WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

Правове регулювання охорони і раціонального використання земель - Дипломна робота

вивчення; метод збирання матеріалу. Програма обстеження підконтрольних об'єктів підписується керівником (або всім керівництвом, якщо виконується комплексна перевірка) державного органу управління в галузі використання і охорони довкілля, якому доручено проведення екологічного контролю. Факт підписання програми означає завершення організаційно-підготовчої стадії провадження зі здійснення екологічного контролю.
Стадія перевірки фактичних обставин, їх аналізу та ухвалення юридично значущого рішення полягає у зіставленні результатів фактичного стану справ на підконтрольному об'єкті з вимогами екологічних імперативів, оцінці його діяльності та ухваленні відповідних рішень.
Початком проведення цієї стадії слід вважати фактичне здійснення заходів щодо перевірки і аналізу справ на підконтрольному об'єкті. Контролюючі органи відвідують для перевірки підприємства, установи, організації, інші підконтрольні органи і на місці аналізують фактичний стан справ. З цією метою контролюючим суб'єктам надане право безперешкодно відвідувати, пред'явивши службове посвідчення встановленої форми, підконтрольні об'єкти для перевірки. Адміністрація таких об'єктів зобов'язана забезпечити доступ для здійснення перевірок відповідним органам чи їх посадовим особам. У деяких випадках фактичні обставини на підконтрольних об'єктах аналізуються шляхом ознайомлення з різноманітними документами, які відображують природоохоронну діяльність таких об'єктів, її ефективність і якість.
За результатами проведених перевірок органами екологічного контролю ухвалюються відповідні рішення, формою яких є правові акти у виді офіційних документів. Офіційне документальне закріплення здобутих результатів с невід'ємним компонентом цієї стадії, що відображує її формально-юридичний аспект [32, с.90].
Остання стадія провадження екологічного контролю - стадія перевірки виконання рішення - має за мету нагляд органів, які здійснюють екологічний контроль за своєчасним і правильним виконанням підконтрольними суб'єктами наданих їм вказівок, аналіз одержаних від них відповідей, перевірку проваджуваної діяльності щодо усунення виявлених порушень чинного екологічного законодавства. Дана стадія проводиться контролюючими органами, які виконували попередні стадії. В окремих випад-ках до перевірки виконання рішень залучаються інші суб'єкти.
Безпосередньо перед перевіркою зазначені органи повинні ознайомитися з документами, де відображений аналіз фактичного стану справ на підконтрольному об'єкті. Це є однією з головних умов об'єктивного здійснення стадії перевірки виконання рішень.
Звіт підконтрольних об'єктів завжди повинен мати письмовий характер. Формою звітів можуть бути різні довідки, інформаційні листи щодо проведених заходів та ін. У звітах відображуються фабула рішень з переліком допущених порушень і запропонованих рекомендацій, схвалених контролюючими органами за результатами проведеного контролю, а також заходи, проведені підконтрольними об'єктами щодо усунення допущених порушень.
Ця стадія завершується анулюванням наданого підконтрольному об'єкту рішення. Цим фактом в цілому закінчується провадження з екологічного контролю [32, с.90-92].
Державний контроль за використанням та охороною земель - це одна з основних функцій державного управління земельним фондом. Під ним розуміється врегульована нормами права владно організуюча діяльність спеціально уповноважених державних органів, спрямована на забезпечення додержання норм земельного законодавства всіма суб'єктами відповідних суспільних відносин (державними та громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами), попередження та виявлення правопорушень, вжиття заходів впливу на порушників і поновлення порушених прав землевласників і землекористувачів.
Такий контроль здійснюється радами, а також Державним комітетом України по земельних ресурсах, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами [25,с.487].
Спеціально уповноваженим державним органом, на який законодавством покладено здійснення контролю за використанням і охороною земельних ресурсів, є Держкомзем України. Саме для виконання цієї функції і функції моніторингу в структурі центрального апарату Держкомзему створено Управління моніторингу земель. На місцях контроль за використанням земель у системі Держкомзему покладений на обласні, Київське і Севастопольське міські управління земельних ресурсів та районні відділи земельних ресурсів [18].
Контроль за охороною і раціональним використанням земель, що здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища, є надвідомчим. Земля є об'єктом його контрольної діяльності як один з основних природних ресурсів, який охороняється в комплексі з іншими природними ресурсами і природними умовами з метою їх раціонального використання, охорони, відтворення і забезпечення екологічної безпеки. Для здійснення контрольної функції в структурі Міністерства охорони навколишнього природного середовища було створено Державну екологічну інспекцію. Остання, згідно з Положенням про неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р., являє собою систему регіональних і територіальних органів державної виконавчої влади, що організовують і проводять контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища [31, с. 169-179].
Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами. Самоврядний контроль є видом державного контролю. Він здійсню-ється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами.
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 189 Земельного кодексу України, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, використанням і охороною земель; здійснення контролю за виконанням проектів і схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського землеустрою.
Районні та обласні ради, як це передбачено зазначеним законом, безпосередньо не здійснюють контроль за використання та охороною земель. Разом з тим, вони мають інші повноваження, які опосередкованим чином дають змогу контролювати додержання вимог земельного законодавства [12].
Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадською інспектурою, створення якої покладено на відповідні органи місцевого самоврядування, а створення правових підстав їх діяльності - на центральний орган виконавчої влади по земельних ресурсах. Інститут громадської інспектури у сфері використання та охорони земельних ресурсів перебуває сьогодні у стадії формування [60, с.110].
Основними завданнями громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, в т.ч. і земель, є: безпосередня участьгромадськості у справах покращення екологічної ситуації; надання допомоги органам державного

 
 

Цікаве

Загрузка...