WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

вивченні кримінальних справ, більшість лідерів мають вищу освіту - 62%, тоді як середню спеціальну - 25%, середню - 12%, незакінчену середню освіту - 1%..
Висунення лідера відбувається поступово, по мірі розвитку злочинного об'єднання. В групах низького психологічного розвитку (випадкові, на зразок компанії) ще немає лідера, але сформувалося ядро з найбільш активних її членів. Процес висування лідера тільки починається, а в разі викриття групи - припиняється. І лише у злочинних угрупованнях високого психологічного розвитку (організовані групи, злочинні організації) лідер представлений у класичному вигляді. В них він проходить шлях від особи, яка має схильність до лідерства і епізодично виявляє ці здібності, до справжнього керівника злочинної групи, без участі якого не вирішується жодне важливе питання.
Можна погодитись з В.Биковим, який вважає, що лідер в злочинній групі виконує важливі соціально-психологічні функції. Саме завдяки йому група стає згуртованою, її склад стабілізується, відносини формалізуються .
До основних функцій, які лідер виконує у процесі функціонування організованою злочинного угруповання, можна віднести:
- Організаторська - полягає у тому, що лідер створює та організовує злочинне об'єднання, розробляє заходи безпеки, керує підготовкою, вчиненням й приховуванням злочинів, що забезпечує три-вале функціонування групи. Він володіє глибокими спеціальними знаннями в тій сфері діяльності, на яку спрямовані інтереси кримінального угруповання, та об'єднує під своїм керівництвом і направляє зусилля його членів з різними характерами, внаслідок чого визнається найнебезпечнішим членом групи. Однак лідери можуть і не мати спеціальних знань у кримінальному бізнесі, при цьому вони, як правило, залучають до своєї діяльності консультантів (радників). Тому сутність організаторської діяльності - у створенні таких умов, без яких не може бути забезпечений процес злочинної діяльності;
- Інформаційна - тісно пов'язана з організаторською. Лідер організовує надходження необхідної інформації, аналізує її і у необхідних випадках передає іншим членам групи. При реалізації даної функції він діє у двох напрямах: отримання інформації зовні і збирання відомостей про внутрішнє життя групи. Ця функція дозволяє лідеру завжди володіти обстановкою й контролювати діяльність злочинної групи.
- Ідеологічна - полягає у тому, що лідер значно впливає на морально-психологічний клімат не тільки в злочинному середовищі, а й у суспільстві, демонструючи рівень життя, недоступний більшості. В даному разі люди (особливо молодь) вбачають у цьому еталон для наслідування, потрапляючи у систему організованої злочинності, забезпечуючи тим самим її стійкість та відтворюваність. Значна увага лідерами приділяється, по-перше, поширенню інформації про всемогутність злочинних угруповань, яка, за необхідності, підкріплюється терористичними акціями, що викликає відповідну реакцію у населення. По-друге, одночасно міфологізується діяльність злочинних об'єднань чи окремих фактів їх існування.
- Стратегічна - у тому, що злочинні об'єднання функціонують згідно з ідеями та планами лідерів, яким притаманні тенденції домінування, цілеспрямованість, стійкість емоцій, що дозволяє зберігати необхідну соціально-психологічну дистанцію з оточуючими, тверезо аналізувати ситуацію, що складається, краще за інших бачити можливості групи, прогнозувати вірогідні труднощі і на підставі цього приймати певні рішення.
- Нормативна - полягає у тому, що лідер формує єдність поглядів і позицій членів групи. Це забезпечує узгодженість дій в ситуаціях не планованих, раптових, пов'язаних з ризиком й небезпекою. Він визначає допустимі межі і норми поведінки, встановлює заборони, за порушення яких застосовує відповідні санкції. З особистістю лідера, його поведінкою й переконаннями звіряють свої вчинки інші члени групи.
- Дисциплінарна - особливо важлива для організованих груп і злочинних організацій, де норми поведінки більш жорсткі, ніж у групах низького психологічного розвитку. Члени злочинних груп, які порушили правила поведінки, підлягають суворому покаранню. Суттєво відрізняю-ться й покарання. Якщо у групах низького розвитку порушника можуть вигнати, то в організованих справа може закінчитися фізичною розправою. Лідер нерідко сам визначає вид покарання, спосіб його здійснення, виконавців тощо. В дану функцію лідера входить і обов'язок вирішувати різноманітні конфлікти, що виникають всередині групи [26, с.38].
Отже, роль лідера у злочинному угрупованні визначальна. Чим більші його організаторські функції, тим вище рівень організованості й згуртованості об'єднання, функціонування групи є тривалішим, злочинна діяльність різноманітніша та більш прибуткова.
Практика свідчить, що до 1999 р. в Україні спостерігалася тенденція зростання організованої злочинності. Так, у 1995 р. виявлено 288 злочин-них груп; 1996 р. - 322; 1997 р. - 600; 1998 р. - 953; 1999 р. - 1057. Але вже у 2000 р. кількість виявлених організованих злочинних угруповань трохи зменшилась і склала 960 груп, а в 2001 р. їх кількість скоротилася до 770. Наукові дослідження показують, що стійкі угруповання злочинців серед усіх виявлених груп становлять 10 %. У середньому до кожної з груп входили 7-8 осіб, і діяли вони півтора-два роки [10, с.4-5].
РОЗДІЛ 3: Основні сфери діяльності злочинних організацій.
Не викликає заперечень той факт, що організована злочинність проникла практично у всі сфери економіки, вторглась у сферу національних відносин, у політику. Вона прагне контролювати владні, управлінські й господарські структури, їй вдається проводити акції по використанню цих структур для незаконного збагачення. Вона нав'язує суспільству свої уявлення про систему цінностей і норм поведінки, формує образ героя-ділка тіньової економіки і лідера кримінального середовища.
Функціонально організована злочинність проявляється в наступних формах організованої злочинної діяльності: створення та нарощування злочинного капіталу; наркобізнес; корупція; легалізація здобутих злочинним шляхом засобів (грошей) і проникнення в легальний бізнес; торгівля людьми та інші.
Організована злочинність і наркобізнес.
Наша країна зіткнулася з проблемою незаконного обігу наркотиків і відчула її гостроту тільки останніми роками завдяки транзиту наркотичних речовин та дій наркоділків на своїй території. У світі до цього часу вживання наркотиків досягло таких масштабів, що почало становити загрозу для існування людства, у зв'язку з чим Організація Об'єднаних Націй 1991- 2000 роки оголосила Десятиліттям боротьби зі зловживанням наркотиків та покликала світове співтовариство до рішучої, конструктивної боротьби з цим соціальним лихом [9, с.27-30].
Як свідчить практика роботи правоохоронних органів, злочинні формування досягли особливого успіху в наркобізнесі, оскільки ринок наркотиків найбільшприбутковий з усіх можливих сфер бізнесу.
Сьогодні як ніколи для країни, так і для її населення існує небезпека глобального

 
 

Цікаве

Загрузка...