WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

сільськогосподарського використання [34] .
Сільськогосподарських угідь в області нараховується 634225 гектарів, в т.ч. ріллі - 376839 (59,4%), перелогів - 28511 (4,6%), сіножатей - 82589 (13,0%), пасовищ -130186 (20,5%) та багаторічних насаджень - 16100 гектарів або 2,5%.
За ґрунтово-кліматичними умовами область поділяється на три агрогрунтові зони:
Придністровська зона займає північну і східну частини області: Рогатинський район, північну частину Галицького району, незначну північно-східну частину Тисменицького району, весь Тлумацький і Городенківський райони, більшу частину Снятинського району та східну частину Коломийського району. Грунтовий покрив цієї зони представлений опідзоленими ясносірими, сірими і темносірими грунтами, чорноземами опідзоленими і вилугованими та різного ступеня, змитості й оглеєння їх різновидностями. В долинах річок та балок цієї зони зустрічаються лучні, дернові й болотні ґрунти.
Прикарпатська (Передгірська) зона проходить через центральну частину області й займає весь Калуський район, частину території Галицького, Тисменицького, Коломийського, Долинського, Богородчансь-кого, Рожнятівського, Надвірнянського і Косівського районів. Ґрунти тут дернові опідзолені, дерново-підзолисті та буроземно-підзолисті.
Карпатська зона займає західну та південно-західну частини території області. Сюди входять частина Долинського, Рожнятівського Косівського, Богородчанського, Надвірнянського і Верховинський район.
У гірській зоні виражена вертикальна зональність ґрунтів, де найбільш поширені бурі лісові, дерново-буроземні та буроземно-підзолисті ґрунти [34].
Амплітуда коливань середньорічного змиву ґрунту внаслідок водної ерозії на ерозійно небезпечних територіях в Передгірській зоні складає 7,5-45, у Придністровській - 9,0-60,0 т/га. Згідно розрахунків втрати гумусу при цьому складають від 0,1 до 2,4 т/га.
Слід зауважити, що гумус - це одна з найважливіших складових частин грунту, від якої залежить розвиток процесу ґрунтоутворення, рівень родючості, ефективність агрозаходів щодо підвищення врожаїв сільськогосподарських культур та засобів захисту навколишнього середовища від забруднення при застосуванні засобів хімізації у землеробстві.
Узагальнення результатів досліджень проведених працівниками Івано-Франківським центром "Облдержродючість" свідчать, що багаторічна оранка земель усіх типів грунтів і тривале використання їх в умовах без достатніх заходів по компенсації втрат гумусу призводить до зменшення його вмісту в основному з двох причин: процесами ерозії ґрунтів і перевагою процесів мінералізації гумусу над процесами його відтворення [34].
Площі еродованих земель області подано в таблиці 1.
Таблиця 1.
Площі земель області, що зазнають ерозійних процесів (тис. га)
Назва району Всього еродованих і ерозійно небезпечних земель Розміщення орних земель по схилах
с/г угіддя в т.ч.рілля 3-5° 5-7° >7°
Богородчанський 2,450 2,240 0,640 0,760 0,110
Верховинський 0,927 0,000 0,000 0,000 0,000
Галицький 21,020 17,300 5,240 7,340 3,150
Городенківський 13,700 10,980 4,590 3,510 1,250
Долинський 5,900 2,000 0,600 0,100 0,500
Калуський 1,686 1,585 1,525 0,060 0,000
Коломийський 11,100 6,842 2,838 2,178
0,636
Косівський 8,395 1,727 0,493 0,719 0,407
Надвірнянський 3,973 1,710 0,420 0,640 0,490
Рогатинський 30,160 25,820 7,180 9,560 7,070
Рожнятівський 5,960 1,940 1,100 0,400 0,060
Снятинський 12,256 8,490 3,586 2,630 1,606
Тисменицький 7,900 7,060 2,929 2,146 0,434
Тлумацький 12,250 10,690 6,380 2,550 1,140
За останні роки кількість виносу поживних речовин в порівнянні з кількістю надходження їх у ґрунт збільшується в усіх зонах землеробства області
Дефіцит поживних речовин і гумусу, в свою чергу, вплинув на вміст цих речовин у ґрунті.
Слід зауважити, що основними джерелами забруднення навколишнього середовища в області є електростанції, транспорт, промисловість та використання в землеробстві засобів захисту рослин.
Контроль за екологічним станом довкілля в області ведуть декілька служб. Середних них є і радіологічно-токсикологічна служба обласного центру "Облдержродючість" створена у 1974 році.
Основним завданням її є здійснення радіологічного і токсикологічного контролю за станом забруднення земель сільськогосподарського призначення та продукції рослинництва радіонуклідами, важкими металами і залишками пестицидів.
З цією метою в кожному адміністративному районі у 1976 році закладено постійні контрольні ділянки на різних типах ґрунтів сільськогосподарського призначення.
Найнебезпечнішим з екологічної точки зору видом деградації земель є їх радіоактивне забруднення.
При визначенні ступеня радіоактивної деградації ґрунтового покриву області користувалися даними суцільного радіологічного обстеження, що проводилося в період з 1998 по 2004 роки одночасно з агрохімічною паспортизацією земель сільськогосподарського призначення [34].
В області обстежено 270750 гектарів грунтів сільськогосподарських угідь.
За даними обстеження грунтів в господарствах нараховується 8790 гектарів забруднених радіонуклідом цезієм - 137 зі щільністю забруднення 1 - 5 Кі/км2, що складає 3,3% від обстежених площ.
З них найбільша кількість, 4290 гектарів, знаходиться у Снятинському районі, 1200 - в Городенківському, 2500 - в Косівському та 800 гектарів в Верховинському районі.
У Снятинському та Городенківському районах більшість площ забруднених грунтів складають орні землі, а у Косівському та Верховинському районах - в основному грунти природних кормових угідь (луки і пасовища).
Максимальна щільність забруднення цезієм - 137 у деяких господарствах Снятинського району складає 2,51, Городенківського - 1,2, Верховинського та Косівського районів - 1,1 - 1,62 Кі/км2.
Середньо деградовані ґрунти, щільність забруднення яких дорівнює 1 - 5 Кі/км2, не можуть забезпечити виробництва високоякісної продукції, особливо для виробництва продуктів дитячого харчування.
Решту площ сільськогосподарських угідь області не забруднені або слабо забруднені цезієм - 137 і щільність забруднення їх не перевищує 1,0 Кі/км2
Ґрунтів зі щільністю забруднення вище 5,0 Кі/км2 в області немає.
Щодо забруднення сільськогосподарських угідь стронцієм - 90, то 270350 га грунтів області, або 99,8% мають щільність забруднення до 0,15 Кі/км2, з них 86830 га до 0,02 Кі/км2. Така щільність відповідає допустимим рівням для вирощування продукції та виробництва екологічно чистих продуктів дитячого і дієтичного харчування.
Інтенсивність деградації земель, стан яких впливає не тільки на ефективність агропромислового комплексу та екологічну безпеку в цілому, а й на рівень економічної незалежності, з кожним роком зростає.
Це зростання обумовлено відсутністю стратегії землекористування і охорони земель, порушенням:законів землеробства і екологічної рівноваги, нехтуванням концепцією сталого землекористування та техногенним

 
 

Цікаве

Загрузка...