WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління фізичною культурою, спортом та туризмом - Реферат

Управління фізичною культурою, спортом та туризмом - Реферат


Реферат на тему:
Управління фізичною культурою, спортом та туризмом
ПЛАН
1. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом та туризмом
2. Система і правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом
3. Спортивні товариства і спілки
4. Місцеве самоврядування і фізична культура, спорт та туризм
§ 1. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом та туризмом
Фізична культура- складова частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами.
Спорт с органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки.
Закон України від 24 грудня 1993 р. "Про фізичну культуру і спорт" визначає правові, соціальні, економічні та організаційні засади фізичної культури і спорту в Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у зміцненні здоров'я громадян, досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури, спорту та туризму.
Верховна Рада України визначає державну політику і здійснює законодавче регулювання відносин у сфері фізичної культури, спорту та туризму, а також здійснює в межах своїх повноважень контроль за реалізацією державної програми розвитку цієї сфери та за виконанням законодавства про фізичну культуру, спорт та туризм.
Важливі функції у цій сфері виконує Кабінет Міністрів України, який визначає напрямки розвитку фізичної культури, спорту та туризму, спрямовує діяльність підпорядкованих йому органів на виконання законів України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про туризм" (15 вересня 1995 p.) . Кабінет Міністрів України 15 січня 1996 p. затвердив Положення "Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України" , які є основою нормативних вимог до фізичної підготовленості населення як критерію фізичного здоров'я, дають змогу визначити рівень фізичної підготовленості всіх груп і категорій населення, здійснювати державний контроль за ефективністю фізичного виховання.
В Україні розроблена довгострокова Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 22 червня 1994 p. Безпосередня організація і контроль за виконанням програми покладається на Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України - центральний орган виконавчої влади у цій галузі діяльності.
Рада міністрів АРК, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування виконують функції управління в галузі фізичної культури, спорту та туризму через управління, відділи, комітети, які виконують свої функції відповідно до положень про них, наприклад. Положення про управління з фізичної культури і спорту Харківської обласної державної адміністрації, затверджене главою Харківської обласної державної адміністрації 15 травня 1997 p.
§ 2. Система і правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом
Функції безпосереднього управління в галузі фізичної культури і спорту здійснює Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, який забезпечує проведення в життя державної політики з питань фізичної культури і спорту, здійснює керівництво дорученою сферою, несе відповідальність за стан її розвитку.
Державний комітет реалізує свої повноваження як безпосередньо, так і через управління, комітети та відділи з фізичної культури і спорту державних адміністрацій.
Основними завданнями Державного комітету є: участь у формуванні державної політики з питань фізичної культури і спорту та її реалізація; розроблення концепції, комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, прогнозування та забезпечення комплексного вирішення цих питань; здійснення державного нагляду та контролю в галузі фізичної культури і спорту, розвиток аматорського та професійного спорту; організація проведення фестивалів, конкурсів, спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів; здійснення заходів щодо виходу фізкультурно-оздоровчих і спортивних організацій України на міжнародну арену; підготовка та раціональне використання фізкультурних кадрів; пропаганда фізичної культури і спорту, олімпійського та параолімпійського (серед інвалідів) руху та ін.
Державний комітет України за дорученням Кабінету Міністрів України розробляє проекти законодавчих актів, у межах своєї компетенції організує та контролює виконання чинних нормативно-правових актів. Рішення Державного комітету з питань фізичної культури і спорту, прийняті в межах його компетенції, е обов'язковими до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.
Державна політика в галузі туризму визначається Верховною Радою України. Основні її напрями закріплені в Законі України "Про туризм". Це залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організація оздоровлення населення, а також створення та вдосконалення нормативно-правової бази в галузі туризму відповідно до чинного законодавства України, міжнародних норм і правил, захист прав та інтересів держави в галузі туризму та ін.
Центральним органом виконавчої влади в галузі туризму також є Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України. Місцевими органами є відповідні структурні підрозділи у складі органів державної виконавчої влади. Їх повноваження визначаються положеннями про них, що затверджуються відповідними місцевими органами державної виконавчої влади за погодженням з Державним комітетом.
У разі необхідності в місцях пріоритетного розвитку туризму зазначені органи можуть створювати представництва в галузі туризму.
§ 3. Спортивні товариства і спілки
Добровільні спортивні товариства є масовими громадськими об'єднаннями. У своїй діяльності вони керуються законами України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян" та іншими законодавчими актами України. В Україні створені добровільні спортивні товариства "Україна", "Колос", "Динамо", ЦСКА, "Гарт", які діють у відповідності зі статутами та положеннями про них. Так, Положення про ДСТ "Гарт" затверджено Міносвіти та Держкомспортом України 22 листопада 1992p.
Товариство "Україна" займається фізкультурно-оздоровчою роботою у виробничій та соціально-побутовій сферах, проводить масовіспортивні змагання, а також бере участь у міжнародних спортивних змаганнях

 
 

Цікаве

Загрузка...