WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи і посадові особи, які беруть участь у кримінальному процесі - Курсова робота

Органи і посадові особи, які беруть участь у кримінальному процесі - Курсова робота

першої інстанції або в касаційному порядку, а так само в новому розгляді справи в касаційній інстанції після скасування ухвали, постановленої з його участю.
Суддя, який брав участь у розгляді справи в касаційному порядку, не може брати участі в розгляді тієї самої справи в суді першої інстанції і в апеляційному порядку, а так само в повторному розгляді справи, якщо постанову (ухвалу), винесену з його участю, скасовано.
Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участі в розгляді цієї справи в порядку виключного провадження.
До складу суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть входити особи, які є родичами між собою.
Останніми роками до компетенції суду належить розгляд скарг учасників процесу на рішення, що приймаються слідчим та прокурором, а саме: на постанову про відмову в порушенні справи, на постанову про закриття справи.
Скарги на незаконність вказаних рішень розглядаються суддею одноосібно. За результатами розгляду скарга суддя приймає одне з двох рішень: скасовує незаконне рішення слідчого або прокурора; залишає вказані рішення без змін, а скаргу без задоволення. Суддя, який розглядав зазначені скарги, не може пізніше розглядати відповідну справу по суті та підлягає відводу.
За наявності вказаних обставин суддя має взяти самовідвід. Відвід судді або народному засідателю може бути заявлений прокурором, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками. Заяви про відвід подаються до початку судового слідства. Пізніша заява про відвід допускається у випадках, коли підстава для відводу стала відома після початку судового слідства.
Таким чином, у законодавстві знаходить відбиття турбота про те, щоб у всіх випадках була забезпечена участь у вирішенні всіх кримінальних справ тільки таких суддів, повна неупередженість і незалежність яких не викликає жодних сумнівів,
Судді, слідчі, особи, які проводять дізнання, прокурор мають право на забезпечення безпеки в передбачених законом випадках відповідно до положень КПК України.[14, ст.306]
ВИСНОВОК
Таким чином, до органів і посадових осіб, які беруть участь у кримінальному процесі належать: слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання, прокурор, суддя (суд), присяжні і народні засідателі.
Слідчий є суб'єктом кримінального процесу, уповноважений провадити досудове слідство. Досудове слідство у кримінальних справах провадиться слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими податкової міліції, слідчими органів Служби безпеки України. Начальник слідчого підрозділу - суб'єкт кримінального процесу, який здійснює процесуальний контроль за вирішенням слідчим завдань кримінального процесу і дотриманням законності.
Органи дізнання - це органи, уповноважені кримінально-процесуальним законом порушувати та розслідувати кримінальні справи у зв'язку з інформацією, що надійшла про вчинення злочину, та відсутністю можливості у слідчого приступити до провадження слідства. Дізнанням є основана на законі розшукова, доказувальна та правозастосовна діяльність наділених процесуальними повноваженнями органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, що полягає в перевірці наявності в отриманих повідо-мленнях і заявах ознак події злочину й доказуванні його обставин та спрямована на виявлення, попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та викриття винних, забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства. Для більш чіткого законодавчого регулювання дізнання в законі доцільно було б визначити такі основні поняття:
"Начальник органу дізнання - це керівник органу влади, що наділений повноваженнями органу дізнання, який вступив в кримінально-процесуальні правовідносини у зв'язку з виявленням злочину чи отриманням заяв і повідомлень про його скоєння й виконує функцію дізнання".
"Дізнавач - це посадова особа органу дізнання, яка уповноважена керівником даного органу проваджувати дізнання, прийняла згідно з нормами кримінально-процесуального права матеріали перевірки повідомлень про злочин чи справу до свого провадження, в зв'язку з чим, як учасник кримінального процесу, здійснює відповідно до закону дізнання з метою розкриття злочину і забезпечення розв'язання інших завдань судочинства".
Однією з основних посадових осіб, які беруть участь у кримінальному процесі є прокурор - суб'єкт кримінального процесу, на якого згідно зі ст. 121 Конституції України покладаються: представництво інтересів громадян або держави а суді у визначених законом випадках; нагляд за додержанням законів органами досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової юрисдикції; підтримання державного обвинувачення в суді; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні примусових заходів, пов'язаних з обмеженням свободи громадян.
Суддя (суд) є основним суб'єктом кримінального процесу, який виконує функцію правосуддя. Правосуддя здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках - народні засідателі та присяжні. Вироки та рішення суду виносяться іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території держави.
Використані джерела:
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2001.
2. Кримінальний кодекс України.- К.: Юрінком Інтер, 2001.
3. Закон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 358 .
4. Закон України від 20.12.1990 "Про міліцію" // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №4.
5. Закон України від 18.02.1992 "Про оперативно-розшукову діяльність"// Офіційний вісник України,- 2001,- № 8.
6. Закон України "Про статус суддів" // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.
7. Закон України "Про прокуратуру"// Офіційний вісник України.- 2001,- № 29.
8. Закон України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"//Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 11.
9. Закон України "Про службу безпеки України" //Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 10.
-------------------------
10. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України.- К., 1999.
11. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М.Грошевого. - Харків: Право, 2002.
12. Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочину // Право України. - 2003. №1.
13. Обиход М. Слідчий аппарат і боротьба з організованою злочинністю // Вісник прокуратури.- 1999.- № І.- С.40-44.
14. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., допов. і переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2003.
15. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.- Харків: Арсіс, 2000.
16. Шумський П. В. Прокуратура України.- К., 1998.
17. Юридична енциклопедія.- К., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...