WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління торгівлею - Реферат

Управління торгівлею - Реферат


Реферат на тему:
Управління торгівлею
ПЛАН
1. Організаційно-правові засади управління торгівлею
2. Місцеве самоврядування і торгівля
3. Державний контроль в управлінні торгівлею
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі
§ 1. Організаційно-правові засади управління торгівлею
З метою реалізації Основних напрямків економічної політики України, розвитку конкуренції у сфері торгівлі та громадського харчування Указом Президента України від 31 січня 1992. р. "Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування" уповноваженим органам було запропоновано здійснювати управління відповідним державним майном, створити в установленому порядку підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування (юридичні особи) на базі магазинів, кафе, їдалень та інших структурних підрозділів державних підприємств і організацій цієї сфери. Новоствореним підприємствам торгівлі і громадського харчування передаються основні фонди та інше майно структурних підрозділів дер-жавних підприємств і організацій, на базі яких вони створюються. Ці підприємства також мають право на одержання частки залишків фондів виробничого та соціального розвитку державних підприємств і організацій, в яких вони виділяються.
Сфера управління торгівлею охоплює декілька напрямів діяльності - зовнішньоекономічний, торговельний, побутового обслуговування населення. Їх здійснення регулюється на основі Конституції України законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.
Систему органів у сфері управління торгівлею складають: Мін-економіки України, до складу якого увійшли Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Головне управління економіки обласної державної адміністрації, Головне управління економіки Київської міської державної адміністрації, управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації та управління економіки районної в місті Києві державної адміністрації.
Крім Мінекономіки України, участь в управлінні торгівлею беруть Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, до складу якого увійшли Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, інші органи.
Центральний орган виконавчої влади України в галузі торгівлі здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Міністерство економіки України, затвердженого Указом Президента України від 23 жовтня 2001 p. Він наділений спеціальним статусом, його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Його основними завданнями в галузі торгівлі є участь: у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку механізмів її реалізації; у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг; забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання; участь у розробленні державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації, захисту прав споживачів; забезпечення реалізації державної цінової політики.
Відповідно до покладених на нього завдань центральний орган виконавчої влади виконує такі функції: бере участь у формуванні політики економічного і соціального розвитку України; виконує та координує роботи з прогнозування економічного та соціального розвитку; здійснює організаційно-методичне забезпечення і координує роботу, пов'язану з формуванням та виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади державних, міжгалузевих, галузевих і регіональних програм, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; узагальнює пропозиції щодо формування, розміщення і забезпечення взаємодії та підвищення ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури; бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики; забезпечує економічне обґрунтування окремих статей доходів та видатків державного бюджету, зокрема щодо фінансування закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб; бере участь у формуванні та реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної та митно-тарифної політики; розробляє пропозиції щодо формування основ державної цінової політики та її реалізації; здійснює державне регулювання цін на продукцію монопольних утворень; забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної політики; аналізує стан і прогнозує тенденції розвитку вітчизняних товарних ринків та вплив на них світових ринків, а також ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг); розробляє пропозиції щодо нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними; виконує регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів, робіт, послуг, здійснення ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, певних видів господарської діяльності; організує роботу та здійснює керівництво діяльністю торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном; розробляє правила заняття торговельною діяльністю і правила торговельного, побутового обслуговування населення, роботи підприємств громадського харчування; бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної політики щодо закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб; здійснює міжвідомчу координацію у цій сфері та ін.
Разом з іншими заінтересованими органами та організаціями центральний орган виконавчої влади у галузі торгівлі бере участь у розв'язанні питань, що виникають у сфері торгівлі. Наприклад, аналізує стан та розробляє з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади пропозиції щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та створення їх інфраструктур; розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) для здійснення торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності; погоджує кандидатуру для призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів

 
 

Цікаве

Загрузка...