WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

ст.62].
Недосконалість критеріїв оцінки змушує спецпідрозділи БОЗ до гонитви за цифровими показниками щодо результатів боротьби з організованою злочинністю, які жодним чином не відображають її реальний стан у країні На думку М.Корнієнка, існуюча практика оцінки кінцевих результатів оперативно-розшукової діяльності спецпідрозділів БОЗ на основі кількості виявлених і розкритих злочинів та викритих злочинних груп за аналогією з іншими оперативними службами зумовлює певною мірою прорахунки в їх управлінський діяльності.
ВИСНОВКИ
На основі проведеного аналізу праць провідних вчених кримінального права, процесу, кримінології можна зробити ряд узагальнень і висновків:
Організована злочинність розуміється як сукупність злочинів, довершених організованими злочинними групами, або складна системно-структурна сукупність діячів злочинного світу як стійке об'єднання ряду злочинних груп в злочинне співтовариство для спільної кримінальної діяльності, досягнення влада в певній сфері або як відносне масове функціонування стійких, керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і мають корумповані зв'язки.
Організована злочинність - це складна сукупність, караних законом злочинів, таких як: надання нелегальних товарів і послуг, ретельно сплановані і скоординовані шахрайські операції, крадіжки, вимагательство, що вчиняються угрупуваннями організованої злочинності.
Організована злочинність стає суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, законодавчого регулювання процесів, що охоплюють ці сфери, сприяє де-формації нових форм економічних відносин. Вона кинула виклик суспільству, поставила під загрозу здійснення перетворень, що здійснюються в Україні.
Основні причини організованої злочинності приховані в сферах суспільно-економічних відносин.
Організована злочинність складне кримінально-правове явище. Ядро організованої злочинності, складається з кількох основних компонентів: ситуаційна злочинна група, організована злочинна група та злочинна організація. Злочинна організація це стійке, згуртоване, з високим рівнем організованості та захищеності група осіб, об'єднана для спільної, тривалої злочинної діяльності, що виконує наступні функції: управлінсько-стратегічну, соціально-виробничу, фінансову, захисту та прикриття, конспірації і контррозвідки, дисциплінарного впливу і насильства (психологічного і фізичного).
Функціонально організована злочинність проявляється в наступних формах організованої злочинної діяльності: створення та нарощування злочинного капіталу; легалізація здобутих злочинним шляхом засобів (грошей) і проникнення в легальний бізнес; забезпечення безпеки і ефективності обігу злочинного капіталу; одержання прибутків з легалізованого капіталу і його використання з метою утвердження його позицій в різноманітних сферах суспільного життя. Організована злочинність тісно пов'язана з тіньовою економікою і корупцією.
Кардинальне вирішення проблеми боротьби з організованою злочинністю - нагальна потреба часу. Вирішенню цієї проблеми можуть сприяти подальші наукові дослідження причин та основних тенденцій розвитку організованої злочинності.
ДОДАТКИ
Додаток 1.
Використані нормативно-правові акти і література:
1. Конституція України - К., 1998.
2. Кримінальний кодекс України.- К., 2001.
3. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 31 серпня 1993 р.// ВВР України. - 1993. - №35.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Голос України. - 1995. - 16 листопада.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. - К.:Каннон, А.С.К., 2002. - с.1102.
6. Mastrofski S., Potter G. Controlling Organized Crime: A Critique of Law Enforcement Policy // Criminal Justice Policy Review. - 1987 p. - № 2. -с.78.
7. Бова А. Організована злочинність: основні підходи до визначення поняття // Людина і політика. - 2002 p., №3. - с.76
8. Валерко В. На ринку наркотиків України - нові надходження: (Боротьба з наркоманією в Україні) // Галицькі контракти. - 1996. - № 21. - С. 76;
9. Гасанов 3. Наркотическая преступность как вид организованной преступности // Законность. - 1997. - № 11. - С. 27 -30.
10. Гвоздецький В. Основні причини виникнення та особливості функціонування організованої злочинності в Україні // Дніпро. - 1997. - № 5. - с.98.
11. Джужа O.M., Василевич B.B. Феномен - організована злочинність // www.mndc.naiau.kiev.ua.
12. Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник Прокуратури. - 2001 p., №3 (9). - с.45.
13. Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України. - 2003 p., №1. - с.109.
14. Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України. - 2002 p., №9. - с.103.
15. Закалюк А.П. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення // www.mndc.naiau.kiev.ua.
16. Зубов Ю. Щодо зв'язку між організованою злочинністю та корупцією // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 12. - С. 96.
17. Кальман О. Взаємозв'язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки // Вісник Академії правових наук. - X., 1997.-№4.-С. 410.
18. Корупція. Організована злочинність і корупція в Україні // Поступ. - 1993. - № 26(89).- с.8.
19. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. - М.:Юристь, 1997.-512. - с.334.
20. Матусовський Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю // Право України. -1999. -№11. - с.112.
21. Основні напрями гармонізації кримінального законодавства у Європі // Юридичний вісник України. - 2002, - №24(364). - с.12.
22. Основы борьбы с организованой преступностю. - М., 1996. - С. 211.
23. Ущановський В. організована злочинність як фактор дестабілізації суспільних відносин та зростання тіньової економіки // Право України. - 2001 - №12. - 105.
24. Фріс П.Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету.-Івано-Франківськ: "Плай", 1997. - с. 216.
25. Фріс П.Л. Питання кримінально-правової політики у сфері боротьби з організованою злочинністю // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету. - Івано-Франківськ: "Плай", 1997. - с.190.
26. Чаплинський К. Поняття лідера організованого злочинного угрупування // Право України. - 2002, - №7. - с.113.
27. Шумський П., Пришко А. Окремі питання боротьби з організованою злочинністю // Право України. - 1999. - № 1. - с.110.

 
 

Цікаве

Загрузка...