WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління торгівлею - Реферат

Управління торгівлею - Реферат

обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; здійснює координацію діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. При виконанні покладених на нього функцій центральний орган виконавчої влади в галузі торгівлі має право: представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України; робити запит та одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і повноважень; скасовувати відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; здійснювати перевірки в центральних та місцевих органах виконавчої влади і органахмісцевого самоврядування, які наділені повноваженнями у сфері ціноутворення, а також суб'єктів підприємництва щодо додержання ними порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів); розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням установленого порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також про невиконання вимог органів державного контролю за цінами та їх посадових осіб.
Центральний орган виконавчої влади в галузі торгівлі видає накази, організує та контролює їх виконання, у разі потреби може видавати разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямків діяльності Мінекономіки України, вирішення інших питань у міністерстві можуть утворюватися наукові, науково-консультативні ради, комісії та інші дорадчі та консультативні органи, склад яких та положення про які затверджує Міністр.
Місцевими органами державної виконавчої влади, які здійснюють керівництво у сфері торговельної діяльності, є Головне управління економіки обласної державної адміністрації. Головне управління економки Київської міської державної адміністрації, управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації та районної в місті Києві державної адміністрації.
Управління утворюються головами обласної. Київської та Севас-топольської міських державних адміністрацій і підпорядковуються головам цих адміністрацій та центральному органу управління економікою України, тобто діють на засадах подвійної підпорядкованості.
Управління здійснюють керівництво у сфері торговельної діяльності та побудовою обслуговування з питань забезпечення потреб населення у товарах широкого вжитку та побутових послуг.
Основними завданнями управлінь є: реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування) та побутового обслуговування населення на засадах використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики в сфері торговельної діяльності та побутового обслуговування населення; сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також по задоволенню потреб населення в побутових послугах; введення затверджених в установленому порядку правил торгівлі та побутового обслуговування населення, забезпечення контролю за додержанням правил торгівлі тощо.
Управління в процесі виконання покладених на них завдань взає-модіють з іншими підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міських, а також районної у місті державних адміністрацій, пред-ставницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова відповідної державної адміністрації за погодженням з центральним органом управління.
§ 2. Місцеве самоврядування і торгівля
Згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" певну роль в управлінні торговельною діяльністю та її регулюванні відіграють й органи місцевого самоврядування.
Сільські, селищні та міські ради затверджують програми соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, встановлюють відповідно до законодавства правила торгівлі на ринках. Вони мають як власні (самоврядні), так і делеговані їм місцевими державними адміністраціями повноваження.
Власними самоврядними повноваженнями є : управління об'єктами торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населення; організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі; встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.
До делегованих повноважень належать, зокрема, здійснення відповідно до закону контролю за: дотриманням цін і тарифів; заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування: додержанням законодавства щодо захисту прав споживачів; належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування населення; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства. Крім цього, районні і обласні ради в сфері торгівлі затверджують програми соціально-економічного розвитку відповідного, району, області, правила торгівлі на колгоспних ринках.
§ 3. Державний контроль в управлінні торгівлею
Додержання правил торгівлі забезпечується перш за все належною організаційною діяльністю органів управління торгівлею, підвищенням ролі торговельних підприємств у розв'язанні різних питань торгового обслуговування, рівня виховної роботи

 
 

Цікаве

Загрузка...