WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

сфери злочинного бізнесу по об'єктах посягання і території, здійснюються координація і "управління" злочинною діяльністю [19, с.11].
Торкаючись останніх елементів, що характеризують злочинне середовище і злочинні співтовариства мафіозного типу слід виділити ядро організованої злочинності - "злодіїв в законі" і авторитетів злочинного світу.
Слід зазначити, що на сьогодні з'явилися національні, кланові формування злочинців з широко розгалуженими міжрегіональними і зарубіжними зв'язками, які часто не підкорялися "злодіям в законі". Ці явища вимусили пом'якшити багато традиційних правил співтовариства "злодіїв в законі", спростити процедуру її формування.
При вивченні осіб "злодіїв в законі" виявилося, що деякі з них не мали навіть судимості. Такий грубий відступ від злодійських традицій пояснюється тим, що прийом в співтовариство нерідко здійснюється за гроші. Подібні випадки вступу до співтоварвства "за хабар" стали поширеними і сприяли поділу злочинців на "нових" і "старих". Нове покоління вважає допустимим такий прийом в співтовариство, оскільки поповнюються загальні грошові фундації (общаки) [26, с.23].
1.2 Організована злочинність: поняття та причини виникнення .
У нинішніх соціально-економічних умовах суспільна свідомість харак-теризується невдоволенням, яке викликане досить низькою ефективністю роботи правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю. Організована злочинність - проблема, що надзвичайно хвилює людей. Вона розвиває і поглиблює свою ідеологію, використовує останні досягнення науки і техніки, виходить за межі державних і митних кордонів.
Зростання деструктивного впливу організованої злочинності на всі сфери суспільного життя та нагальна потреба створення кримінально-правових засад протидії цьому соціальне негативному явищу зумовили активізацію наукових досліджень різних аспектів організованої злочинної діяльності.
Для створення наукових засад протидії організованій злочинності особливе значення має розробка її поняття, за допомогою якого можна було б окреслити межі цього надзвичайно небезпечного суспільного явища, визначити його стан та закономірності розвитку. Конкретизація ознак цієї злочинності є передумовою вироблення стратегії протистояння їй, основних напрямів та заходів боротьби з нею.
Однак доводиться констатувати, що визначення поняття організованої злочинності становить досить складну наукову проблему, вирішення якої ускладнюється її багатоаспектністю. Навряд чи можна дати вичерпне визначення цього виду злочинності або таке, в якому були б повністю відображені найбільш істотні її ознаки. Різноманітність визначень, що зустрічаються у науковій літературі, є закономірним відображенням наукового пошуку, в якому задіяні представники різних наук - соціології, психології, політології, економіки, низки правових дисциплін.
Потрібно зупинитися на підходах, які вироблені західною криміналь-ною наукою та згадати про відповідний досвід міжнародного співтовариства у цьому питанні[19, с.235-237].
Проблемою організованої злочинності як такої Організація Об'єднаних Націй вперше зайнялася ще у 1975 р., коли на п'ятому Конгресі ООН щодо попередження злочинності та поводження з правопорушниками , який проходив у Женеві 1-12 вересня 1975року, були розглянуті зміни форм та масштабів міжнародної та внутрішньодержавної злочинності [7, с. 115].
Ще, у серпні - вересні 1990 року в документі Секретаріату ООН, підготовленому до проведення VIII Конгресу ООН із запобігання злочинності та ставлення до правопорушників, відмічалося, що організовані злочинні угрупування одержують фінансові прибутки та отримують владу через створення та експлуатацію ринків незаконних товарів та послуг, але було зафіксовано неможливість створення єдиного уніфікованого визначення організованої злочинності через множинність форм її вияву.
У документах Міжнародної конференції ООН з проблем організованої злочинності (Суздаль, 1991) була опрацьована наукова дефініція. Згідно з цим визначенням, під організованою злочинністю слід розуміти функціонування стійких керованих угруповань злочинців, що займаються скоєнням злочинів як бізнесом і створюють систему захисту від соціального контролю за допомогою корупції. В одному з останніх документів ООН - Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності, що підписана й Україною наприкінці 2000 р. (Палермо, Італія), - діяльність організованої злочинної групи вбачається у вчиненні одного або декількох серйозних злочинів[15, с.3].
Сьогодні в одній з рекомендацій Міжнародного семінару ООН щодо визначення організованої злочинності зазначається, що остання - це масове об'єднання стійких і керованих угруповань, для яких злочинна діяльність є промислом і які створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання[15, с.4].
За визначенням Інтерполу, під організованою злочинністю слід розуміти "будь-яку організацію або групу осіб, що займаються постійно міжнародною злочинною діяльністю, мета якої - отримання прибутку".
С.Мастрофскі і Г.Потер (S.Mastrofski & G.Potter) вбачали в ор-ганізованій злочинності неформальну, вільно структуровану, відкриту систему, основу якої складають не стільки великі корпоративні злочинні синдикати, скільки діяльність на нелегальному ринку організованих злочинних груп, побудованих на зразок невеликих підприємств[6, с.18].
Р.Роуде вважає, що організована злочинність базується на тривалих протиправних зв'язках між великою кількістю правопорушників, які використовують спеціальні прийоми, а в разі необхідності, з метою досягнення економічних переваг, вдаються й до боротьби за політичну владу [14, c.35] .
Відомий німецький кримінолог Г.Й. Шнайдер розглядає організовану злочинність як соціальну систему:
1. Організована злочинність як традиційне неформальне родинне об'єднання, яке виникло в результаті певних стереотипів поведінки і в рамках особливої системи культурних цінностей.
2. Організована злочинність як досить аморфне, неформальне систем-не об'єднання представників професійного злочинного світу.
3. Організована злочинність як раціональна формальна суспільна сис-тема, живий соціальний організм з міцною бюрократичною надбудовою .
У США з 1970 р. діє Закон про контроль над організованою злочинністю, який містить перелік злочинів, що визнаються проявами організованої злочинності. У Швейцарії визначення організованої злочинної групи грунтується не стільки на організаційних (об'єднання на тривалий або невизначений час), скільки на змістовних ознаках їх діяльності: отримання у незаконний спосіб доходів або інших економічних вигод, приховування протиправної діяльності від кримінального переслідування, вчинення або планування з цією метою актів насильства, залякування, впливу на політичні, громадські, адміністративні органи чи організації, юстицію, профспілки, підприємців і т.ін.Кримінальний Кодекс Італії (ст. 416, 416І)

 
 

Цікаве

Загрузка...