WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління зовнішньоекономічною діяльністю - Реферат

Управління зовнішньоекономічною діяльністю - Реферат

економічною комісією, європейськими співтовариствами (Європейським Союзом), Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО), іншими міжнародними організаціями, співтовариствами, союзами, об'єднаннями; вносить пропозиції КабінетуМіністрів України щодо вирішення в установленому порядку питань участі України у відповідних міждержавних і регіональних організаціях, а також щодо призначення представників України у цих організаціях; забезпечує в межах своїх повноважень представництво України в ГАТТ/СОТ і ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях.
Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Мінекономіки застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальні санкції, передбачені ст. 37 цього Закону-тимчасове припинення зовнішньоекономічної діяльності або індивідуальний режим ліцензування операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Застосування спеціальних санкцій здійснюється згідно з Положенням "Про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового припинення ЗЕД і застосування інди-відуального режиму ліцензування за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин і валютного регулювання", затвердженим наказом МЗЕЗторгу України від 5 червня 1995 р. (зі змінами і доповненнями), та деякими іншими актами, що регулюють процедуру застосування спеціальних санкцій.
Законом України від 22 грудня 1998 р. "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачені заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань і заходи проти недобросовісної конкуренції та зростання імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Мінекономіки здійснює у встановленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та узагальнює інформацію про їх діяльність; проводить акредитацію іноземного персоналу, організацій, що забезпечують реалізацію проектів і програм міжнародної технічної допомоги в Україні, видає свідоцтва, інші документи, які підтверджують пільги, привілеї та імунітети, визначені законодавством і міжнародними договорами України щодо такого персоналу та організацій, в тому числі податкові, митні та інші пільги щодо обладнання, матеріалів та іншого майна, яке надходить у рамках такого співробітництва; організовує роботу торговельно-економічних місій у державі перебування. Керівника місії, його заступників призначає на посаду та звільняє з посади Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України за погодженням з Міністром закордонних справ України, інших співробітників - без погодження.
Торговельно-економічна місія підпорядковується главі диплома-тичного представництва, який здійснює контроль за її роботою, а Міне-кономіки організовує її роботу. У своїй діяльності місія керується між-народними договорами України, Конституцією та законами України, іншими актами законодавства України, Положенням "Про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном", затвердженим Указом Президента України від 30 квітня 1994 p. , а також вказівками Мінекономіки та МЗС України.
Торговельно-економічна місія у державі перебування виконує завдання по захисту економічних інтересів України та прав суб'єктів підприємницької діяльності України у державі перебування, сприяє розвиткові торговельно-економічних зв'язків України, залученню інвестицій, інформуванню Мінекономіки, МЗС та інших центральних органів України про цінову, податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування стосовно товарів, що експортуються з України; готує висновки щодо доцільності імпорту товарів та послуг, залучення кредитів із держави перебування тощо.
Для виконання цих завдань торговельно-економічна місія вивчає за-гальний стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, технічний рівень виробництва і рівень якості продукції, кон'юнктуру ринку товарів і послуг держави перебування та інформує про це зацікавлені органи виконавчої влади, установи і організації України; здійснює заходи щодо захисту інтересів України, прав та законних інтересів суб'єктів підприєм-ницької діяльності України у державі перебування; надає їм допомогу в організації, участі та проведенні у державі перебування торговельно-про-мислових, науково-технічних виставок, ярмарок; інформує МЗС та Міне-кономіки про додержання суб'єктами підприємницької діяльності держави перебування зобов'язань за міжнародними договорами України та ін.
Торговельно-економічна місія бере участь у роботі міжнародних економічних організацій та їх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, аналізує та узагальнює одержану інформацію.
Керівник торговельно-економічної місії за посадою є радником-посланником або радником дипломатичного представництва. Він несе персональну відповідальність за виконання покладених на торговельно-економічну місію завдань і функцій. За відповідним рішенням на співробітників такої місії може бути покладено виконання їх службових обов'язків у двох і більше державах.
§ 3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності в КпАП прямо не передбачена, але низка статей КпАП має безпосереднє відношення до цієї діяльності. Серед таких можна назвати: порушення правил про валютні операції (ст. 162), віднесене до сфери фінансів; порушення митних правил (ст. 208); порушення встановленого порядку вивезення за межі республіки товарів народного споживання або інших матеріальних цінностей (ст. 208'); контрабанду (ст. 209), віднесені до таких, що посягають на встановлений порядок управління.
Так, порушення правил про валютні операції полягає у незаконних скуповуваннях, продажу, обміні, використанні валютних цінностей як засобу платежу або як застави, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Коментар до Конституцій України. - К., 1996.
2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997.
3. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.
4. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.
6. Муниципальное право. - М., 1997.
7. Овсянко Д. М. Административное право. - М., 1997.
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.
10. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...