WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління фінансами - Реферат

Управління фінансами - Реферат

за-конодавчих актів, але найбільш значним серед них є закони України "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність" . Керівництво в галузі банківського кредитування здійснюється державою через Нацбанк України, нормативні акти якого є обов'язковими для державних органів та органів місцевого самоврядування.
Нацбанк України виступає своєрідним посередником між державою і комерційними банками. Він має особливі повноваження, за допомогою яких реалізує державні функції в банківській системі, здійснює нагляд за комерційними банками, не втручаючись в їх оперативну діяльність. Нацбанк України ліцензує діяльність комерційних банків, реєструє їх статути.
Окреме місце в державних надходженнях посідають специфічні, децентралізовані джерела. За їх допомогою державою утворюється зокрема централізований страховий фонд, який складають обов'язкові фіксовані страхові платежі. Вони необхідні для відшкодування матеріальної шкоди чи надання грошової допомоги у випадках, що стосуються суспільних інтересів. В Україні введено соціальне страхування, страхування майна сільськогосподарських підприємств, страхування будівель і деяких тварин у громадян, страхування окремих категорій службовців як обов'язкові.
§ 6. Управління грошовим обігом і системою валютного регулювання
Функціонування грошового ринку, статус національної валюти, іноземних валют на території України відповідно до Конституції України встановлюються виключно законами. Здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики покладено на Нацбанк України. Функції Нацбанку України щодо грошового обігу закріплені законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України.
Нацбанк України здійснює регулювання грошового обігушляхом як встановлення певних нормативів щодо готівки, так і проведення політики в галузі ставок, операцій з цінними паперами тощо. Він визначає офіційний валютний курс гривні виходячи з валютного (обмінного) курсу. Курс гривні відносно іноземних валют підтримується Нацбанком України шляхом використання золотовалютного резерву, купівлі і продажу цінних паперів, встановлення і зміни плати за кредити та інших інструментів регулювання грошової маси в обігу. Офіційне співвідношення між гривнею і золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.
Валютне регулювання становить собою діяльність держави і уповноважених нею органів щодо організації та здійснення валютних операцій, встановлення характеру відносин між державою і суб'єктами, на яких поширюється валютне регулювання, правових форм їх здійснення, закріплення основ правового статусу суб'єктів валютного регулювання, характеру відносин між державою і резидентами та нерезидентами. Особлива увага приділяється забезпеченню пріоритету національної валюти, її захисту поряд з лібералізацією обігу іноземної валюти в державі.
Основи організації та здійснення валютного регулювання в Україні визначені на підставі Конституції України Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та низкою інших законодавчих актів. При цьому простежується комплексний характер валютного законодавства, до якого входить широке коло банківських, митних підзаконних актів.
Певними повноваженнями у сфері валютного регулювання наділені різні державні органи. Так, Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання: визначає і подає на затвердження до Верховної Ради ліміт зовнішнього державного боргу України; бере участь у складанні платіжного балансу України; забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей; забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України та ін.
Центральне місце у сфері валютного регулювання посідає Нацбанк України. Діяльність щодо валютного регулювання здійснюється ним у двох формах: 1) безпосередньо; 2) через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи.
Для здійснення уповноваженими банками та іншими кредитно-фінансовими установами валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування, Нацбанк України видає генеральні та індивідуальні ліцензії. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.
Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. В основі розмежування на резидентів та нерезидентів лежить відокремлення зовнішньоекономічних відносин від операцій, що стосуються внутрішньоекономічних процесів.
Сутність правового режиму валютних відносин визначається як система валютних обмежень. Ця система виступає як сукупність заборон, лімітування чи регламентації (законодавчої чи адміністративної) операцій з валютою або валютними цінностями.
Всі операції купівлі та продажу іноземної валюти провадяться тільки через уповноважені банки на валютній біржі відповідно до закону України від 23 вересня 1994 р. "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" .
Переміщення валюти через митний кордон України регулюється Порядком, затвердженим Нацбанком України та Державним митним комітетом України 14 березня 1993 p.
§ 7. Фінансовий контроль
Фінансовий контроль визначається фінансовою діяльністю держави і є однією із стадій управління фінансами. Реалізація контрольних функцій у галузі фінансів здійснюється за двома напрямками: з одного боку, це контроль по завершенні стадій формування, розподілу та використання державних грошових коштів, свого роду підсумковий контроль; з другого - це контроль, що здійснюється на кожній з цих стадій, - оперативний контроль. Фінансовий контроль виступає як діяльність державних органів і недержавних організацій по забезпеченню законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі, використанні грошових коштів і пов'язаних з цим матеріальних цінностей.
Основними методами фінансового контрою є перевірки, ревізії, обстеження та аналіз. Види фінансового контролю, механізм його здійснення регулюються фінансовим законодавством.
Органи, що здійснюють фінансовий контроль, утворюють систему із трьох груп: органи, що здійснюють загальнодержавний контроль (Верховна

 
 

Цікаве

Загрузка...