WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи і посадові особи, які беруть участь у кримінальному процесі - Курсова робота

Органи і посадові особи, які беруть участь у кримінальному процесі - Курсова робота

рішення говориться не про орган дізнання, а про особу, яка здійснює дізнання .
Нагляд за діяльністю органів дізнання та дізнавачів здійснюється відповідним територіальним прокурором. При цьому прокурор має більш широкі права, ніж при нагляді за слідчими. Зокрема, всі вказівки прокурора органу дізнання чи дізнавачу мають обов'язковий характер, а їх оскарження не зупиняє їх виконання.
Статус дізнавача має бути визначений в законі. Пропонуємо включити до КПК України статтю під назвою "Статус дізнавача", яка може бути викладена таким чином:
"Дізнавач процесуально самостійний, діє тільки на підставі й у межах закону та наданих йому прав. При провадженні дізнання всі рішення про провадження слідчих й інших процесуальних дій дізнавач приймає самостійно за винятком випадків, коли законом передбачено отримання згоди начальника органу дізнання, санкції прокурора або рішення суду, та несе повну відповідальність за їх законне й своєчасне проведення.
Постанови дізнавача, винесені згідно з законом у кримінальних справах, які перебувають в його провадженні, обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
Дізнавач зобов'язаний:
1. у кожному випадку отримання повідомлень про злочин негайно приступити до перевірки таких повідомлень, а в разі виявлення ознак злочину, у межах своєї компетенції порушити за згодою з начальником органу дізнання кримінальну справу та негайно приступити до провадження необхідних слідчих дій чи здійснити дізнання в протокольній формі досудової підготовки матеріалів;
2. при провадженні дізнання вживати всіх передбачених законом заходів, використовувати всі свої повноваження та наявні в його розпорядженні науково-технічні методи, засоби й свої знання для розкриття злочину, викриття осіб, винних у вчиненні злочину, встановлення істини, всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, захисту прав і свобод людини, розв'язання задач кримінального процесу;
3. у взаємостосунках з підозрюваним виходити з конституційного принципу презумпції невинуватості, згідно з яким він не вважається винним, доки його провина не буде доведена, всі сумніви у справі, якщо вичерпані можливості їх усунути, тлумачити та розв'язувати на користь підозрюваного;
4. при провадженні слідчих та інших процесуальних дій роз'яснити учасникам процесу їх права та обов'язки, а також надавати можливість їх реалізації, вжити всіх передбачених законом заходів щодо забезпечення безпеки учасників процесу.
Дізнавач вправі:
1. здійснювати слідчі та інші процесуальні дії на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Україну застосовуючи при цьому звукозапис, фотографування, кінозйомку, відеозапис та інші науково-технічні засоби й методи, які не є небезпечними для життя й здоров'я людини;
2. затримувати та допитувати особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, застосовувати інші примусові заходи в разі крайньої необхідності на підставі та в порядку, передбаченому законом;
3. давати доручення оперативним підрозділам щодо проведення оперативно-пошукових заходів та окремі доручення органам дізнання щодо провадження розшукових і слідчих дій, якою їх провадження необхідно в іншій місцевосгі за межами юрисдикції дізнавача, вимагати від них сприяння в провадженні окремих слідчих дій;
4. вносити подання щодо усунення причин і умов злочину,
5. призначати підозрюваному захисника з числа адвокатів чи інших фахівців у галузі права в разі відсутності у обвинуваченого коштів для оплати послуг захисника;
6. вимагати забезпечення власної безпеки шляхом вжиття передбачених законом заходів;
7. подавати скарги на дії та рішення начальника органу дізнання в передбаченому законом порядку.
У разі незгоди дізнавача з рекомендаціями чи вказівками начальника органу дізнання про затримання підозрюваного, обрання чи зміну запобіжного заходу, дізнавач має право подати справу вищому прокурору з письмовим викладом своїх заперечень. У такому випадку прокурор передає справу слідчому.
Дізнавачу забороняється:
1. проваджувати дії, не передбачені законом чи в такому порядку, який не відповідає вимогам чинного законодавства;
2. без наявності передбачених законом підстав і умов крайньої необхідності обмежувати конституційні та інші права й свободи людини;
3. проваджувати розслідування за наявності підстав для самовідводу;
4. домагатися показань та здобувати докази шляхом насильства,
погроз або інших незаконних заходів;
5. використовувати самому та залучати до справи недостовірні і фактичні дані, джерело і засіб отримання яких невідомі чи дані, здобуті незаконним шляхом;
6. розголошувати дані про обставини особистого життя людини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його обов'язків, якщо такі дані не є доказами вчинення злочину;
7. використовувати свої повноваження на шкоду інтересам правосуддя.
Дізнавач несе кримінальну відповідальність за примушування давати показання шляхом незаконних дій - за статтею 373 КК України, грубі порушення права особи на захист - за статтею 374 КК України, завідомо незаконні затримання, привід або арешт особи - за статтею 371 КК України, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності - за статтею 372 КК України та в інших передбачених законом випадках.
Гарантії діяльності дізнавача:
Дізнавач процесуально самостійний і при провадженні дізнання підкоряється тільки закону. Ніхто не має права вимагати від нього інформацію, яка є у кримінальній справі. Кримінальна справа може бути витребувана лише прокурором, начальником органу дізнання, слідчим та начальником слідчого підрозділу чи їхніми заступниками, у межах повноважень, визначених Кримінально-процесуальним кодексом та їх функціональними обов'язками.
Дізнавач недоторканний, притягнення дізнавача до кримінальної відповідальності можливе тільки з дозволу Генерального прокурора України, його заступників чи прокурора області,
Дізнавач вважається діючим в стані ризику і тому не підлягає кримінальній, цивільній чи іншій відповідальності у зв'язку з визнанням судомнезаконними його рішень, якщо при цьому з боку дізнавача не були допущені зловживання владою, які спричинили настання тяжких наслідків. Обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної особам відповідними незаконними діями дізнавача, покладається на державу.
РОЗДІЛ 3. Процесуальна діяльність прокурора.
Прокурор - суб'єкт кримінального процесу, на якого згідно зі ст. 121 Конституції України покладаються:
o представництво інтересів громадян або держави а суді у визначених законом випадках;
o нагляд за додержанням законів органами досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової юрисдикції;
o підтримання державного обвинувачення в суді;
o нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні примусових заходів, пов'язаних з обмеженням свободи громадян.[10, ст.210]
Представництво прокурором інтересів громадян чи держави в суді полягає у здійсненні прокурором від

 
 

Цікаве

Загрузка...