996-2005 роки. Розпорядження Президента України від 17 лютого 1996 року // Урядовий кур'єр. - 1996. - №62.
ІІ. Підручники і посібники.
25. Аграрне право України. Підручник / За ред. проф. Янчука. - К.,Юрінком.1996. - 684 с.
26. Андрейцев В.І. Екологічне право, - К.:Вентурі. -1996. - 411 c.
27. Дмитренко Т. Екологічне право України. - К.: Ін Юре, 2001. - 314 с.
28. Жариков Ю.Г. Охрана права землепользования. - М.: Юрид. литер., 1974. - 113С.
29. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: навчально-практичний посібник. - Х.: ТОВ "Одісей", 2003. - 451 с.
30. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар під ред. Шемшученко Ю. - К.: Вентурі. - 2001. - 534 с.
31. Малишко М.І. Екологічне право України: навчальний посібник. - К.: Видавничий дім "Юридична книга", 2001. - 285 с.
32. Семчик М. Земельне право України. - К.: Атіка, 1999. - 350 с.
ІІІ Наукові статті і монографії.
33. www.if.gov.ua/cgi-bin/sh.cgi?r=strateg&a=r3.
34. Агрохімічний та агроекологічний стан ґрунтів Івано-Франківської області (Довідник). - Івано-Франківськ, 2005. - 78 С.
35. Багай Н.О. Розвиток законодавства України про охорону земель: проблеми і перспективи / Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Забезпечення екологічної безпеки - обов'язок Української держави" [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. - 217 с.
36. Булигін С.Ю., Шатохін А.В. Сучасне інформаційне забезпечення охорони і раціонального використання земель / www.myland.org.ua/ukr/13/171/203/298 /1611.
37. Гавриш Н.С. Відповідальність за забруднення та засмічення грунтів Автореф. Дисертації. - К.,2001. - 17 с.
38. Гавриш Н.С. Еколого-правові аспекти охорони земельних ресурсів в Україні // Вісник Львів, ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. -Львів. - 1999. - Вип. 1. - 311с.
39. Гавриш Н.С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів // Актуальні проблеми держави та права: 36. наук, праць. Вип. 9. - Одеса: Астропринт, 2000. - 356 с.
40. Гетьман А. Процедура реалізації матеріальних норм у галузі екологічного контролю // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - №2. - с. 86-92.
41. Ерофеев Б.В. Земельное право. - М.: МЦУПЛ, 1999. - 560 с.
42. Заревський В.К. Право приватної власності на землі сільськогосподарського призначення: Мографія. - Одеса: Астропринт, 2000. - 136 с.
43. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практическое пособие. - К.: Истина, 2004. - 441 с.
44. Книш В. Принцип поєднання особливостей використання землі як природного ресурсу, основного засобу виробництва і територіального базису // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: "Плай", 2002. - №10. - 347 с.
45. Книш В.І. Поняття та ознаки принципу забезпечення цільового, раціонального використання та охорони земель / Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Забезпечення екологічної безпеки - обов'язок Української держави" [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. - 217 с.
46. Мироненко І.В. Еколого-правові аспекти регулювання власності на землю / Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Забезпечення екологічної безпеки - обов'язок Української держави" [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. - 217 с.
47. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. - К., 1973. - 134 с.
48. Оверковська Т.К. Юридична природа правової охорони земель в Україні / Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Забезпечення екологічної безпеки - обов'язок Української держави" [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. - 217 с.
49. Орлов Н. Правовая охрана земли с учетом её экологической ценности // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - №5. - 51 с.
50. Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР: Учебник. - М.: Юрид. лит., 1984. - 283 С.
51. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 1998. - 235 c.
52. Правовая охрана окружающей среды в области промышленного производства // Под ред. Ю.С.Шемшученко. - К.: Наукова думка, 1986. - 412 с.
53. Правовий режим земель. Земельне право // За ред. Г.А.Аксененок, Н.І.Краснова, І.А. Іконицької.-М.: Наука, 1984.- 387 С.
54. Титова. Землі як об'єкт правового регулювання // Право України. - 1998. - №4. - 110 с.
55. Федорович В.І. Про поняття раціонального використання земель / Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції "Забезпечення екологічної безпеки - обов'язок Української держави" [Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року]. - Івано-Франківськ, 2004. - 217 с.
56. Федотов А. Планета Земля, человечество, экономика // Экономист. - 1995. - № 11. - 67 с.
57. Фролов М.О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права Науковий часопис №3: Наукове вид-во МРУП, 2002. - С.74-75.
58. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування. Автореф. дисертації. - Х., 2004. - 17 с.
59. Шульга А.М. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. - Харьков: Фирма "Консум" 1998. - 244 с.
60. Юридична енциклопедія: В 6т. / ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.-К.: Укр. Енцикл.,1998-Т.1 - 657 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...