WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління комунікаціями - Реферат

Управління комунікаціями - Реферат

підрозділи - вузли зв'язку, по-штамп. Дирекція не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Укрпошти та на підставі Положення про дирекцію, яке затверджується генеральним директором. Управління дирекцією здійснює директор, який у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження. Головним завданням дирекції є своєчасне якісне та повне задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв'язку.
В обласних центрах діють поштампи, а також нерайоновані відділення зв'язку; в районах - вузли зв'язку; в містах і селах - відділення зв'язку. Очолюють їх відповідні начальники.
Начальники структурних підрозділів приймаються на роботу та звільняються з роботи директором дирекції. Правила користування послугами поштового зв'язку затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 p. Ці правила визначають права та обов'язки підприємств поштового зв'язку і споживачів та регулюють відносини між ними.
Основне призначення державного підприємства "Преса" - це розповсюдження друкованих засобів інформації по передплаті та в роздріб. Підприємство укладає договори з видавництвами, отримує тиражі видань, що друкуються в Києві, та експедує видання (пресу) до газетних вузлів України (районних вузлів зв'язку).
Державне підприємство "Марка України" збирає заявки у філіалах Укрпошти на знаки поштової оплати (марки, конверти, листівки), укладає договори з фабриками на маркіровану продукцію (марковані конверти, листівки) і марки тільки з фабрикою "Держзнак", отримує продукцію і експедує її до дирекцій (до дільниць умовних цінностей), а дільниці розсилають її по вузлах зв'язку. Ці державні підприємства є юридичними особами, їх очолюють директори.
Управління у сфері електричного зв'язку на рівні держави і областей є аналогічним управлінню Укрпошти.
Українське державне підприємство електричного зв'язку "Укртелеком" є найбільшим і найпотужнішим суб'єктом господарювання на телекомунікаційному ринку України, який володіє первинною і вторинними мережами зв'язку, надає усі види телекомунікаційних послуг: міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок, проводове мовлення, радіозв'язок, радіомовлення і телебачення, документальний електрозв'язок, відеоконференцзв'язок, надає в аренду цифрові канали, а також доступ до світової мережі Інтернет. В областях діють дирекції "Укртелеком". Очолює дирекцію директор. У районах діють міжрайонні центри експлуатації. Як правило, в одному центрі експлуатації об'єднані декілька районів. Центр екс-плуатації очолює начальник. Низовою одиницею "Укртелекому" є цех, його також очолює начальник.
Правовий статус як дирекції, так і центрів експлуатації регламентується відповідними положеннями та іншими нормативними актами.
§ 10. Місцеве самоврядування і комунікації
Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
У віданні виконавчих органів сільських, селищних, міських рад є як власні (самоврядні), так і делеговані повноваження.
До власних повноважень у сфері комунікацій належать: управління об'єктами транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад; забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; реєстрація гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту та здійснення контролю за їх діяльністю. Органи місцевого самоврядування також об'єднують на договірних засадах кошти відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ і організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.
До делегованих повноважень належать здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту та зв'язку, а також вирішення інших питань щодо режиму роботи підприємств сфери обслуговування населення.
§ 11. Державний контроль на транспорті та в галузі зв'язку
Систематичний контроль щодо додержання законодавства на транспорті здійснюють Мінтранс України, відповідні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень. Так, в галузі залізничного транспорту здійснюється контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами державного майна. Контрольні функції покладені також на повноважні органи та посадових осіб залізничного транспорту (контролерів-ревізорів пасажирських поїздів, метрополітену та ін.). До компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування належить контроль за роботою залізничного приміського пасажирського транспорту і вокзалів.
Органи морського та річкового транспорту здійснюють контроль за навігаційно-гідрогеографічним забезпеченням судноплавства в територіальних водах та на внутрішніх водних шляхах України, а також за фрахтовою діяльністю підприємств.
Державний нагляд за торговим мореплавством в Україні покладається на Мінтранс України, який здійснює контроль за додержанням зако-нодавства про мореплавство і міжнародних договорів України про мо-реплавство, а також нагляд за станом морських суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, рятувальною та лоцманською службою. Аналогічні функції нагляду за безпекою мореплавства у галузі рибної про-мисловості здійснюються Міністерством аграрної політики України.
Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами здійснюється Українською державною інспекцією реєстру та безпеки судноплавства. Крім цього, на водному транспорті відповідні контрольні функції здійснюють капітани портів та капітани портового нагляду.
В галузі управління авіацією Укравіація здійснює контроль за ефективним використанням повітряногопростору України, регламентує організацію обслуговування повітряного руху, а також забезпечує раціональний та ефективний розподіл повітряного простору України в інтересах національної економіки та оборони; здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки польотів, льотної придатності цивільних повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, придатності до експлуатації аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів та інших об'єктів цивільної авіації та їх захисту від актів незаконного втручання, а також державне регулювання, нормативне супроводження, контроль та перевірку діяльності системи авіаційної безпеки та ін.
Державний контроль у сфері трубопровідного транспорту здійснюють Мінпаливенергетики України, органи державного нагляду і контролю, а також в межах своїх повноважень органи місцевих державних адміністрацій та органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про трубопровідний транспорт" та інших нормативних актів.
Контроль за роботою автомобільного транспорту здійснюють автотранспортні управління. Основними завданнями управлінь є:

 
 

Цікаве

Загрузка...