WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота

Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи?
ПЛАН
ВСТУП............................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1: Загальна характеристика організованої злочинності ...............6
1.1 Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні................6
1.2 Організована злочинність: поняття і причини виникнення.................14
1.3 Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинності................................................................................................21
РОЗДІЛ 2: Організована злочинність як небезпечна форма групової діяльності..........................................................................................28
2.1 Види злочинних об'єднань.......................................................................28
2.2 Гіпотетична модель злочинних угрупувань...........................................32
РОЗДІЛ 3: Основні сфери діяльності злочинних організацій....................38
РОЗДІЛ 4: Координація та основні напрямки діяльності правоохоронних органів в Україні в попередженні та боротьбі з організованою злочинністю........................................................................................51
ВИСНОВКИ...........................................................................................................55
Додатки...................................................................................................................57
Використані нормативно-правові акти і література...........................................58
Вступ
В даний час становище в Україні характеризується незацікавленістю деяких урядових чиновників в збереженні матеріальних цінностей, безгосподарністю, нездатністю окремих державних структур задовольнити потреби населення країни. Ця ситуація об'єктивно зумовила динамічний ріст масштабів тіньової економіки (показниками якої є збільшення розкрадань в особливо великих розмірах, хабарництво, незаконна приватна підприємницька діяльність і т. п.), що стимулює розвиток організованої злочинності і корупції в Україні.
Цей процес, в свою чергу, викликав зниження життєвого рівня більшості населення. Постійне збільшення кількості громадян, що опинилися за межею бідності, падіння моральних принципів на фоні способу життя і подвійної моралі представників владно-управлінських структур, служить надійним джерелом поповнення нижчих ешелонів організованої злочинності.
В юридичній літературі різних країн світу зустрічається різноманітне трактування поняття організованої злочинності, вводяться такі поняття як комп'ютерна злочинність та білокомірцева злочинність тощо.
Перехід України до ринкових економічних відносин супроводжується посиленням позицій організованої злочинності, по причині відсутності надійних механізмів захисту нових економічних структур від її посягань.
Слід зазначити, що організована злочинність стає сьогодні суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки, впорядкуванню споживчого ринку, сприяє деформації нових форм економічних підприємницьких відносин. Посилюються процеси зрощення економічної та загальнокримінальної злочинності, лідерів злочинних угруповань з корумпованими посадовими особами органів влади і управління, правоохоронних органів.
Організована злочинність є і залишається одним з факторів суспільного розвитку, її масштаби - реальна загроза становленню соціально-економічних реформ та входження України в світове співтовариство. Тенденція останніх років свідчить про зростаючий інтерес лідерів злочинних угруповань активно включатися в легальні комерційні структури. Практика засвідчує, що великі мафіозні формування легалізують свою діяльність шляхом створення різноманітних асоціацій, спільних підприємств, посередницьких організацій і кооперативів.
Протистояння держави організованій злочинності вимагає розробки концепцій з даного питання. Розробка поняття, сутності і визначення організованої злочинності є складною багатогранною проблемою. Не випадково в документі секретаріату ООН, підготовленому під час проведення VIII Конгресу ООН по запобіганню злочинності і поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня 1990 року), відзначалося, що одними визначеннями організованої злочинності неможливо визначити багаточисельні види організованої злочинності, зо зумовлені багатьма факторами, зокрема етнічним, економічним тощо. Комітет експертів з кримінального права і криміналістичних аспектів організованої злочинності Європейського комітету з проблем злочинності, створений згідно рішення Комітету міністрів Ради Європи 1 квітня 1997 року, також прийняв рішення не прагнути до вироблення точного визначення ор-ганізованої злочинності.
Таким чином в поглядах на організовану злочинність не існує єдиної думки як серед вітчизняних так і зарубіжних вчених-юристів. Розуміння організованої злочинності здійснюється з різних позицій.
Метою даної кваліфікаційної роботи, є висвітлення питань, що розкривають суть такого явища як організована злочинність.
Актуальність і мета дослідження зумовили наступні завдання наукового пошуку:
узагальнення понять організованої злочинності в Україні і за кордоном.
дослідження актуальних питань міжнародної співпраці у сфері боротьби з організованою злочинністю.
дослідження проблем законодавчої бази у сфері боротьби з організованою злочинною діяльністю, розробка пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства з урахуванням прогресивного зарубіжного досвіду.
вивчення елементів організованої злочинної діяльності, зокрема, корупції , тероризму та відмивання "брудних" грошей.
дослідження заходів по боротьбі з організованою злочинністю.
Теоретичною основою кваліфікаційної роботи є праці вітчизняних та зарубіжних вчених по кримінальному і кримінально-процесуальному праву, кримінології.
Для досягнення поставленої мети, слід розкрити поняття, причини, та основні тенденції розвитку та сучасний стан в Україні організованої злочинності; охарактеризувати її складові елементи та окремі її прояви тощо.
Розділ І: Загальна характеристика організованої злочинності.
1.1 Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні.
Початок існування згуртованого злодійського середовища, на думку вчених-суспільствознавців Росії відноситься переважно до часу, коли масова експропріація землі в селян і, отже, швидка націоналізація створили умови для первинного капіталістичного накопичення. Це остання третина XV - перші десятиріччя XVI століть. До цього ж часу відносяться і перші свідоцтва про існування злодійських організацій.
В XIX сторіччі злочинний світ Росії вступив згуртованим, монолітним, маючи силу протиставити себе громадському порядкуі закону. Його

 
 

Цікаве

Загрузка...