WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сукупність проблем, пов'язаних із практичним застосуванням положень нового цивільно-процесуального законодавства в окремих видах цивільного судочинс - Реферат

Сукупність проблем, пов'язаних із практичним застосуванням положень нового цивільно-процесуального законодавства в окремих видах цивільного судочинс - Реферат

позивача та третьої особи і неявки відповідача за первісним позовом, ухвалення заочного рішення виключається, оскільки позивач і відповідач є співвідповідачами за позовом третьої особи, а явка у судове засідання хоча б одного відповідача не дає право на заочне провадження.
За наявності у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог та притягуються до участі у справі, оскільки рішення може вплинути на їх права і обов'язки стосовно однієї із сторін, і у випадку їх явки або неявки в судове засідання перешкод для ухвалення заочного рішення не повинно бути, бо вони не володіють правами позивача, їх згода не потрібна.
Як зазначалось вище, заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка подається протягом десяти днів з дня отримання останнім копії рішення.
Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви.
ЦПК України вказує, що заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні, при цьому неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
Результатом розгляду заяви може бути винесення ухвали про: 1) залишення заяви без задоволення; 2) скасування заочного рішення і призначення справи до розгляду в загальному порядку. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому випадку строк, протягом якого розглядалася заява, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення.
Позитивними для відповідача є положення ст. 232 ЦПК України, які розкривають можливі варіанти скасування та оскарження заочного рішення. Так, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи. Крім того, позивачмає право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому ЦПК України [1, cт.232].
Таким чином, аналіз нововведення у процесуальний закон такої процедури як ухвалення заочного рішення дає підстави до висновку про наявність ряду невирішених питань, які будуть утруднювати застосування цих норм процесуального права. Разом з тим, наявність одночасного права на ухвалення як звичайного, так і заочного рішень за умови неявки в судове засідання відповідача, практично нівелює значущість процесуального інституту заочного рішення і навряд чи буде сприяти захисту порушених прав й інтересів позивачів, оскільки дає можливість суду, який ухвалив заочне рішення, його скасувати і продовжити розгляд справи, а це призводить до узаконеної тяганини при її розгляді [6,c.170].
Судова практика повинна довести потребу в такому інституті цивільного права, дати змогу його удосконалити або відмовитись від зазначеної процедури.
ВИСНОВКИ
Отже, в курсовій роботі розглянуто основні види цивільного судочинства згідно із новим Цивільним процесуальним кодексом України 2004 року. Слід звернути особливу увагу, що не висвітлено такий вид судочинства як провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин. Адже 6 липня 2005 року прийнято Верховною Радою прийнято Кодекс адміністративного судочинства України, який визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства. Отже, більшість таких справ відійшли до адміністративного процесу.
Із усіх категорій справ, які зараз відносяться до справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, у порядку цивільного судочинства розглядаються тільки скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи Державної виконавчої служби.
Таким чином, зробимо висновки по основних видах цивільного судочинства.
Під позовним провадженням розуміють вид провадження, в якому розглядається спір про право цивільне, тобто спір, який виникає з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин. Наявність спору про право цивільне визначає і іншу характерну рису цього провадження: участь у ньому двох сторін - позивача та відповідача. Захист прав особи у позовному провадженні здійснюється за допомогою позову.
Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
Наказне провадження - це особливий вид провадження, який застосовується по справах із стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна, сторонами в якому виступають стягувач (кредитор) та боржник. Результатом розгляду справи є не рішення, а судовий наказ. Останній є особливою формою судового рішення і, одночасно, має силу виконавчого документа, що підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень у порядку, передбаченому законом.
Новим у процесуальному законодавстві є також заочний розгляд справи, результатом якого є рішення. Заочне рішення - це рішення суду, ухвалене у відсутності відповідача, повідомленого про час та місце судового засідання, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини визнані судом неповажними, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №40-41. - Ст. 415.
2. Цивільний кодекс України. - Голос України. - 12 березня 2003р. №45-463045-3046 - ст.1308.
3. Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України / www.justinian.com.ua / author.php?
4. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - № 5. - С. 110.
5. Пучинский В.К. Заочное производство в английском гражданском процессе // Советское государство и право. - 1977. - № 4.
6. Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процессе. - М., 2003.
7. Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. - М., 2000. - с.154.
8. Штефан М.Й. Цивільний процес, підручник. - К. 1997 р - с.504.

 
 

Цікаве

Загрузка...