WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

системи від негативного впливу кримінального капіталу.
РОЗДІЛ 4: Координація та основні напрямки діяльності правоохоронних органів в Україні в попередженні та боротьбі з організованою злочинністю.
Поширення організованої злочинності та криміналізація життєво важливих сфер функціонування держави стали реально загрожувати національній безпеці України. Та незважаючи на те, що за десять років кількість виявлених в Україні організованих злочинних груп зросла більше ніж утричі, позиції організованої злочинності залишаються міцними, а в економіці країни - майже недоторканними. Це обумовлено певною мірою тим, що рівень правового, організаційного, оперативно-розшукового та матеріально-технічного забезпечення діяльності державних органів, у тому числі спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України (далі - БОЗ), не дозволяє досягти реальних результатів.
За оцінками К.Фетисенка та Г.Новицького, правоохоронна система держави, в тому числі і спеціальних підрозділів БОЗ, виявилася неспроможною організувати належний опір організованій злочинності.
На колегії МВС України ще в квітні 1996 р. зазначалося, що, незважаючи на здійснювані заходи, діяльність органів внутрішніх справ, передусім спецпідрозділів БОЗ, ще не похитнула істотно позицій найбільш організованого криміналітету. Одна з причин того - паралелізм у діяльності галузевих служб органів внутрішніх справ, відсутність чіткої стратегії в боротьбі з організованою злочинністю. Незважаючи на ці оцінки, до теперішнього часу не приділялося належної уваги вирішенню цих проблем, хоча соціально-політична ситуація в країні вимагає негайного розроблення принципово нової стратегії і тактики діяльності спецпідрозділів БОЗ МВС України [20, с.60].
Проведене дослідження законодавчих і нормативних актів, наукових праць та десятилітнього досвіду боротьби з організованою злочинністю дає підстави вважати, що досягти мети встановлення контролю за організованою злочинністю, визначеної Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", можливо лише за умов чітко розробленої стратегії діяльності спецпідрозділів БОЗ, яка б відповідала сучасній соціально-економічній і криміногенній обстановці та враховувала тенденції розвитку організованої злочинності в країні [3, ст. 6].
У зв'язку з викладеним та грунтуючись на стратегічних положеннях "Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки", "Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 роки", "Комплексній програмі кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005 роки", "Концепції по реалізації державної політики в сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки" - в сфері боротьби з організованою злочинністю стратегічними напрямами діяльності спецпідрозділів БОЗ МВС України пропонується вважати:
1. Виявлення, вивчення структур діючих злочинних організацій, організованих злочинних груп і кримінально-олігархічних кланів та документування їх злочинної діяльності, насамперед пов'язаної з дія-льністю підконтрольних їм підприємницьких і фінансових структур у офіційному (легальному) та тіньовому секторах економіки, з процесами легалізації (відмивання) "брудних коштів" та розкриття вчинюваних ними злочинів.
Особливу увагу нині необхідно звернути на: а) кримінальну економічну діяльність організованих злочинних структур, а саме: торгівлю зброєю та ядерними матеріалами; нарко-, еко- й автобізнес; ор-ганізовані формами незаконної міграції, проституції, торгівлю людьми і трансплантатами; фальшивомонетництво; б) виявлення причетності організованих злочинних структур та їх корумпованих зв'язків до процесів зростання заборгованостей по кредитах, у тому числі інвести-ційних, наданих під гарантію уряду, податку на додану вартість, загальна сума якої становить понад 12 млрд. доларів США.
2. Виявлення корупції в центральних і регіональних державних органах та корумпованих зв'язків організованих злочинних структур в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.
Крім того, на мою думку, спецпідрозділи БОЗ не можуть стояти осторонь проблеми сьогодення - розкриття "злочинів на замовлення", насамперед убивств. Враховуючи їх суспільно-політичний резонанс пропонується вважати розкриття убивств депутатів усіх рівнів, журналістів та керівних працівників органів державної влади або замахів на них одним із стратегічних напрямів їх діяльності.
Координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю здійснюється органами прокуратури, а організація взаємодії у сфері оперативно-розшукової діяльності - спеціалізованими підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.
У зв'язку з набранням чинності Кримінальним кодексом України, яким введено ряд нових статей (в тому числі 41 про злочини, вчинені організованою злочинною групою та їх учасниками), встановлено кримінальну відповідальність за створення організованих злочинних структур та сприяння їх діяльності (2 статті), необхідно сформувати відповідну нормативну базу МВС України з питань: розмежування компетенції між спецпідрозділами БОЗ, оперативними службами і органами внутрішніх справ, із закріпленням механізмів інформування ними спецпідрозділів БОЗ про прояви організованої злочинності; тактики розкриття злочинів, вчинених організованими злочинними групами та злочинними організаціями.
Потребує докорінної перебудови організація оперативно-розшукової діяльності. Існуючі законодавчі та нормативні акти, відомчі інструкції з питань організації цієї роботи в органах внутрішніх справ видаються не в повній міри придатними для проведення розвідувальної роботи в сфері організованої злочинності, а питання контррозвідувальної діяльності стосовно організованих злочинних структур упущені взагалі. У зв'язку з цим, на мою думку, необхідно за участю представників відомчої науки відпрацювати й врахувати вітчизняний та зарубіжний досвід і розробити відповідні нормативні документи щодо організації оперативно-розшукової діяльності в сфері боротьби з організованою злочинністю[27, с.51].
Реалізація спецпідрозділами БОЗ на сучасному етапі цих стратегічних завдань неможлива без перегляду критеріїв оцінки результатів боротьби з організованою злочинністю. Наданий час чисельні звіти відображають лише інформацію про кількість виявлених організованих злочинних груп та розкритих учинених ними злочинів по закінчених кримінальних справах і зорієнтовані на їх порівняння з аналогічними показниками попередніх звітних періодів. Ці застарілі критерії суперечать ст. 62 Конституції України і потребують перегляду. Згідно з Конституцією особа вважаєтьсяневинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду [1,

 
 

Цікаве

Загрузка...