WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління фінансами - Реферат

Управління фінансами - Реферат

Рада, Кабінет Міністрів України); органи відомчого фінансового контролю (Мінфін України, Нацбанк України та ін.); органи, що здійснюють незалежний фінансовий контроль (аудиторські організації).
Верховна Рада здійснює фінансовий контроль в ході розгляду проектів та затвердження Державного бюджету України, звіту про його виконання. Контрольні функції реалізуються Верховною Радою також при обговоренні та прийнятті фінансового законодавства. Фінансовий контроль здійснюється комітетами Верховної Ради України (у відповідній для них сфері). Більш широкі повноваження у сфері фінансового контролю за станом і рухом державних фінансів належать двом спеціалізованим комітетам: Комітету з питань бюджетної діяльності та Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.
Окремим контрольним повноваженням наділена Рахункова палата Верховної Ради України. Контрольні повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду, органи виконавчої влади, Нацбанк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та інші органи держави. Рахункова палата має право контролювати місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства і організації незалежно від форм власності, якщо їх діяльність пов'язана з коштами Державного бюджету України або вони мають частку державної власності.
Контрольні функції Президента України базуються на його статусі глави держави і реалізуються ним, наприклад, під час підписання законів України.
Кабінет Міністрів України здійснює фінансовий контроль в ході реалізації фінансової політики України як взагалі, так і в галузі ціноут-ворення та оплати праці, складання і виконання Державного бюджету України, звіту про його виконання тощо.
Мінфін України здійснює контроль за рухом і витрачанням державних фінансових ресурсів, виконанням державного бюджету, його касовим виконанням по доходах. Мінфін встановлює та контролює порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів, кошторисів витрат бюджетних установ, контролює випуск та обіг цінних паперів, веде загальний реєстр їх випуску.
У системі центральних органів виконавчої влади та на місцях діють спеціальні контролюючі служби: Державне казначейство України і Державна контрольно-ревізійна служба України. Остання здійснює державний контроль за використанням коштів і матеріальних цінностей, Їхзберіганням, станом, достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти з бюджетів чи державних валютних фондів .
Досить широке коло контролюючих функцій належить Нацбанку України. Це насамперед контроль за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філій та представництв. Функцію нагляду здійснює Департамент банківського нагляду Нацбанку України. Операції з нагляду здійснюють регіональні управління Нацбанку України на відповідних територіях.
До функцій Державної митної служби України належить контроль за вірністю та своєчасністю сплати мита та митних зборів, переміщенням валютних цінностей через митний кордон України.
Міністерство зв'язку та інформатизації України контролює додержання правил поштових переказів та пересилки валютних цінностей.
Відомчий фінансовий контроль координується Мінфіном України. Він здійснюється міністерствами, іншими органами державного управління за діяльністю підвідомчих підприємств, установ і організацій через функціонально самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств (управління, відділи, групи).
Поєднання державних інтересів, інтересів недержавних господарюючих суб'єктів здійснюється через механізм незалежного аудиторського фінансового контролю. Аудит становить собою перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та інформації, пов'язаної з фінансово-господарською діяльністю господарюючих суб'єктів, з метою визначення їх достовірності, повноти звітності і обліку, відповідності законодавству .
§ 8. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності
Адміністративна відповідальність в фінансовій сфері тісно пов'язана з відповідальністю за правопорушення в підприємницькій діяльності. До правопорушень в галузі фінансів, за які КпАП встановлена адміністративна відповідальність, можна віднести: порушення правил про валютні операції (ст. 162); порушення законодавства з фінансових питань (ст. 1642); несвоєчасне здавання виторгу (ст. 1644); порушення порядку формування та застосування цін і тарифів (ст. 1652).
Безпосередня шкода відносинам у галузі фінансів заподіюється також правопорушеннями, що вчиняються у підприємницькій діяльності, оскільки вони пов'язані з несплатою чи неналежною сплатою у державний бюджет чи місцеві бюджети відповідних податків і зборів, порушенням правил ціноутворення, конкуренції та ін. До таких правопорушень можна віднести: незаконні скуповування, продаж і переробку хутрових шкірок звірів (ст. 163);
порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю (ст. 164);
ухилення від подання декларації про прибутки (ст. 1641); недобросо-вісну конкуренцію (ст. 1643); реалізацію, прийняття на комісію або збереження з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (ст. 1645); зловживання монопольним становищем на ринку (ст. 1661);
неправомірні угоди між підприємцями (ст. 1662) та ін.
Справи про правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності розглядаються уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, державної контрольно-ревізійної служби, податкової служби, районними (міськими) судами (суддями) та ін.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Коментар до Конституцій України. - К., 1996.
2. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997.
3. Брэбан Г. Французское административное право. - М., 1988.
4. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
5. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.
6. Муниципальное право. - М., 1997.
7. Овсянко Д. М. Административное право. - М., 1997.
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
9. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.
10. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...