WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління зовнішньоекономічною діяльністю - Реферат

Управління зовнішньоекономічною діяльністю - Реферат


Реферат на тему:
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
ПЛАН
1. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю
3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності
§ 1. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю
Проблеми розвитку ринкових відносин в економіці України, лібе-ралізації зовнішньоекономічної діяльності, формування законодавства, спрямованого на захист економічного суверенітету та економічної безпеки, забезпечення захисту прав громадян, господарюючих суб'єктів і державних органів постійно перебувають у центрі уваги держави.
Відповідно до ст. 18 Конституції України зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
З метою забезпечення всебічного розвитку на взаємовигідній основі економічних відносин з іншими державами в Україні здійснюється правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію і кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки у сфері будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різних послуг. Засади зовнішньоекономічної діяльності визначаються виключно законами України (п. 9 ст. 92 Конституції України), а організовує і за-безпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України Кабінет Мі-ністрів України (п. 8 ст. 116 Конституції України).
Правові, економічні та організаційні засади зовнішньоекономічної діяльності визначені в Законі України від 16 квітня 1991 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" і одержали розвиток у деяких інших законодавчих актах. Головними у зовнішньоекономічній діяльності є принципи: суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; свободи зовнішньоекономічного підприємництва; юридичної рівності і недискримінації; верховенства закону; захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; еквівалентності обміну, недопустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів. Законом також були визначені: суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та їх право на її здійснення; види зовнішньоекономічної діяльності та засади її державного регулювання; спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності; основи економічних відносин України з іншими державами і міжнародними та міжурядовими організаціями; загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Прийняття цього Закону створило умови для активізації зв'язків ук-раїнської економіки зі світовим господарством, забезпечення захисту прав громадян, господарюючих суб'єктів та державних органів і додержання ними законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. При цьому є всі підстави говорити про те, що у цій сфері державної діяльності постійно провадиться інтенсивна робота, а її параметри охоплюють економічні взаємовідносини практично з усіма країнами світу.
§ 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю
Відповідно до ст. 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Нацбанк України, Міністерство економіки України (далі -Мінекономіки), Державна митна служба та Антимонопольний комітет України.
Спеціальним галузевим органом управління цією сферою діяльності є Мінекономіки. Він діє на підставі Положення про нього, яке було затверджено Указом Президента України від 23 жовтня 2001 р. Свою роботу воно будує, керуючись вимогами законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
Основні завдання Мінекономіки у сфері зовнішньоекономічної діяльності пов'язані з забезпеченням проведення єдиної зовнішньоекономічної політики, державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку, здійсненням економічного та соціального співробітництва з європейськими співтовариствами (Європейсь-ким Союзом). Відповідно до покладених на нього завдань Мінекономіки забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної політики, розробляє концепцію та стратегію розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України, механізмів державного регулювання зовнішніх економічних зв'язків; аналізує стан і прогнозує тенденції розвитку вітчизняних товарних ринків та вплив на них світового ринку; проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє та забезпечує реалізацію заходів щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту; розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон'юнктурних змін світового ринку; бере участь у складанні зовнішньоторговельного і платіжного балансів; готує пропозиції та здійснює заходи щодо встановлення системи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності; виконує регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів, робіт, послуг, здійснює відповідно до законодавства ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, певних видів господарської діяльності; визначає відповідно до законодавства рівень індикативних цін та публікує їх перелік.
Мінекономіки веде облік іноземних компаній, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед Україною та українськими партнерами; виявляє та розслідує факти застосування або загрози застосування органами іноземних держав, економічними угрупованнями або митними союзами до товарів, походженням з України, антидемпінгових та компенсаційних заходів; вживає заходів щодо врегулювання торговельних спорів та захисту інтересів суб'єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідуваннях; проводить у встановленому порядку антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування, готує пропозиції щодо застосування односторонніх обмежень імпорту відповідно до норм та принципів Світової організації торгівлі (СОТ). У межах своїх повноважень Мінекономіки виконує комплекс робіт щодо забезпечення входження України у світовий економічний простір шляхом налагодження співробітництва з СОТ, Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку. Європейською

 
 

Цікаве

Загрузка...