WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

скоротити.
Також закон не передбачає проведення інвентаризації платників податку. Це не зроблено належним чином до цього часу. Тому в оновленому варіанті закону слід усунути цей недолік.
Чинний закон про плату за землю не враховує того, що нові приватні власники повинні брати активну участь в охороні земель. Тому в законі треба більш чітко прописати, на які види робіт спрямовуються кошти, зібрані з податків, а які фінансуються за рахунок самих землевласників.
У науково-виробничих колах України вже сформувалася прогресивне уявлення про неприпустимість збереження площі ріллі у таких, як тепер, масштабах. На жаль, можливість хоча б трохи виправити сформоване положення під час проведення земельної реформи, не була використана. Земельна реформа проводилася в межах зафіксованих раніше контурів угідь. Практично не було зменшено площі ріллі за рахунок схилових і заплавних земель, тобто навіть у цілком очевидних випадках. Потрібно ж було просто перевести такі землі в іншу категорію сільськогосподарських земель або тимчасово законсервувати. На жаль, лише в 1999 році Колегія Міністерства аграрної політики вирішила частину земель вивести з ріллі і, таким чином, виключити її з використання у сівозмінах і відповідно в реформуванні. Проте, зроблено це було з явним запізненням.
Зазначимо, що земельна реформа не створила екологічно сталого збалансованого землекористування. Держава фактично відмовилась від управління земельними ресурсами, примножила чисельність землевласників (тобто об'єктивно значно ускладнила процес регулювання), і водночас не сформувала чіткої законодавчої бази. Криза в економіці, достатньо жорсткі, переважно монетарні, шляхи переходу до ринку, явне відставання банківської сфери, дуже складна і невигідна процедура кредитування - все це сприяло тому, що питання охорони земель стали другорядними. Такий стан повинен бути виправлений і, перш за все, за рахунок термінового прийняття серії (пакету) відповідних законів. Дуже важливо створити атмосферу найбільшого сприяння охороні земель, особливо грунтів, для чого доцільно прийняти Закон України "Про ґрунти", в якому будуть даватися визначення поняття "ґрунту", заґальні засади і принципи використання та охорони ґрунтів, правовий режим ґрунтів, функції органів державної влади місцевого самоврядування та спеціальних органів щодо контролю за використанням і охороною ґрунтів, прав і обов'язків суб'єктів, які здійснюють використання та експлуатацію ґрунтів, державні гарантії їх прав і обов'язків, а також визначення юридичної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства щодо використання і охорони ґрунтів, її види.
Для опрацювання науково-методичної і практично-технологічної бази охорони, економічного та екологічного раціонального використання ґрунтів, постійного їх моніторингу, формування і здійснення адекватної державної ґрунтоохоронної політики необхідне створення і функціонування Служби охорони ґрунтів.
Потребують правового регулювання обов'язки землевласників і землекористувачів щодо проведення консервації еродованих та інших деградованих земель задля забезпечення їх охорони і відтворення родючості ґрунтів; питання про відповідальність за неправильне зберігання знятого родючого шару ґрунту.
Не зайвим було б впровадження державної програми охорони грунтів, ряд інших заходів ("День захисту грунтів", Фонд фінансування першочергових антидеградаційних меліорацій, друк принципово нових освітянських підручників для вузів і, особливо, середніх шкіл).
Державну програму охорони грунтів треба побудувати на сучасних принципах і враховувати стан земель на підставі даних моніторингу з обов'язковими джерелами фінансування за рахунок державного, обласного, районних бюджетів, а також кошти землевласників. У відповідному законі треба визначити фінансові ресурси з кожного джерела. Особливо важливо віднайти раціональний механізм компромісу між виробничою і охоронною діяльністю на всіх рівнях виконавчої влади і для землевласника. Останній повинен бути зацікавлений у природоохоронній діяльності за рахунок користування різними пільгами щодо кредитів, податків тощо. В країнах Заходу і США опрацьовані відповідні підходи, їх треба вивчити, перевірити і втілити в практику майбутнього законодавства в охороні земель.
Таким чином, пропоную терміново опрацювати і впровадити ряд законодавчих актів з охорони земель, які будуть сприяти більш ефективному ходу земельної реформи, сталому екологічно збалансованому землекористуванню. Зокрема, в першу чергу треба прийняти нову редакцію закону про плату за землю, закони про земельний кадастр і моніторинг, про бонітети і грошову оцінку земель, про вивід із ріллі (консервацію) ерозійно небезпечних і деградованих земель, і, нарешті, відповідну державну програму з визначенням джерел фінансування, включаючи кошти землевласників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. Нормативно-правові акти.
1. Конституція України. // Преса України. - 1997 р.
2. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2002, - № 3-4
3. Кримінальний кодекс України. - К.: "Вентурі", - 2001 р.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР додаток до № 51, - 1984 р.
5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 40-44.
6. Закон України "Про охорону земель" // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 45.
7. Закон України "Про екологічну мережу" від 24 червня 2004 року / www.rada.gov.ua.
8. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" від 28 вересня 2000 р. із змінами і доповненнями / www.rada.gov.ua.
9. Закон України "Про оцінку земель" від 11 грудня 2003 р. із змінами і доповненнями / www.rada.gov.ua.
10. Закон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 р. із змінами і доповненнями / www.rada.gov.ua.
11. Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" // Відомості Верховної Ради.
12. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради. - 1997. № 24.
13. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"(із наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.
14. Інструкція щодо стимулювання працівників та розвитку і зміцнення мате-ріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у сфері охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 20 жовтня 1997 // Урядовий кур'єр - 1997. - №3.
15. Методичні рекомендації щодо економічного стимулювання суб'єктів землекористування за діяльність, пов'язану з охороною земель, та встановлення плати за погіршення природних властивостей угідь. Затв. наказом Держкомзему від 28грудня 1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - №3.
16. Національна доповідь про стан

 
 

Цікаве

Загрузка...