WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відшкодування моральної шкоди в цивільному законодавстві - Курсова робота

Відшкодування моральної шкоди в цивільному законодавстві - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Відшкодування моральної шкоди в цивільному законодавстві
ЗМІСТ
ВСТУП.....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ: ВІТЧИЗНЯНА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА.........................................................................................6
РОЗДІЛ 2. МОРАЛЬНА ШКОДА: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ.............................................................................................................14
2.1. Підстави моральної шкоди....................................................... ....................14
2.2. Деякі особливості відшкодування моральної шкоди..................................15
РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ІНШІЙ ОСОБІ: ............19
3.1. Деліктні зобов'язання як зобов'язання з відшкодування шкоди...............19
3.2. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.............................23
ВИСНОВКИ..........................................................................................................27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................30
ДОДАТКИ:...........................................................................................................33
Додаток 1. Судове рішення..................................................................................33
Додаток 2. Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України (Витяг)......................................................................................................35
Додаток 3. Рішення Конституційного Суду України. Окрема Думка судді
Конституційного Суду України...........................................................................38
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і свобод людини є однією з найактуальніших. У цьому напрямі прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів, котрі визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод - головним обов'язком демократичної держави. Недарма і Преамбула до Загальної Декларації прав людини закріплює положення про те, що визнання гідності, властивої всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру, а Преамбула до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права проголошує, що всі права людини "випливають із властивої людській особі гідності".
Подібні ідеї відображені й у Конституції України, яка надає громадянам право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, нанесеної збором, зберіганням, використанням і поширенням недостовірної інформації про громадянина та членів його сім'ї (ст. 32); незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56); безпідставним засудженням (ст. 62) тощо. Крім цього, положення ст. 152 Конституції передбачають право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої фізичним і юридичним особам актами і діями, які визнані Конституційним Судом неконституційними. У цих випадках відшкодування моральної (немайнової) шкоди здійснюється не Конституційним Судом, а у встановленому законом порядку загальними чи господарськими судами. Врешті-решт, закріплення за державою обов'язку забезпечення прав і свобод людини дає можливість, у випадку порушення останніх, звернутися до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У зв'язку з цим набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму реалізації прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію моральної шкоди. Саме соціально-правові аспекти такої компенсації, характеристика поняття, підстав моральної шкоди і стануть предметом опрацювання даної кваліфікаційної роботи.
В основу роботи покладено детальне охарактеризування положень, передбачених Цивільним кодексом України та іншими правовими нормами чинного законодавства.
Актуальність теми. Дана робота є досить актуальною, адже питання відшкодування моральної шкоди, почали реалізовувати в практичній діяльності досить недавно, та й з прийняттям нині чинного ЦК України норми, що регулюють дану тему, містять ряд особливостей. Моральна шкода є явищем новим і недостатньо вивченим та дослідженим, а тому викликає нині зацікавлення (є об'єктом дослідження) в багатьох науковців. Зокрема, М. Галянтича, Г. Коваленка, В. Петренка, В. Чернадчука, С. Шимона, С. Козлова, А. Ерделевського.
Основною метою роботи виступає характеристика моральної шкоди, підстав її виникнення, а також визначення проблем, що стосуються законодавчого закріплення норм, які регулюють відповідальність за завдання моральної шкоди, та пропозиції щодо їх вирішення.
Основними завданнями даної роботи є:
- визначення поняття моральної шкоди;
- визначення соціально-правових аспектів моральної шкоди;
- характеристика підстав виникнення моральної шкоди;
- визначення підстав відповідальності за завдану моральну шкоду;
- висловлення пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства, котре регулює питання моральної шкоди.
Об'єктом нашого дослідження є проблеми визначення поняття моральної шкоди та підстав її виникнення.
Предмет наукового дослідження складають норми, що стосуються моральної шкоди.
Практичне і теоретичне значення роботи полягає в можливості подальшого використання даного матеріалу при вивченні курсу ряду правових дисциплін, вдосконаленні чинного законодавства в цій сфері та використанні в практичній діяльності.
Структурно кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг кваліфікаційної роботи становить 43 сторінки, з них обсяг використаних джерел і додатків - 14 сторінок.
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ:
ВІТЧИЗНЯНА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА
Колись епізоди закордонних фільмів, де йшлося про моральну шкоду та її відшкодування, викликали не абияке здивування : "А це, мовляв, як? Що то за таке поняття - моральна шкода?". Сучасне нам законодавство робить на цьому понятті не абиякий акцент. Але й цьому передував сумний юридичний досвід.
Як відомо, вітчизняне законодавство протягом тривалого часу не передбачало права на відшкодування моральної шкоди, і лише порівняно нещодавно зўявилась інша тенденція. Саме вона знайшла відображення в цивільному законодавстві 1963р. та новому цивільному кодексі України, що вступив в дію з 1 січня 2004р. Можливість відшкодування моральної шкоди була передбачена доповненням до цивільного кодексу у 1993р. Слід зауважити, що звернення законодавцем уваги на саму можливість існування моральної шкоди та можливість її компенсації була дуже доречною. З тих пір,

 
 

Цікаве

Загрузка...